Odgovorno s hrano

EKO - PAKET

Projekt Eko-paket je razdeljen na dva dela:

I.      Ločeno zbiranje odpadne kartonske embalaže za mleko in sokove (KEMS) na vaši ustanovi in odlaganje v zabojnike za odpadno embalažo.
Na vaši ustanovi morate odpadno KEMS ločeno zbirati in odlagati v zabojnik za odpadno embalažo (oziroma odpadno plastiko). Za to ni treba vzpostaviti posebnega sistema ločevanja odpadkov, temveč samo prilagodite obstoječega, ki bo omogočal čim lažje in čim bolj praktično izvajanje te aktivnosti. Za pravilno in učinkovito ravnanje z odpadno KEMS pa morate otroke, učence ali dijake tudi izobraževati in ozaveščati o pomenu ločenega zbiranja in odlaganja KEMS v pravi zabojnik.
II. Nagradni natečaj "Kreativno ustvanje iz KEMS" (program Ekošola)
Nagradni natečaj, v katerem otroci skupaj z vzgojitelji kreativno ustvarjajo iz odpadne KEMS.

Če boste Eko-paket izbrali kot projekt, ki ga je treba izvesti kot pogoj za pridobitev zelene zastave, morate torej izvajati obvezni del projekta (ločevanje odpadne KEMS), medtem ko je sodelovanje v nagradnem natečaju neobvezno, lahko pa pridobite nagrade.

Letošnja razpisana tema za vrtce je:

Izdelava uporabnih, okrasnih izdelkov in pripomočkov (npr. okrasni lončki, nakit, vaze, mape in ovitki za knjige, voščilnice itd.) iz odpadne embalaže KEMS: tehnika nitice, pletenice ipd.

Prijava kreativnih izdelkov in rok za oddajo poročila
V okviru nagradnega natečaja ni predviden poseben prijavni obrazec. V nagradnem natečaju bomo upoštevali poročila o izdelkih (ali skupini izdelkov) z naslovom »Kreativni natečaj Eko-paket 2012/13 - poročilo«.

Izpolnjene obrazce oddajte v elektronski obliki na naslov: info@eko-paket.si.

Rok za oddajo poročil je 4. marec 2013.                                                              

Potek ocenjevanja in kriteriji za ocenjevanje
Kreativna dela bo ocenjevala strokovna komisija na podlagi naslednjih kriterijev:

  • vsebinska ustreznost (skladnost z razpisano temo za posamezno starostno skupino),
  • kreativnost in inovativnost (idejna domiselnost),
  • dovršenost (estetski vidik),
  • sodelovanje otrok oziroma šolarjev (v načrtovanje in oblikovanje kreativnega dela, sodelovanje pri pripravi poročila),
  • uporaba izdelka v katere druge namene (pri drugem predmetu, dramska uprizoritev ipd.),
  • vključevanje vrstnikov, staršev ali lokalne skupnosti.

 V vsaki tekmovalni skupini bo strokovna komisija izbrala tri najboljša kreativna dela, ki bodo prejela praktične nagrade. Najboljša dela bodo razstavljena tudi v okviru drugih aktivnosti partnerjev projekta (razstave, sejmi itd.).

Objava projekta na spletnem mestu in na razstavi
S prijavo na nagradni natečaj se prijavitelji strinjate, da je predstavitev kreativnega dela (pisni del, avdio/video priloge ipd.) objavljena na spletnem mestu www.eko-paket.si in na razstavi ob zaključku nagradnega natečaja ter da prijavljena dela postanejo last nosilca projekta Eko-paket.

Najboljši izdelki v razpisu za šolsko leto 2011/12 so bili razstavljeni v Celju na sejmu Altermed, na sedežu podjetja Tetra Pak v Zagrebu in Beogradu, posnetek zaključne prireditve je bil predvajan na GeaTV, povezava reportažo

Dodatne informacije
Dodatne informacije o nagradnem natečaju, pripravi poročil ali drugih vsebinah o ravnanju s KEMS: tomaz.pajnic@ekosola.si ali info@eko-paket.si.

O dogajanju v zvezi s projektom bomo redno poročali tudi na spletni strani Eko-paket www.eko-paket.si in  facebook strani Eko-paket.

RECIKLIRANJE EMBALAŽE KEMS (kartonska embalaža za mleko in sokove)

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL