Odgovorno s hrano

MERJNJE OSVETLJENOSTI

Dodano: 2011-06-02 08:12:52
merjenje osvetljenosti z luksmetrom
Primerna osvetljenost prostorov vpliva na kvaliteto dela in poučevanja.Osvetljenost smo merili in preverili ali imamao učilnice primerno osvetljene.

Merjenj osvetljenosti in ststistika

Povezovanje strokovnih in splošnih predmetov je vedno bolj zaželjeno. Tako sva na šoli z matematičarko povezali cilje matematike, fizike in sledile ciljem EKOŠOLE. Istočasno smo izvajali pouk matemetike in fizike (dve učiteljici isto uro skupaj v razredu)in merili osvetljenost prostorov.

Pravilna osvetlitev prostorov je zagotovilo za kakovostno bivanje in opravljanje nalog v času, ko ni dovolj dnevne svetlobe. Primarna naloga svetil je, da razsvetlijo prostor ali delovno površino, kadar ni zadosti naravne svetlobe. Postavitev luči mora biti izvedena na način, ki zagotavlja optimalno osvetlitev za določen namen.

Pri merjenju osvetljenosti moramo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • Luči naj bodo prižgane vsaj 20 minut, da se njihovo delovanje stabilizira;
  • Senzor luxmetra držimo vodoravno in pazimo da nanj ne pada senca osebe, ki meritve opravlja;
  • Oseba ki opravlja meritve, naj ne bo oblečena v bela oblačila;
  • Preden odčitamo vrednost, moramo počakati, da se luxmeter umiri.

 Glede na zahteve, ki jih definira Evropski standard za notranja delovna mesta(EN12464-1)smo zapisali ugotovitve za vsako učilnico.

Pri skupni uri so potekalemeritve, vnašanja podatkov v tabelo ter določanja srednjih vrednosti. Dijaki so sočasno opravljali meritve (vsak na svoji klopi), vpisovali podatke v tabelo na i-Tabli in na delovnih listih ter delali s tekstom.  Ostale dejavnosti (računanje standardnega odklona, grafična predstavitev podatkov,analiza podatkov in predlogi za varčevanje z enenrgijo )  so potekali ločeno pri urah fizike oz. matematike.

 Dijaki so pokazali zanimanje za takšen način dela. Ugotovili sva, da bi bilo potrebno tabelo malenkost dodelati za lažje ločevanje podatkov od izračunanih srednjih vrednosti. V eni šolski uri smo opravili meritev brez dodatnih svetil (luči) in z lučmi.

Marija Žigart,
Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor
PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL