Odgovorno s hrano

PROGRAM EKOŠOLA SODELUJE V MEDNARODNEM PROJEKTU ODGOVORNO S HRANO - WE EAT RESPONSIBLY!

Dodano: 2015-08-27 10:19:51
Društvo DOVES - FEE Slovenija/Program Ekošola je vključen v mednarodni projekt Odgovorno s hrano / We Eat Responsibly! Poleg ekošol iz Slovenije sodelujejo tudi ekošole iz osmih partnerskih držav.

Delavnica za slovenske ekšolem ki so vključene v mednarodni projekt Odgovorno s hrano / We Eat Responsibly!

Mengeš,30. junija 2015 - Pilotni projekt Odgovorno s hrano / We Eat Responsibly! je eden prvih poskusov v EU, ki obravnava ključna vprašanja porabe hrane v šolskih programih. Poleg ekošol iz Slovenije sodelujejo tudi ekošole iz osmih partnerskih držav. 

V okviru programa Ekošola je v Domžalah potekala delavnica, katere osrednja tema je bila hrana, vpliv hrane na naše zdravje in življenjski slog.  Pilotni projekt Odgovorno s hrano/We Eat Responsibly! je eden prvih poskusov v EU, ki bo obravnaval ključna vprašanja porabe hrane v šolskih programih. Skozi akcijsko usmerjeno pedagoško metodologijo in preko metodologije sedmih korakov programa Ekošola, bodo mladi razvijali kritično mišljenje, znanje in usposobljenost, da postanejo globalni državljani, in da sprejmejo nove vedenjske vzorce na področju pre(hrane).

Gre za mednarodni projekt, v katerem poleg slovenskih ekošol sodelujejo tudi ekošole  iz osmih partnerskih držav: Bolgarije, Češke, Hrvaške, Latvije, Malte, Poljske, Romunije in Hrvaške. Delavnico sta vodili Aurèle Destrée, vodja programa za varno hrano pri  Glopolis-u in sopredsedujoča pri “European Food Security Group of CONCORD” ter Tereza Čajková, članica Foruma CONCORD za razvoj ozaveščanja in izobraževanja in mednarodna koordinatorica projekta Odgovorno s hrano! We Eat Responsibly!

Na delavnici, ki je potekala v angleškem jeziku, so se mentorji/vodje projektov iz posameznih ustanov (vrtci, OŠ, SŠ, dijaški dom) seznanili s pridelovanjem, predelavo, trgovanjem in uživanjem hrane.  Predstavljeni so bili ključni dejavniki na področju (pre)hrane, ki so manj znani, imajo pa pomemben vpliv na vse globalne izzive, s katerim se sooča človeštvo.  Odgovornost pri hrani se začne že z izbiro živila, ki ga zaužijemo, zato so zelo pomembni odgovori na vprašanja: Kaj jemo?

Koliko odpadkov nastane pri tem? Iz kje prihaja hrana? Kdo je prideluje in predeluje?

Delavnica je potekala v sklopih, kjer je bil predstavljen kritičen pogled in koncept razvoja in trajnostnega razvoja, upravljanje z naravnimi viri, vpliv hrane na ljudi in na planet, kakšne so lahko spremembe v prihodnosti na področju prehranjevanja, odgovorna poraba hrane, metodologija sprememb, in kako te kompetence razvijamo pri mladih.

Kot je dejal vodja projekta Odgovorno s hrano / We Eat Responsibly v Sloveniji, mag. Gregor Cerar, so delavnice potekale že v štirih partnerskih državah Poljski, Malti, Češki in Slovaški, kjer so na delavnicah predstavili metodologijo  sedmih korakov spremembe na področju prehrane pri mladih.
V pilotni projekt so se vključile OŠ Zadobrova, OŠ Preserje pri Radomljah, OŠ Puconci, OŠ Lesično, OŠ Dobrepolje, OŠ Lava, OŠ Toma Brejca, OŠ Martina Krpana,  Biotehniška šola Maribor, Dijaki dom Ivana Cankarja Ljubljana, 

 

Več informacij:
Društvo DOVES – FEE Slovenia, program Ekošola,Gregor Cerar, vodja projekta Odgovorno s hrano / We Eat Responsibly za Slovenijo, gregor.cerar@ekosola.si, tel.: 041-741-876 

Mednarodni program Ekošola je vodilni program Mednarodne fundacije za okoljsko izobraževanje in je največja mednarodna mreža otrok in vzgojiteljev ter učiteljev, ki načela trajnostnega razvoja prenašajo in vključujejo v vsakodnevno delo in učenje.  V Sloveniji ga izvajamo že 16 let v okviru Drušva DOVES – FEE Slovenija (Društvo za okoljsko vzgojo Evrope v Sloveniji). Aktivnosti programa izvajajo po metodologiji sedmih korakov, ki omogoča dodelan in mednarodno primerljiv način dela. Vsaka ustanova, ki v posameznem šolskem letu uspešno izvede ativnosti, pridobi mednarodno prepoznaven znak okoljske odličnosti – zeleno zastavo. Več: www.ekosola.si, www.eco-schools.org

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL