Odgovorno s hrano

DVAJSET LET PROGRAMA EKOŠOLA V SLOVENIJI

Dodano: 2016-09-28 10:42:53
Devetnajst slovenskih ekošol je prejelo posebna priznanja za 20 let neprekinjenega okoljskega delovanja. Pet šol je prejelo prvič zeleno zastavo.Priznanja in zelene zastave je na konferenci podelil predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar.

 

Na Brdu pri Kranju je dr. Miro Cerar podelil posebna priznanja za 20 let neprekinjene okoljske vzgoje in izobraževanja v mednarodnem programu Ekošola. – Prvi osnovni šoli, ki sta se v Sloveniji pridružili programu, sta OŠ Notranjski odred Cerknica in OŠ Bakovci. – V Sloveniji je v dvajsetih letih od vzpostavitve programa sodelovalo več kot 700 ustanov, 15.000 učiteljev in 200.000 mladostnikov. – Okoljski znak zelena zastava je za preteklo šolsko leto prvič prejelo pet slovenskih šol, skupaj pa 560 ustanov.

Dr. Miro Cerar, predsednik Vlade Republike Slovenije je na letošnji konferenci koordinatorjev programa Ekošola na Brdu pri Kranju podelil posebna priznanja šolam, ki v Sloveniji neprekinjeno delujejo od vzpostavitve programa leta 1996.  Prvi vključeni šoli sta bili OŠ Notranjski odred Cerknica in OŠ Bakovci, kmalu so jima sledile OŠ Bršljin, OŠ Šmarjeta, OŠ Vransko-Tabor, OŠ Ob Dravinji, OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, OŠ Toneta Pavčka, OŠ Ormož, OŠ Franceta Prešerna Maribor, OŠ Križevci, OŠ Jelšane, OŠ Frana Kranjca Celje, OŠ Ljubečna, OŠ Rodica, OŠ Lesično, OŠ Toneta Okrogarja, OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu in Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko, Celje. 

Predsednik Vlade dr. Miro Cerar je v slavnostnem nagovoru dejal, da prihodnost temelji na mladih in da je pomembno, da v mlade zasadimo tisto seme, ki počasi klije in se potem vrača tudi vsem nam, ki ob njih sobivamo. Izpostavil je, da je delo koordinatorjev in sodelavcev programa Ekošola na nek način pionirsko delo, predvsem pa ni enostavno. Včasih je zelo lepo, zelo prijetno, razveseljuje srca, včasih pa seveda težko, ker v tem pogledu ljudje napredujemo počasi in ker je na svetu vedno toliko izzivov, da je vsem težko biti kos. Poudaril je, da koordinatorji dokazujejo, da so vztrajni, zato je čestital vsem prejemnikom priznanj za dvajsetletnico delovanja ter ustanovam, ki so prvič pridobile zeleno zastavo.

 560 zelenih zastav in 4735 projektov v šolskem letu 2015-2016

560 ustanov vzgojnih in izobraževalnih ustanov je prejelo okoljski znak 'zelena zastava' kot znak izpolnjevanja kriterijev programa Ekošola za šolsko leto 2015-2016. Pet med njimi jih je zeleno zastavo pridobilo prvič: OŠ Gorje, OŠ Notranjski odred Cerknica - PE Maksim Gaspari Begunje, OŠ Elvire Vatovec Prade - Podružnica Sveti Anton, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola – Šolski center Kranj in Srednja trgovska šola Maribor.

Program Ekošola je največja mednarodna mreža otrok in vzgojiteljev ter učiteljev, ki spodbuja sistematično vključevanje okoljskih vsebin in načel trajnostnega razvoja v vzgojnih in izobraževalnih ustanovah: vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, domov centrov šolskih in obšolskih dejavnosti, dijaških domov in fakultet. Ustanova, ki uspešno izvede aktivnosti programa v posameznem šolskem letu, pridobi mednarodni okoljski znak zelena zastava. V šolskem letu 2015/2016 je bilo vključenih 712 ustanov z vse Slovenije: več kot 130.000 otrok, učencev in dijakov ter 8500 vzgojiteljev ali učiteljev (ekokoordinatorjev), mentorjev in projektnih vodij. Skupaj so izvedli 4735 projektov z okoljsko oziroma trajnostno vsebino.

Program Ekošola je zastavljen tako, da vključene ustanove spodbuja k sistematičnemu izvajanju projektov v okviru tem, ki jih izbere ustanova sama. Poleg tega ustanove same določijo tudi, kako bodo izvajale aktivnosti: kot dopolnitev učnega načrta, v okviru krožkov, interesnih dejavnosti ali tematskih dni (športni, naravoslovni itd). Program tako omogoča učinkovito okoljsko delovanje, višjo stopnjo okoljske ozaveščenosti in odgovornosti ter pripomore h konkretnim izboljšavam v lokalnem okolju. 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL