Odgovorno s hrano

SREČANJE KOORDINATORJEV SREDNJIH ŠOL

Dodano: 2017-11-28 13:06:19
Mengeš – V sredo 8. novembra 2017 je na Gimnaziji Jožeta Plečnika Ljubljana potekalo letno  srečanje koordinatorjev srednjih šol. Letošnjega srečanja se je udeležilo 30 koordinatorjev iz 24 šol.

 

Udeleženci so se seznanili s pomenom tal, ki opravljajo pomembne funkcije. Kakšen filter so med površinsko vodo in podtalnico in kako deluje sistem  tal, je udeležencem  predstavila dr. Helena Grčman, z oddelka za agronomijo Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani.

 Udeleženem so bile predstavljene tudi možnosti sodelovanja šol z mrežo ENSVET ter različne finančne spodbude okoljskih naložb, ki jih ponuja Eko Sklad, slovenski okoljski javni sklad.  Poleg ugodnih posojil, subvencij in ozaveščanja Eko Sklad izvaja tudi brezplačna energetska svetovanja za občane in javne ustanove. Program energetskega svetovanja ENSVET omogoča brezplačne strokovne nasvete in razgovore o naložbah v URE ter OVE tako za zasebne kot tudi za javne ustanove.

Osrednje dogajanje je bilo namenjeno novem spletnem mestu, spletno platformo Ekoportal, ki je zasnovana kot celovita rešitev na področju varstva okolja in trajnostnega razvoja.  V Ekoportalu so objavljeni tudi primere dobrih praks, s katerim je mogoče spodbuditi in popestriti učne načrte, interesne in popoldanske dejavnosti.

 

Delo po sedmih korakih v novem Ekoportalu

Ekoskladovnica je del novega obširnega sistema Ekoportal, ki so ga v programu Ekošola razvili namensko za vključene vrtce, šole, fakultete in domove. Omogoča, da sistematično načrtujejo, izvajajo in spremljajo svoje okoljske aktivnosti po metodologiji sedmih korakov programa Ekošola  in merijo svoj napredek. Čeprav je Ekoportal zasnovan kot zaprt sistem, lahko koordinator v posamezni ustanovi omogoči vpogled tudi drugim zainteresiranim posameznikom, npr. staršem, sodelujočim strokovnjakom in drugim.

 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL