Odgovorno s hrano

74.000 OTROK V DEVETIH EVROPSKIH DRŽAVAH ZA ODGOVORNO PORABO HRANE

Dodano: 2016-07-15 05:49:46
V projektu »Odgovorno s hrano«, ki ga izvajajo ekošole v devetih evropskih državah so sodelujoče ustanove razvijale kritično razmišljanje o potrošniških navadah in globalnih vplivih vsakodnevnih prehrambnih odločitev.

V devetih evropskih državah, tudi Sloveniji, se več kot 74.000 otrok, učencev in dijakov iz 163 vrtcev in šol vključuje v projekt »Odgovorno s hrano«, namenjen izobraževanju za odgovorno porabo hrano. - V njem skupaj s 3.500 vzgojitelji in 400 učitelji raziskujejo sestavine hrane šolskih in domačih jedilnikov, njihovo pridelavo, predelavo, transport, porabo in ostanke hrane ter posledično njihov globalni in lokalni vpliv. – Cilj globalnega triletnega učnega projekta je sprejemanje odgovornih potrošniških odločitev. - V Sloveniji je v prvem letu projekta sodelovalo 13 ustanov, v prihodnjem jih bo 45.

Projekt  se izvaja v devetih evropskih državah: Bolgarija, Češka, Hrvaška, Latvija, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija. Vzgojiteljem in učiteljem pomaga, da v svoje učne ure vključijo teme o odgovorni porabi hrane in spodbuja otroke, učence in dijake k dejavnostim za odgovorne spremembe v vrtcih in šolah ali v njihovi okolju. Globalni program je usmerjen k aktivnostim, s katerimi razvijajo kritično razmišljanje, pridobivajo znanje in veščine, s katerimi bodo postopoma znali sprejemati nove potrošniške in vedenjske vzorce. Cilj projekta je spodbuditi tudi ozaveščenost staršev in širše šolske skupnosti o globalnih vplivih naših vsakodnevnih prehrambnih odločitev. 

Palmino olje, potrošnja mesa, sezonska hrana, zavržena hrana
V začetku šolskega leta so eko odbori vzgojiteljev, učiteljev, otrok, učencev in dijakov iz vsake ustanove izvedle pregled hrane ter razdelile vprašalnike po gospodinjstvih. Na osnovi ugotovitev so izbrali eno ali več tem, ki so jih raziskovali skozi celo leto, npr.: palmino olje, zavržena hrana, potrošnja mesa, lokalna in sezonska hrana ter druge.  

Ustanove so se predlaganih tem lotevale zelo izvirno: spoznavali so globalne učinke lokalne pridelave in proizvodnje hrane; spremljali so poreklo živil v trgovinah in poreklo zaužite hrane; pripravljali obroke iz lokalno pridelane hrane; izvajali ukrepe za zmanjševanje zavržene hrane; likovno, literarno in glasbeno ustvarjali na temo hrane; spoznavali in obiskovali lokalne pridelovalce; izvajali kuharske tečaje; predstavljali nepoznana oziroma manj znana živila in jedi; organizirali tematske dneve in dneve odprtih vrat za starše in lokalno skupnost; na temo odgovorne porabe hrane so risali in pisali plakate in slogan, pripravljali predstavitve in raziskovalne naloge ter pisali članke in objavljali vsebine na spletu v šolskih časopisih in v lokalnih medijih.

 Ekolistina tudi o hrani
Ob koncu šolskega leta so šole organizirale dneve aktivnosti, na katerih so eko odbori in drugi sodelujoči obvestili otroke, učence, dijake, učitelje, starše in širšo skupnost o temah, ki so jih izbrali. Vsaka ustanova je na zaključku pilotnega leta projekta sestavila svojo ekolistino, kjer so zapisali svojo vizijo o odgovornem do hrane in o hrani. V prihodnjem šolskem letu bo v projektu sodelovalo 45 slovenskih ustanov, ki so vključene v program Ekošola.
 
Naše izkušnje z odgovorno porabo hrane v šolah kažejo, da ko razmišljamo globalno  in delujemo lokalno, vsak posameznik lahko naredi korak k rešitvi velikih izzivov, s katerimi se sooča svet, kot na primer izguba biotske raznovrstnosti ali celo podnebne spremembe,” pravi Tereza Čajková, koordinatorka evropskega projekta Odgovorno s hrano.


V projektu Odgovorno s hrano je v Sloveniji v prvem letu sodelovalo 2.000 otrok in 50 učiteljev v trinajstih ustanovah:

VRTCI Vrtec Antona Medveda Kamnik
Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica
OSNOVNE ŠOLE OŠ Zadobrova
OŠ Martina Krpana
OŠ Preserje pri Radomljah
OŠ Toma Brejca Kamnik
OŠ Lesično
OŠ Lava
OŠ Puconci
SREDNJA ŠOLA Biotehniška šola Maribor
DIJAŠKI DOM Dijaški dom Ivana Cankarja Ljubljana


 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL