Odgovorno s hrano

GEN ŽE SEDMIČ GOSTILA NAJBOLJŠE USTVARJALCE NATEČAJA MLADI V SVETU ENERGIJE

Dodano: 2015-06-12 12:35:31
V Informacijskem središču GEN so 5. junija 2015 letos že sedmič nagradili najboljše učence in dijake ter njihove mentorje , ki so v so v šolskem letu 2014/15 v projektu »Mladi v svetu energije« raziskovali in ustvarjali na temo energije, elektrike in e

Namen projekta "Mladi v svetu energije" je ozaveščanje učencev in dijakov ter učiteljev in profesorjev slovenskih osnovnih in srednjih šol o pomenu energije in različnih vrstah energije (s poudarkom na trajnostnih virih energije), o načinih proizvodnje električne energije, o oskrbi z električno energijo in njeni rabi, o ukrepih za učinkovito rabo energije in o prihdnosti oskrbe z električno energijo v Sloveniji in v svetu.  S podajanjem strokovnih in celovitih vsebin si v GEN energiji prizadevajo povečati energetsko pismenost ter spodbuditi mentorje za podajanje sicer kompleksnih energetskih tem.

Na zaključni prireditvi nagradnega natečaja, ki ga že sedmo leto zapored organizira družba GEN energija, so mentorji in učenci devetih slovenskih šol prejeli priznanja in nagrade za najboljše, zmagovalne projekte po izboru strokovne komisije. Po podelitvi nagrad so si nagrajenci ogledali tudi interaktivno multimedijsko središče Svet energije, v katerem so z zanimanjem odkrivali nova spoznanja o električni energiji in preizkušali različne eksperimente v eksperimentalnici. 

V sodelovanju z Ekošolo, partnerjem projekta Mladi v svetu energije, so v letošnjem šolskem letu nagradni natečaj razpisali za tri starostne skupine. Učenci in dijaki so na različne načine raziskovali področje energije in skušali čim bolj celovito predstaviti svoj pogled na energetiko: kaj je energija, od kod prihaja, kateri so načini pridobivanja in porabe električne energije, kako je bilo nekoč in kako je danes ter kako si predstavljajo, da bo v prihodnosti. Učenci so se seznanili tudi z mešanico energetskih virov v Sloveniji, lastnostmi energentov in elektroenergetskim sistemom.

Pri projektu je sodelovalo več kot 200 mladostnikov, ki so izdelovali različne izdelke (od maket, plakatov, risb, spisov, kolažev, družabnih iger, novinarskih izdelkov in raziskovalnih nalog).

Med 70 prispelimi izdelki so zmagovalne projekte v treh starostnih kategorijah pripravile naslednje šole:
MALČKI, prva starostna skupina
1. OŠ Ljudski vrt Ptuj, Podružnica Grajena
2. OŠ XIV. divizije Senovo
3. OŠ Grad
GLAVCE, druga starostna skupina
1. OŠ Raka
2. OŠ Puconci
3. OŠ Gorje

RAZISKOVALCI, tretja starostna skupina
1. ŠC Celje, SŠ za gradbeništvo in varovanje okolja
2. OŠ Janka Padežnika Maribor
3. Gimnazija in srednja šola Kočevje

Najboljše učence in dijake so 5. junija 2015 gostili v Informacijskem središču GEN. Po končani podelitvi nagrad so si nagrajenci ogledali tudi center Svet energije, v katerem so z zanimanjem odkrivali nova spoznanja o energetiki in preizkušali eksperimente.

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL