Odgovorno s hrano

Jesenski sejem navtike: društvo DOVES organiziralo čistilno akcijo v Marini Portorož

Dodano: 2011-09-22 09:09:47
Portorož, 15.september 2011

Društvo DOVES – FEE Slovenia v Sloveniji izvaja mednarodno priznana in uveljavljena okoljsko-izobraževalna programa Ekošola in Modra zastava, s katerimi so popestrili že prvi dan dogajanja na letošnjem Jesenskem sejmu navtike. Več kot 30 otrok in mentorjev iz Centra za korekcijo sluha in govora Portorož je čistilo okolico Marine Portorož. S tem so opozorili, da mora biti skrb za okolje sestavni del življenja in vseh dejavnosti, ki so povezane z navtiko. - Na sejmu se programa predstavljata tudi z izvirnimi maketami vozil in plovil.

 

Učenci in mentorji Centra za korekcijo sluha in govora so okolico Marine Portorož čistili v četrtek 15. 9. v dopoldanskem času in ugotovili, da okolica ni bila pretirano onesnažena, v bližini so bili postavljeni zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov, zaznali pa so določen smrad. Ob zaključku akcije so otroci zapeli pesmice o okolju in prijateljstvu ter se srečali z županom občine Piran, g. Petrom Bossmanom.

 

Mag. Marko Strle, ravnatelj Centra za korekcijo sluha in govora, je dejal:«V našem centru si prizadevamo učence vzgajati in izobraževati celovito in del tega je tudi skrb za okolje. V program Ekošola smo vključeni že tretje leto. V tem času nam je uspelo izvesti različne okoljske projekte in akcije. S čiščenjem okolice Marine Portorož pa seveda želimo opozoriti tako tukajšnje prebivalce kot obiskovalce, da moramo biti pozorni, kako skrbimo za svoje najožje okolje.«

 

Fiorenzo Lupieri, predsednik Društva DOVES – FEE Slovenia, je dodal:«Zares smo ponosni in veseli, da v naših programih aktivno sodelujejo tudi ustanove, kot je Center za korekcijo sluha in govora. Dokazujejo, da okoljske vsebine niso posebna dejavnost, temveč da jih je mogoče vključiti v prav vsako vzgojno in izobraževalno ustanovo.«

 

Programa Ekošola in Modra zastava se v sklopu sejemskih aktivnosti dodatno predstavljata na stojnicah, na katerih razstavljajo izvirne makete sodobnih in nekdanjih plovil in vozil. Makete prikazujejo vozila oziroma plovila na okolju prijazen pogon, kot so veter, voda, električna energija in podobno, izdelani pa so iz odpadne embalaže, drugih vrst odpadnega materiala (papir, les in drugo) ali pa iz okolju prijaznih izdelkov.

 

O programih Ekošola in Modra zastava

Program Ekošola v okviru društva DOVES – FEE Slovenia deluje 15 let, vanj je vključenih 628 vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter domov. Spodbuja povezovanje okoljskih vsebin z vsakdanjim življenjem, kar je temelj šole prihodnosti. Zasnovan je na metodologiji 7 korakov, ki je primerljiv z okoljskim certifikatom kakovosti ISO 14001.

Program Modra zastava je namenjen upravljavcem pokopališč in pristojnim občinam, da razvijejo in izvajajo sistematično pristop pri upravljanju in zagotavljanju nadstandardnih kopališč in marin.  Program temelji na načelih sodobnih sistemov kakovosti in odličnosti, s katerimi spodbuja postopne in nenehne izboljšave pri upravljanju kopališč z doslednim spoštovanjem okolja.

Društvo DOVES – FEE Slovenia izvaja še program Mladi poročevalec.

 

Več informacij:

mag. Boris Šušmak, gsm: 051-309-136, e-mail: info@drustvo-doves.si.

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL