Odgovorno s hrano

ŠOLSKI EKOVRT NA OŠ LJUDSKI VRT PTUJ

Dodano: 2014-06-03 17:04:06
V atriju naše šole smo v tem in preteklem šolskem letu začeli z urejanjem šolskega ekovrta.

Pri projektu »Šolska vrtilnica« letos nadaljujemo lani pričeto delo. Na šolskem zelenem atriju pri telovadnici smo ustvarili pravo šolsko vrtilnico. Postavili smo grede, zemljo pa zasadili s trajnicami, predvsem z zelišči in z nekaj prezimne zelenjave. V zimskem času smo zbirali semena, ki naj bi bila doma pridelana oz. pobrana. Sejali smo v korita, ki smo jih sami izdelali, in skrbeli za posevke na oknih učilnic. V spomladanskem času smo vzgojene sadike presadili na vrtno gredo. Osredotočili smo se na ekološko pridelavo predvsem zelišč in zelenjave, ki smo jih tudi uporabili pri pripravi hrane pri gospodinjstvu. Plevel in druge organske odpadke smo odlagali v kompostnik. Spomladi smo vrt obogatili s sadikami paradižnika, solate, paprike, jagod, čebule,..V skrbi za šolski vrtiček smo sodelovali vsi v okviru projekta Popestrimo šolo, interesne dejavnosti Zelišček, biološkega krožka, ekošole in predmeta gospodinjstva. Dogovorili smo se, da bo naš vrt živel vse šolsko leto, torej tudi med dolgimi poletnimi počitnicami. 


V okviru projekta učenci in učitelji sledijo naslednjim ciljem; 

  1. Učenci se navajajo na potrpežljivost, sodelovanje, timsko delo, pridobivajo nova znanja, spretnosti.
  2. Učenci pridobijo nove spretnosti in znanja, ki so ključnega pomena za učinkovit trajnostni razvoj  21. stoletja.
  3. Šolski ekovrt ponuja različne oblike in načine učenja.
  4. Učenci preživijo več prostega časa na prostem.
  5. Okolica šole in učilnice lahko ponudijo večji estetski užitek.

 

Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL