Odgovorno s hrano

TRIDESET LET PROGRAMA MODRA ZASTAVA

Dodano: 2017-05-07 21:13:57
V letu 2017 podeljenih 15 modrih zastav, tri posebna priznanja.

Programa MODRA ZASTAVA nudi slovenskih občinam in turističnemu gospodarstvu priložnost za promocijo turistične destinacije in lahko služi kot indikator (eko)kakovosti turistične destinacije. Sam program Modra zastava v Sloveniji že vrsto let podpira tudi Slovenska turistična organizacija. Sam program pa v letošnjem letu obeležuje že 30. let delovanja in skladno s tem bodo izvedene dodatne aktivnosti tudi v Sloveniji.

 Pričakovane učinke izvajanja programa Modra zastava lahko strnemo v naslednje alineje:

  • uvajanje/širitev ekološkega managementa, ekoloških standardov v slovenski turizem,
  • uvajanje in promocija ekološke blagovne znamke Modra zastava v slovenskem turizmu,
  • sodelovanje v evropski (svetovni) družini ekološko odgovornih turističnih upraviteljev,
  • informiranje javnosti o stanju okolja (čistost voda, plaž, varovanih območij, ipd.),
  • sodelovanje turistične in lokalne skupnosti, sodelovanje upravljalcev plaž, hotelov in marin.

 V letošnjem letu je v Sloveniji potekal že 23. razpis za Modro zastavo, mednarodno priznani okoljski znak za trajnostno upravljanje kopališč in marin, namenjen povečevanju okoljske ozaveščenosti na kopališčih, (so)oblikovanju okoljske etike ter spodbujanju okoljsko odgovornega obnašanja. Modro zastavo pa lahko pridobijo marine in kopališča, ki zadostijo zahtevnim kriterijem in le-te tudi v praksi udejanjijo skozi okoljski menedžment. Kriteriji programa Modra zastava so razvrščeni v štiri (4) kategorije:

  • Kvaliteta kopalne vode,
  • Okoljska vzgoja in informiranje,
  • Okoljsko upravljanje in
  • Varnost ter storitve. 

Modro zastavo, kot znak okoljske kakovosti in varnosti, marine in kopališča prejmejo za obdobje enega leta, zato se morajo vsako leto znova potruditi, da zadostijo vsem zahtevanim kriterijem in v času, ko v marinah in na kopališčih plapola Modra zastava, to kakovost tudi nadzirajo in zagotavljajo raven storitev za katere so se zavezali v razpisu. Izvajanje pravil in zahtev preverjajo poleg potrošnikov/uporabnikov tudi nadzorniki DOVES-a in FEE-ja ter upravljalce in javnost opozarjajo na morebitne pomanjkljivosti, ki jih je potrebno v najkrajšem možnem času odpraviti, sicer lahko Modro zastavo – znamenje kakovosti – izgubijo.

Mednarodna komisija programa Modra zastava je na podlagi predloga Nacionalne komisije za Modro zastavo Sloveniji za leto 2017 potrdila 15 modrih zastav. V svetu je v 47 državah vsako leto podeljenih preko 4.266 Modrih zastav in število se iz leta v leto povečuje, saj za upravljavce kopališč in marin ter pristojne občine Modra zastava pomeni dodano vrednost in kazalnik učinkovitosti turistične ponudbe ter »zelenega turizma«. Modro zastavo pridobijo marine in naravna kopališča, ki zadostijo zahtevnim kriterijem in le-te tudi v praksi udejanjajo.

Tudi v lanskem letu smo v počastitev častnega člana g. Mitje Logarja, izvedli natečaj za najbolj inovativno, uporabno ali učinkovito izvedeno okoljsko aktivnost leta. S to aktivnostjo smo dodatno spodbudili upravljavce, da vložijo dodatne napore v samo okoljsko vzgojo. Zaradi zelo dobrega odziva s strani upravljavcev bomo aktivnost nadgradili in z njimi nadaljevali tudi v prihodnje. Mednarodna komisija programa Modra zastava je tako potrdila na predlog Nacionalnega koordinatorja naslednje dobitnike tega posebnega priznanja:
- Najbolj učinkovita okoljska aktivnost leta 2016: Okolje Piran – Centralna plaža Portorož: »Presaditev leščurjev«;
- Najbolj inovativna okoljska aktivnost leta 2016: Hoteli Bernardin – Naravno kopališče Salinera: »Vesele urice Modre zastave«;
- Najbolj uporabna okoljska aktivnost leta 2016: Infrastruktura Bled – Grajsko kopališče: »Zero waste«.

SLOVENSKI DOBITNIKI MODRIH ZASTAV ZA LETO 2017
V Občini Piran:
1.Javno podjetje Okolje Piran, Centralna plaža Okolje Portorož
2. Terme Krka d.o.o., PE Talaso Strunjan, Naravno kopališče Terme Krka Strunjan
3. Istrabenz turizem d.d. – Hoteli LifeClass, Naravno kopališče Meduza Portorož
4. Hoteli Bernardin d.d., Naravno kopališče Salinera Strunjan
5. Hoteli Bernardin d.d., Naravno kopališče St. Bernardin 
6. Hoteli Bernardin d.d., Naravno kopališče Vile Park Bernardin
7. Hoteli Bernardin d.d., Naravno kopališče Kamp Lucija

V Občini Izola:
8. Hoteli Bernardin d.d., Naravno kopališče Simonov zaliv Izola 

V Občini Ankaran
9. Rdeči križ Slovenije, Mladinsko zdravilišče in letovišče Debeli Rtič           

V Mestni občini Koper:
10. Komunala Koper d.o.o., Naravno kopališče Mokra Mačka 

V Občini Radovljica:
11. ŠOBEC - turistično in trgovsko podjetje, d.o.o., Lesce, Naravno kopališče Šobčev bajer 

V Občini Bled:
12. Infrastruktura Bled d.o.o., Grajsko kopališče Bled (16. Modra zastava)

Dobitniki Modrih zastav 2017/2018 za marine so:
13. Marina Portorož d.d. 
14. Porting d.o.o., Marina v Izoli
15. Marina Bernardin, Hoteli Bernardin d.d. 

 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL