Odgovorno s hrano

MED ZMAGOVALCI PROJEKTA EKO-PAKET TUDI CUDV RADOVLJICA IN OŠ POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO

Dodano: 2018-06-28 12:40:17
Otroci iz vrtca Radovljica in dijaki iz Biotehniškega centra Naklo so izdelali svoj karton in odpadne embalaže Tetra Pak

V Vrtcu Radovljica in Biotehniškem centru Naklo so v sklopu nagrade projekta Eko-paket, namenjenem ustvarjanju in pravilnem ločevanju odpade embalaže za mleko in sokove, organizirali delavnici, na kateri so otroci in dijaki izdelali svoj karton iz te vrste odpadne embalaže. - Tako so na praktičnem primeru preizkusili, da je odpadna embalaža Tetra Pak, kot jo tudi imenujemo, koristna surovina za nov izdelek. – Na nagradni natečaj projekta je prispelo kar 1.392 kreativnih del iz vse Slovenije, v njem so se v svoji kategoriji izkazali tudi učenci iz OŠ Poljane nad Škofjo Loko ter CUDV Radovljica v posebni kategoriji.

Gorenjski otroci, šolarji in dijaki že vrsto let sodelujejo v projektu Eko-paket in se s kreativni izdelki iz odpadne embalaže Tetra Pak uvrščajo med zmagovalce. Letos sta se izkazali dve najstarejši skupini otrok iz Vrtca Radovljica, ki sta zasedli 3. mesto med vsemi slovenskimi vrtci s ponazoritvijo treh prašičkov in volka. Učenci iz OŠ Poljane nad Škofjo Loko so izdelali štiri robote, ki so jih poimenovali po letnih časih: Zimek, Pomladek, Poletjek in Jesenek. Z njimi so zasedli 3. mesto v kategoriji 1.−3. razred OŠ. Dijaki iz Biotehniškega centra Naklo so izdelali različne makete gozda in papirnice ter tako zmagali v kategoriji 7.−9. razred OŠ ter SŠ. Letos so v projektu prvič sodelovali tudi v CUDV Radovljica in se z zeleno obleko iz odpadne embalaže Tetra Pak ter pokrovčkov zavihteli na 2. mesto v posebni kategoriji. To je izvrsten uspeh, saj je komisija ocenjevala kar 1.392 izdelkov, kolikor jih je prispelo na natečaj iz vse Slovenije.

 Od embalaže Tetra Pak do kartona in robčkov
Projekt Eko-paket je eden najstarejših ozaveščevalnih projektov v Sloveniji, namenjen pa je spoznavanju in ozaveščanju o pravilnem ravnanju z odpadno embalažo Tetra Pak. Sestavlja jo sedem zelo tankih slojev, med katerimi je tri četrtine papirja oziroma kartona. Zato jo je mogoče reciklirati in iz nje izdelati nove izdelke, s čimer ohranjamo pomemben naravni vir, to je les.

 Z namenom, da otroci in mladi sami spoznajo, kaj je mogoče izdelati iz odpadne embalaže Tetra Pak, v sklopu projekta Eko-paket organizirajo tudi delavnice v izbranih vrtcih in šolah. S pomočjo t. i. mini mešalnika prikažejo, kako se sloji embalaže ločijo v vodi in kako s precejanjem kartonskih delcev dobimo mokro kartonsko osnovo za nove izdelke. Postopek je podoben tistemu v papirnicah. Da omogočimo recikliranje te vrste odpadne embalaže, jo moramo pravilno odložiti v rumeni zabojnik za odpadno embalažo. Iz nje izdelajo nove izdelke, kot so higienski papir, papirni robčki, mape, tulci, kartonska embalaža in podobno.

 10.000 rumenih vreč za ločeno zbiranje, 1.392 kreativnih izdelkov
Zaradi svojih lastnosti je embalaža primerna tudi za kreativno ustvarjanje. V sklopu projekta Eko-paket, ki ga je pred desetimi leti spodbudilo podjetje Tetra Pak skupaj s programom Ekošola, zadnja leta pa v njem sodeluje združenje Eko-iniciativa, potekata dve vrsti aktivnosti. Prva je ločeno zbiranje odpadne kartonske embalaže Tetra Pak, za kar so organizatorji v slovenske vrtce in šole programa Ekošola razdelili 10.000 rumenih vreč, pri zbiranju pa je letos sodelovalo kar 45.000 otrok. V projektu je v desetih letih sodelovalo že več kot 220.000 otrok, učencev in dijakov.

Drugi sklop aktivnosti predstavlja ustvarjalni nagradni natečaj za različne starostne skupine, v katerem so otroci in mladi v letošnjem šolskem letu ustvarili 1.392 zanimivih in uporabnih izdelkov, med njimi lutke za zgodbico Petelinja drsalna šola, hišico iz zgodbe Janko in Metka, različne uporabne igre na temo odpadkov, pravljično mesto za pravljično hišo, nakit, grofično Ana ter druge zanimive izdelke. Mentorjem je na voljo didaktično gradivo.

V Sloveniji ločeno zberemo 40-odstotkov odpadne embalaže Tetra Pak
Na svetu vsako leto reciklirajo več kot 650 tisoč ton odpadne embalaže Tetra Pak. Najbolj uspešni so v Belgiji in Luksemburgu, kjer reciklirajo kar 80 odstotkov odpadne embalaže Tetra Pak. V Sloveniji znaša delež recikliranja 40 odstotkov, z doslednim ločevanjem in zbiranjem odpadne embalaže »od vrat do vrat« pa se ta delež povečuje. Za učinkovito ločevanje je pomembno, da embalažo izpraznimo, očistimo in stisnemo, saj tako zavzame kar 20-krat manj prostora. Tako zmanjšujemo tudi obremenitve okolja s transportom.

 

Zmagovalci nagradnega ustvarjalnega natečaja Eko-paket 2017/2018:

Tekmovalna skupina Ustanove z najboljše ocenjenimi kreativnimi izdelki
Vrtci 1. Vrtec Črnuče
2. Vrtec Škratek Svit Vodice
3. Vrtec Miškolin, Enota Rjava Cesta
3. VVZ Radovljica, Enota Radovljica
Prva triada OŠ 1. I. OŠ Žalec, POŠ Ponikva pri Žalcu
2. OŠ Kidričevo s POŠ Lovrenc na Dravskem Polju
3. OŠ Gorišnica
3. OŠ Poljane nad Škofjo Loko
Druga triada OŠ 1. OŠ Šturje Ajdovščina
2. OŠ Šmarje pri Jelšah, POŠ Sveti Štefan
3. OŠ Ivana Babiča – Jagra Marezige
3. OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača, podružnica Senožeče
3. OŠ Ljudski vrt
Tretja triada OŠ in SŠ 1. Biotehniški center Naklo
2. OŠ Stranje
3. Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana
Posebna kategorija 1. OŠ Roje
2. CUDV Radovljica
3. OŠ Roje
3. CUEV Strunjan

 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL