Odgovorno s hrano

MLADI ŽE DESETO LETO USTVARJAJO V SVETU ENERGIJE!

Dodano: 2019-01-30 10:28:01
V Informacijskem središču GEN so 12. junija 2018, nagradili najboljše učence in dijake ter njihove mentorje slovenskih ekošol, ki so v iztekajočem se šolskem letu v projektu »Mladi v svetu energije« raziskovali in ustvarjali na temo energije.

Na natečaj so prejeli več kot 350 različni izdelkov (od maket, plakatov, risb, kolažev, družabnih iger, slikanic, video izdelkov in raziskovalnih nalog), sodelovalo je več kot  600 slovenskih otrok in mladostnikov iz vse Slovenije. Mladi so predstavili svoje poglede in razumevanje elektrike, energije in energetskih virov. Električna energija, kot so pokazali, jih povezuje, poganja in vodi v svetlo prihodnost.

Devet najboljših projektov v treh starostnih kategorijah so pripravile naslednje šole:
MALČKIprva starostna skupina (vrtci,1.-3. razred OŠ) 

 1 Javni zavod vrtec Zreče 
 2 OŠ Dob
 3 OŠ Ljudski vrt Ptuj, POŠ Grajena


GLAVCEdruga starostna skupina (4.-9. razred OŠ)

 1 OŠ Koseze
 2 OŠ Štore
 3 OŠ Leskovec pri Krškem


RAZISKOVALCI
tretja starostna skupina (8., 9. razred OŠ ter SŠ)

 1  Gimnazija in SŠ Rudolfa Maistra Kamnik
 2 Gimnazija in SŠ Kočevje
 3 OŠ Koseze


Po podelitvi nagrad so si nagrajenci v Krškem ogledali interaktivno multimedijsko središče Svet energije, v katerem so tudi predstavili in razstavili svoje izdelke.

Namen projekta Mladi v svetu energije je ozaveščanje učencev in dijakov ter učiteljev in profesorjev slovenskih osnovnih in srednjih šol o trajnostnih in obnovljivih virih energije, nizkoogljični proizvodnji električne energije, zanesljivi oskrbi z električno energijo, o ukrepih za učinkovito rabo energije ter prihodnosti oskrbe z električno energijo v Sloveniji in v svetu. S podajanjem strokovnih in celovitih vsebin želijo v GEN energiji krepiti energetsko pismenost ter spodbuditi mentorje za podajanje sicer kompleksnih in zlasti za mlajše učence dokaj abstraktnih energetskih tem.

 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL