Odgovorno s hrano

NA SVETOVNI DAN HRANE SE JE V VRTCIH IN ŠOLAH ZAČELO DRUGO LETO MEDNARODNEGA PROJEKTA "ODGOVORNO S HRANO"

Dodano: 2016-10-14 07:42:38
16.oktober 2016 - To šolsko leto se bo v okviru mednarodnega projekta "Odgovorno s hrano" s temami odgovornega prehranjevanja ukvarjalo 45 vrtcev in šol.

16. oktober 2016 - To šolsko leto se bo v okviru mednarodnega projekta “Odgovorno s hrano” s temami odgovornega prehranjevanja ukvarjalo 45 vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Šestnajstega oktobra je svetovni dan hrane in na ta dan smo skupaj z izobraževalnimi ustanovami iz osmih drugih evropskih držav uradno začeli izvajati projekt in njegove dejavnosti.   

Na današnji dan se v šolah že drugo leto začenja mednarodni projekt “Odgovorno s hrano”. Namen tega projekta je povečati ozaveščenost otrok, učencev, dijakov, učiteljev in širše skupnosti o porabi hrane, njenem vplivu na okolje in življenje ljudi po svetu. Prejšnje šolsko leto je projekt uspešno izvedlo 13 slovenskih vrtcev, osnovnih in srednjih šol. V letošnjem šolskem letu sodeluje 45 slovenskih izobraževalnih ustanov ter skoraj 400 vrtcev in šol iz drugih osmih partnerskih držav. Ob začetku drugega projektnega leta je začela delovati tudi spletna stran  projektna www.eatresponsibly.eu.

Otroci, učenci in dijaki iz sodelujočih ustanov skušajo spremeniti svoje prehranjevalne navade v vrtcu, šoli in doma, analizirajo porabo hrane v šolskih in domačih kuhinjah in jedilnicah, raziskujejo svoje najljubše prigrizke, iščejo slabosti in prednosti svojega načina prehranjevanja ter predlagajo rešitve, ki jih želijo izvesti v okviru projekta. S svojimi cilji, dejavnostmi in ugotovitvami nato seznanijo šolo in prek lokalnih medijev ali javnih dogodkov tudi lokalno skupnost.    

“Podnebje se spreminja. Prehrana in kmetijstvo se morata tudi”, je vodilo letošnjega svetovnega dne hrane, ki ga je oznanil FAO; ta dan pa smo izbrali tudi za uradni začetek projekta, saj med drugim želi spremeniti razmišljanje in odnos ljudi do hrane. In prav to se je prejšnje leto zgodilo v izobraževalnih ustanovah, ki so sodelovale pri projektu “Odgovorno s hrano”. Dojemanje odgovornega prehranjevanja lanskih sodelujočih ustanov se je iz preprostega pomena zdrave prehrane spremenilo v razumevanje, kaj je odgovorno in kaj manj vpliva na okolje ter našo družbo po svetu.

Kontakt:
Jitka Krbcová, ekojidlo@terezanet.cz
Tereza Čajková, cajkova@glopolis.org

 Projekt “Odgovorno s hrano”
Cilj 3‒letnega mednarodnega projekta “Odgovorno s hrano” je, da postane vodnik na potovanju, ki nas skozi globalni sistem prehranjevanja vodi do naših odgovornih odločitev in izvedljivih pozitivnih rešitev. 
Projekt “Odgovorno s hrano” obravnava problematiko odgovornega prehranjevanja z vidika njenega vpliva na okolje in našo družbo. Obravnava vprašanja o sezonskih in lokalnih izdelkih, predelani hrani in palmovem olju, agrobiodiverziteti, proizvodnji krmil za živinorejo, zavrženi hrani, uvažanju hrane, pravični trgovini, ekološki hrani in izpostavlja globalno dimenzijo prehranjevanja.  Projekt temelji na preizkušeni metodologiji 7 korakov – glej http://www.ekosola.si/projekt-odgovorno-s-hrano/ .  Kot del projekta so nastala različna gradiva ‒ metodološki priročnik 7 korakov do odgovornega prehranjevanja, priročnik Jedilnik za spremembo ‒ zakaj je odgovorno prehranjevanje pomembno in spletna stran projekta  www.eatresponsily.eu.
Glavni vodja in koordinator projekta je analitični center Glopolis.  V Sloveniji je za nacionalno koordinacijo sodelujočih ekošol odgovorno društvo DOVES. V projektu sodeluje še 8 evropskih držav (Bolgarija, Hrvaška, Latvija, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška in Češka).
---------------
Društvo DOVES – FEE SLOVENIA (DOVES) je prostovoljna, samostojna in neprofitna organizacija, ki v Sloveniji izvaja prepoznane mednarodne okoljske programe za spodbujanje trajnostnega razvoja: Modra zastava, Ekošola, Mladi poročevalci za okolje, Zeleni ključ in Znanje za gozdove.

Društvo je polnopravni član Mednarodne fundacije za okoljsko vzgojo (angl. Foundation for Environmental Education – FEE) in edina organizacija v Sloveniji z ekskluzivno licenco za izvajanje programov fundacije v Sloveniji. 
 
http://www.eatresponsibly.eu/
https://www.facebook.com/odgovornoshrano/
http://www.ekosola.si/projekt-odgovorno-s-hrano/

 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL