Odgovorno s hrano

SODELOVANJE DELA IN SLOVENSKIH MLADIH POROČEVALCEV ZA OKOLJE ZGLED ZA MLADE PO CELEM SVETU

Dodano: 2018-03-13 10:54:14
V Portorožu se je v nedeljo, 4. marca 2018 zaključilo mednarodno srečanje nacionalnih koordinatorjev programa Mladi poročevalci za okolje, na katerem je sodelovalo 42 predstavnikov okoljskih in izobraževalnih organizacij iz 35 drugih držav s celega sveta.

Mednarodno srečanje koordinatorjev programa Mladi poročevalci za okolje

Portorož, 5. marca 2018 – Po ogledu Postojnske jame in Ljubljane so včeraj pozno popoldne uradno zaključili mednarodno srečanje nacionalnih koordinatorjev programa Mladi poročevalci za okolje, na katerem je sodelovalo 42 predstavnikov okoljskih in izobraževalnih organizacij iz 35 držav s celega sveta. Mladi poročevalci za okolje v Sloveniji izvajajo v programu Ekošola v sodelovanju z medijsko hišo Delo. Juile Saito, specialistka za sodelovanje z mediji in mladimi v oddelku za izobraževanje za trajnostni razvoj pri Unescu je navdušena nad slovenskim primerom in upa, da bodo slovenskemu primeru v čim večji meri sledili v drugih državah.

»Prepričana sem, da je predstavitev sodelovanja slovenskih Mladih poročevalcev za okolje z Delom navdihnila nacionalne koordinatorje iz drugih držav, da se tesneje povezujejo z novinarji in uredniki. Tako se mladi praktično usposabljajo za prepoznavanje in kritično razmišljanje ne le o okoljskih izzivih in ciljih za trajnostni razvoj, temveč na splošno o svetu, v katerem živimo. To je tudi namen programa Mladi poročevalci za okolje, obenem pa so to tudi prizadevanja Unesca,« je dodala Julie Saito. Tokrat se je prvič udeležila mednarodnega srečanja nacionalnih koordinatorjev tega programa: »Vesela sem, da smo se spoznali in da smo skupaj ugotavljali, katere so naše priložnosti, kako lahko boljše delujemo in kako sodelovati z Unescom. Prva priložnost je skupni dogodek FEE in Unesca na Portugalskem, kjer se bo zbralo 40 izbranih mladih iz celega sveta, vključno iz Slovenije, na katerem se bodo ukvarjali s trajnostnimi cilji Agende 2030, usposabljali kot prihodnji nosilci pri prepoznavanju okoljskih izzivov in pobudniki sprememb.«

Več dogodkov za širitev mreže in zvišanje starostne omejitve

Na letošnjem srečanju v Portorožu so namreč veliko pozornosti namenili usposabljanju 40 izbranih predstavnikov programa Mladi poročevalci za okolje s celega sveta, ki ga čez teden dni organizirajo na Portugalskem v sodelovanju z Unescom za krepitev izobraževanja za trajnosti razvoj. Daniel Schaffer, predsednik upravnega odbora Mednarodne fundacije za izobraževanje FEE, ki izvaja globalni okoljski program Mladi poročevalci za okolje, je izpostavil: »Zelo sem zadovoljen z letošnjim srečanjem, saj smo veliko pozornosti namenili tudi iskanju sinergij med programom Mladi poročevalci za okolje in drugimi programi FEE, med njimi Modra zastava, Ekošola, Zeleni ključ in Znanje za gozdove. Odločili smo se, da zvišamo starostno omejitev za mlade poročevalce – doslej so lahko sodelovali mladi do 21. leta, od prihodnjega šolskega leta naprej bodo lahko sodelovali vsi študentje.«

Srečanje v Portorožu je bilo prvič organizirano v Sloveniji, udeleženci so se pogovarjali o širitvi mednarodne mreže sodelovanja pri prepoznavanju in predstavitvah okoljskih tem ter standardizaciji kriterijev za izbor najboljših prispevkov na nacionalni in mednarodni ravni. Daniel Schaffer je pohvalil izvrstno organizacijo dogodka in izjemno gostoljubnost, ki so jo doživeli udeleženci iz Evrope, Afrike, Azije in obeh ameriških celin. »Zelo sem vesel, da so se nam na dogodku pridružili tudi mladi poročevalci iz Slovenije,« je poudaril.

 

V program Mladi poročevalci za okolje je po svetu vključenih 4.295 osnovnih in srednjih šol ter fakultet, v katerih sodeluje več kot 12.000 mentorjev ter 220.000 učencev, dijakov, študentov, ki pripravljajo in objavljajo prispevke o okoljskih izzivih, praksah in izboljšavah iz svojega okolja. Nacionalni koordinatorji za Mlade poročevalce za okolje se bodo ponovno srečali prihodnje leto aprila na Kitajskem.

Za več informacij:

mag. Boris Šušmak,

Društvo DOVES – FEE Slovenia, član upravnega odbora Mednarodne fundacije za okoljsko izobraževanje, odgovoren za program Mladi poročevalci za okolje

info@drustvo-doves.si  / gsm: 051-309-136

 _____________________________________________

  • Mladi poročevalci za okolje (Young Reporters for the Environment)

V Sloveniji v programu Mladi poročevalci za okolje spodbujajo prispevke o različnih okoljskih izzivih in vprašanjih, ki jih s pomočjo mentorjev pripravljajo učenci, dijaki in študentje, stari od 11 do 21 let. Lani so mladi novinarji iz 40 slovenskih osnovnih in srednjih šolah ter fakultet napisali poročila, intervjuje, ankete in komentarje, fotografirali ter posneli video prispevke. V središču globalnega programa je 17 ciljev trajnostnega razvoja, opredeljenih v Agendi 2030 za trajnostni razvoj.

 

  • Društvo DOVES – FEE Slovenia

Program Mladi poročevalci za okolje v Sloveniji izvaja Društvo DOVES – FEE Slovenia, ki ima ekskluzivno licenco za Slovenijo za izvajanje okoljskih programom Mednarodne fundacije za okoljsko izobraževanje FEE, poleg Mladi poročevalcev še programe Ekošola, Modra zastava, Znanje o gozdovih (LEAF) in Zeleni ključ.

Namen društva je obveščanje in ozaveščanje mladih, njihovih pedagogov, staršev in širše javnosti o udejanjanju načel trajnostnega razvoja na vseh področjih našega delovanja, vključno z dvigom kakovosti turizma. Društvo s programi povezuje različne okoljske teme in gospodarska ter družbena področja, organizacije in posameznike iz lokalnega, nacionalnega in mednarodnega okolja. S tem gradimo dogovoren odnos do okolja, ljudi in našega življenja na splošno.

 

  • O programu Ekošola

Program Ekošola je največja mednarodna mreža otrok, mladih, vzgojiteljev ter učiteljev na svetu, ki okoljsko vzgojo in načela trajnostnega razvoja vključujejo v vsakodnevno delo in učenje. V program je po vsem svetu vključenih 16 milijonov otrok in 1,2 milijona učiteljev. V Sloveniji je v program vključenih več kot 700 ustanov, preko 130.000 otrok in mladostnikov, njihovih mentorjev in drugih strokovnjakov. Aktivnosti v osmih tematskih sklopih so zasnovane tako, da v njih sodelujejo tudi starši, lokalne skupnosti in drugi strokovnjaki.

 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL