Odgovorno s hrano

UREDITEV VRTIČKA NA OŠ SLADKI VRH

Dodano: 2014-06-02 22:36:18
Kotiček zeliščnih rastlin
Urejamo tematske vrtičke- medovite rastline, zelenjavni in začimbnice.

Na naši šoli smo letos nadaljevali z urejanjem vrtičkov- urejamo kotiček medovitih rastlin namenjen čebelarskemu krožku, prav tako pa tudi pouku naravoslovnih predmetov, vrtiček domače zelenjave, za katerega skrbijo šesto in sedmošolci, prav tako pa imamo kotiček domačih zelišč, ki ga nameravamo v novem šolskem letu razširiti, prav tako kot kotiček medovitih rastlin.

Tematski vrtički omogočajo nazorno učenje naravoslovnih predmetov, prav tako pa učenci razvijajo občutek za odgovorno ravnanje z organizmi v naši okolici.

V prihodnjem šolskem letu bomo vrtičke razširili, jih uredili z opisnimi tablicami in jih z učenci velikokrat obiskali.

 

Irena Tarkuš Trikič, koordinatorica Eko šole na OŠ Sladki Vrh

Kotiček medovitih rastlin
PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL