Odgovorno s hrano

JAZ, TI, MI ZA SLOVENIJO - STARA PLASTENKA ZA NOVO ŽIVLJENJE

Dodano: 2017-06-05 11:02:46
Izola, 5.junij 2017 - Zaključek humanitarnega projekta Jaz, ti, mi za Slovenijo.

Že tretje leto zapored so slovenske ekošole in ekovrtci sodelovali v celomesečni ozaveščevalno-humanitarnem projektu Jaz, ti mi, za Slovenijo – stara plastenka za novo življenje. Zbrali so kar 15 ton odpadnih plastenk PET. Znesek od njihove prodaje so danes predali predstojniku oddelka za ginekologijo in porodništvo v Splošni bolnišnici Izola za nakup ogrevalne posteljice za novorojenčke generalna sekretarka RKS Renata Brunskole, predsednica društva Tandem Zagorje Jelena Jerin ter vodja Dinosovega programa nekovin in embalažne sheme Unirec Goran Ambrož.

Na slovesnem dogodku so priznanja in nagrade prejeli tudi mladi ustvarjalci, ki so sodelovali v ustvarjalno-raziskovalnem natečaju ter Vrtec Mavrica Vojnik, enota Nova Cerkev, kjer so otroci letos zbrali največjo količino plastenk na otroka. Kar neverjetnih 24 kilogramov na otroka. Nagrado, stotični kvadrat, je prispeval pokrovitelj glavne nagrade, podjetje Ekoigrala.

Projekti krožnega gospodarstva so odlična priložnost za dobrodelnost. Zato smo partnerji: Tandem Zagorje, embalažna shema Dinos DROE Unirec, program Ekošola, Rdeči križ Slovenije in revija Bogastvo zdravja ob podpori slovenskih komunalnih podjetij in programa Modra zastava tudi letos organizirali odmeven vseslovenski projekt. Z njim spodbujamo mlade k dobrodelnosti in jih hkrati ozaveščamo o možnostih recikliranja odpadnih plastenk ter opozarjamo na pomen zapiranja snovnih tokov kot enega temeljnih načinov ohranjanja naravnih virov v prihodnje.

Zbiranje, ustvarjanje in raziskovanje
Otroci in mladi so lahko sodelovali na dva načina: z doslednim ločevanjem in zbiranjem odpadnih plastenk PET v svojih ustanovah ter s svojimi izdelki v nagradnem ustvarjalno-raziskovalnem natečaju o nastajanju, zbiranju, predelavi in izdelavi recikliranih plastenk PET. Izdelki so bili objavljeni na FB profilu akcije Jaz, Ti, Mi za Slovenijo.

V projektu je sodelovalo preko 190 slovenskih šol in vrtcev, vabljene pa so bile tudi druge ustanove, podjetja, obrtniki, posamezniki in gospodinjstva. V zbiralnem mesecu, med 22. marcem in 22. aprilom, in skozi celo šolsko leto so zbrali kar 14.792 kilogramov plastenk PET.

Z odprodajo odpadnih plastenk PET, z dobrodelno dražbo podpisanega rokometnega reprezentančnega dresa in z SMS sporočili se je letos nabralo 3.500 evrov, donacija pa je namenjena sofinanciranju nakupa ogrevalne posteljice za novorojenčke v izolski porodnišnici. Slovesna razglasitev zmagovalne ustanove pri zbiranju odpadnih plastenk, najboljših umetnikov v ustvarjalnoraziskovalnem natečaju ter predaja vrednostnega bona je potekala v predavalnici Fakultete za vede o zdravju v Izoli.

Predstojnik oddelka za ginekologijo in porodništvo v Splošni bolnišnici Izola dr. Dušan Deisinger je ob tem dejal, da so počaščeni, da so prejemniki donacije v letošnji akciji. S tem so dobili možnost nakupa ogrevalne posteljice, s katero bodo lahko bolje poskrbeli za novorojenčke.

Zapiranje snovnih tokov
Zapiranje snovnih tokov ali t. i. krožno gospodarstvo je ena glavnih usmeritev Evropske unije v prihodnjih letih, saj naša poraba kar dvakratno presega razpoložljive naravne vire. Za uresničevanje krožnega gospodarstva obravnavamo življenjski cikel izdelkov in njihovih sestavnih materialov ter opredelimo, kolikšen delež tega materiala je mogoče ponovno uporabiti in v kakšni obliki. To pomeni, da iz odpadka nastane nova surovina za nov izdelek.

Goran Ambrož, ki je v Dinosu vodja programa nekovin in embalažne sheme Unirec, pravi: »Kot vodilna družba za ravnanje z nenevarnimi odpadki smo zavezani k ozaveščanju o pravilnem in doslednem ločevanju in nadaljnjem ravnanju z odpadnimi materiali. V tem projektu mlade spodbujamo k ločenemu zbiranju odpadnih plastenk, iz katerih partnerji v projektu naredimo nove plastenke, hkrati pa pomagajo pomoči potrebnim novorojenčkom.«

Jaz, ti, mi za Slovenijo letos že tretjič
Projekt Jaz, ti , mi za Slovenijo je pod sloganom Stara plastenka za novo življenje letos potekal že tretjič. »Ponosni smo, da je naša ideja dobro sprejeta tako pri mentorjih kot tudi otrocih in širši javnosti. Želimo, da bi se v projekt vključile vse slovenske izobraževalne ustanove, ki bi na učencem prijazen način vzgajale odgovorne in družbeno aktivne ljudi«, sklene svoj komentar predsednica društva Tandem Zagorje Jelena Jerin.

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL