Odgovorno s hrano

MLADI POROČEVALCI

Vodja projekta: Maja Kobal
elektronski naslov: info@mladiporocevalci.si
Telefon: 041 37 94 96

Mladi poročevalci je poročanje o okoljskih izzivih lokalnega okolja, iskanju odgovorov in samoiniciativno iskanje rešitve izzivov. Razumeti lokalne okoljske težave, ki so povezane z globalnimi izzivi  na področju okolja.  Pridobljene informacije na ustrezen način predstaviti lokalnemu okolju v obliki časopisnih člankov, radijskega ali televizijskega poročanja ter v obliki javne razstave.

Učenci in dijaki skozi projekt pripravijo prispevke v obliki pisnih člankov, fotografij, radijskih ali televizijskih oddaj na temo gobalnih okoljskih izzivov sodobne družbe. Globalne okoljske izzive sodobnega časa lahko razumemo zgolj, če spoznamo primerljive lokalne izzive. Zato je tukaj ključnega pomena, da se osredotočimo na lokalne izzive na področju okolja in tako poskušamo razumeti tudi pomembnejše izzive globalnega okolja na različnih področjih.

Raziščite svoje okolje, pišite in fotografirajte!

Teme, o katerih mladi poročajo, so: kmetijstvo, poseljenost, biotska raznovrstnost, podnebne razmere, energija, gozdovi, voda, odpadki, prevoz, industrijsko onesnaževanje, naravne nesreče, trajnostna potrošnja, morja in jezera, ter trajnostni razvoj.

Sodelovanje v projektu
Skozi projekt Mladi poročevalci se lahko priključite mednarodni skupini Mladih poročevalcev. Postopek je naslednji:

  • priprava člankov oziroma gradiva za radijsko in/ali televizijsko poročanje,
  • priprava fotomateriala za javno razstavo (izdelava fotografij, pošiljanje fotografij v digitalni obliki itd.

Med vsemi prejetimi, objavljenimi deli bomo izbrali najboljše prispevke, ki bojo prejeli praktične nagrade, ter jih prijavili na Mednarodno tekmovanje (www.youngreporters.org ).

 Aktivnosti pisanja člankov in objavljanja fotografij potekajo čez celo šolsko leto. Šole lahko same svobodno izberete termin poteka projekta.

Edina časovna omejitev je prijava na mednarodno tekmovanje. Na nacionalno spletno stran lahko do konca marca 2013 oddate članke, ki jih pregleda in oceni komisija (vodja projekta in izbrani strokovnjaki). Komisija izbere 3 članke (v angleščini)  in 5 fotografij, ki jih nato prijavi na mednarodni izbor, ki poteka v mesecu maju. O natančnih datumih vas bomo še naknadno obveščali.

Več informacij in dodatna vprašanja
Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na navedenem e-naslovu in mobilni številki. Več o dogajanju na globalni ravni pa je na voljo na www.youngreporters.org 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL