Odgovorno s hrano

Ekošola v medijih

Dodano: 2010-10-10 10:59:51
V slovenskih ekošolah lani izvedli več kot 2000 projektov Letos bo zelene zastave prvič prejelo 74 slovenskih šol in vrtcev. V mednarodni program Ecoschools je vključenih 628 zavodov iz Slovenije. Učinkovita raba energije v vseh slovenskih ekošolah.

Sporočilo za javnost

Brdo pri Kranju, 5. 10. 2010 – »Slovenske ekošole s svojim delovanjem prenašajo pomembne vrednote  v naši družbi in pomagajo vzgojiti človeka, ki bo s svojim znanjem in modro presojo smiselno vzpostavil čim bolj uravnovešen odnos do narave,« je v uvodu dvodnevnega srečanja koordinatorjev slovenskih ekošol, poudaril okoljski minister dr. Roko Žarnić in ob tem izpostavil pomembno vlogo, ki jo  v okviru programa ZN z naslovom Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj izvajajo po slovenskih ekošolah.

Letošnjega srečanja koordinatorjev slovenskih ekošol  se je udeležilo okoli 350 predstavnikov  osnovnih in srednjih šol ter vrtcev iz vse Slovenije. Poleg predstavitve različnih  okoljskih vsebin, ki jih bodo v slovenskih ekošolah izvajali v tem šolskem letu, je posebnost letošnjega dvodnevnega srečanja predstavitev zares  pestrega dogajanja v slovenskih ekošolah. V vseh ekošolah so namreč v lanskem šolskem letu izvedli več kot 2000 projektov. Učitelji in mentorji so na letošnjem srečanju predstavili 24 projektov s področja zgodnjega naravoslovja (za vrtce), učinkovite rabe energije v šoli, revščine, ravnanja z odpadki v šolah in podobno. Poleg tega je 12 ekokoordinatorjev  predstavilo celovito delovanje šole  v okviru mednarodnega programa Ecoschools, v katerega je v Sloveniji vključenih 628 vzgojno-izobraževalnih zavodov. Med njimi se je predstavila tudi Osnovna šola Notranjskega odreda iz Cerknice, ki so poleg OŠ Bakovci prva šola v naši državi, katera je že od vsega začetka (14 let) vključena v program ekošole. Philips Slovenija jim bo kot nagrado za dolgoletno in uspešno delo prenovil razsvetljavo v posameznih učilnicah in namestil varčne sijalke v vrednosti 4000 evrov.

Prav učinkovita raba energije  ima v slovenskih ekošolah še poseben pomen. V okviru Nacionalne koordinacije programa smo namreč že lani pozvali vse ekošole k varčevanju z energijo, saj prav vsaka šola brez dodatnih investiciji lahko na leto prihrani od 10 do 15 odstotkov denarja. V skladu z Letnim delovnim načrtom (LDN) bodo v tem šolskem letu projekt izvajali prav v vseh slovenskih ekošolah, saj želimo  biti na tem področju zgled vsem drugim šolam in javnim institucijam v Sloveniji.  Šole, ki bodo na tem področju še posebno uspešne in bodo privarčevale največ energije, bodo za njihov trud še posebej nagrajene. Philips Slovenija bo namreč v treh najbolj uspešnim šolam poskrbel za zamenjavo elektro instalacij v posameznih učilnicah in namestitvijo varčnih sijalk v skupni vrednosti 10.000 evrov. GEN energija pa bo v okviru njihovega projekta Energetsko varčna šola in posebnega nagradnega sklada  spodbujal učence k izdelavi raziskovalnih nalog s tega področja, šolam, ki bodo privarčevale največ energije,  pa bo prispeval denarne nagrade.

Za najmlajše otroke v vrtcih je še posebno pomemben projekt Zgodnje naravoslovje, saj so po besedah Daneta Kataliniča, koordinatorja za vrtce,  prav prva otrokova doživetja v naravnem okolju temeljni  usmerjevalec v njegovem nadaljnjem duhovnem in predstavitvenem svetu.  V okviru te dejavnosti bo svoje delo predstavilo 14 vrtcev iz vse Slovenije.

Koordinator iz OŠ Preserje pri Radomljah Tomaž Pajnič pa je udeležencem predstavil, kako lahko vsaka ekošola 2 do 3-krat zmanjša stroške za odlaganje odpadkov in tudi količine odpeljanih odpadkov.

Glede na to, da revščina sodi med ključne teme vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj, na slovenskih ekošolah posebno pozornost posvečajo tudi revščini. Poleg predstavitve posameznih projektov smo z Zvezo prijateljev mladine (ZPM) Ljubljana Moste-Polje na današnji konferenci podpisali Listino o sodelovanju, s katero bo ZPM  slovenskim ekošolarjem, ki so se znašli v breznu revščine in pomanjkanja  omogočila brezplačno letovanje , izlete tabore in druge aktivnosti, slovenski ekošolarji pa bodo kot svoj prispevek k odpravi revščine izdelovali najrazličnejše spominke za njihove donatorje.

Srečanje koordinatorjev se bo nadaljevalo tudi jutri, ko bodo učitelji in mentorji slovenskih ekošol poslušali predvsem predstavitve iz prakse. Popoldne pa bo potekala svečana podelitev zelenih zastav 74 osnovnim in srednjim šolam ter vrtcem, ki so zeleno zastavo pridobili prvič.

 

V slovenske ekošole je vključenih 628 vzgojno-izobraževalnih zavodov iz vse Slovenije. Lani so v vseh ekošolah skupno izvedli 2107 projektov, v katerih je sodelovalo 373.374 ekošolarjev. Učiteljem in mentorjem slovenskih ekošol smo  izdali 3540 potrdil za vodenje projektov.

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL