Odgovorno s hrano

Ekokviz za SŠ 2011/12

GRADIVO - EKOKVIZ 2011/12
VPRAŠANJA ZA VAJO 

VIRTUALNO UČNO GRADIVO EKOKVIZ 2012 ZA SŠ

“Narava je dobra. Hvalim njo in vsa njena dela.
Je tiha in modra. Je premišljena.
Ona me je pripeljala sem in me bo tudi odpeljala.
Mogoče me bo okarala, vendar me ne bo sovražila.
To verjamem.”

(J.W. Goethe)

Ko zjutraj preberemo časopis, ko zvečer poslušamo poročila slišimo, v  kako slabem stanju je naš planet iz dneva v dan. Zemlja, njeno ozračje, voda, hrana, ljudje smo ogroženi zaradi naših odpadkov. Smeti, ki jih odlagamo ali sežigamo, povzročajo onesnaževanje zraka in vode, kar škoduje našemu zdravju, živim bitjem in okolju. Kiti beluga v reki Sv. Lovrenca, ki teče med ZDA in Kanado, so tako močno zastrupljeni s kemikalijami, da veljajo za strupene.
Ljudje se znebijo odpadkov na različne načine: zakopljejo jih v tla, jih zažgejo, odvržejo v morje, ponovno uporabijo ali iz njih izdelajo druge stvari. K zmanjšanju količine smeti lahko prispevamo z zmanjšanjem porabe dobrin, če jih ponovno uporabimo ali recikliramo. Vedno večji pomen dajemo tudi ekološko pridelani hrani, saj je bolj zdrava in vsebuje več vitaminov od konvencionalno pridelane hrane. Študije dokazujejo, da eko sadje in zelenjava vsebujeta do 40 odstotkov več antioksidantov in da mlečni izdelki vsebujejo celo do 80 odstotkov več antioksidantov.


RAZPIS TEKMOVANJA V EKOZNANJU 2011/12

S tem razpisom za srednje šole želimo srednješolcem, njihovim učiteljem in staršem predstaviti gospodarno ravnanje z odpadki, načine recikliranja odpadkov in njihove ponovne uporabe, vire pitne vode in kako ohraniti podtalnico čisto, ter ekološko pridelano hrano, ki vsebuje manj pesticidov in je ljudem prijaznejša.

Želimo, da bi srednješolci ob pomoči zbranih gradiv pridobili veliko novega znanja in začeli razmišljati o priložnostih, ki jih njim ali njihovim najbližjim v domačem kraju oziroma v širšem okolju ponuja narava.


UČNO GRADIVO
Kot pripravo na tekmovanje smo vam pripravili učno gradivo s tremi različnimi temami: Odpadki, voda in prehrana, ki je objavljen na spletni strani Ekošole povezava Tekmovanje bo potekalo na šolskem in državnem nivoju v treh kategorijah: dijaki srednjega poklicnega izobraževanja (SPI), dijaki srednjega in poklicno – tehničnega izobraževanja (SSI in PTI) in dijaki strokovnih in splošnih gimnazij. Dijaki bodo pisali test v treh kategorijah, na katerem bo skupaj trideset vprašanj iz vseh treh vsebin. Trije prvouvrščeni dijaki na vsakem nivoju izobraževanja, se bodo uvrstili na državno tekmovanje v ekoznanju, ki bo potekalo na Ekonomski šoli Murska Sobota. Na državnem tekmovanju bodo dijaki pisali test, vsaka kategorija zase.

Mentorje in koordinatorje sodelujočih ekošol bomo o poteku državnega tekmovanja obvestili po elektronski pošti.

TERMINSKI PLAN
- 19.1.2012
(objava gradiva za tekmovanje in obvestilo mentorjem na elektronski naslov)
- 10. 2. 2012 (vodje tekmovanja prejmejo po elektronski pošti naloge in rešitve)
- 14.2.2012 (šolsko tekmovanje)
- 23. 2. 2012 (poročilo o šolskem tekmovanju, poimenska prijava tekmovalcev na državno tekmovanje)
- 22. 3. 2012 (državno tekmovanje na Ekonomski šoli Murska Sobota, Noršinska ulica 13, 9000 Murska Sobota, s pričektom ob 10. uri)

Pravila sodelovanja in tekmovanja
Zapisnik šolskega tekmovanja, prijava tekmovalcev na državno tekmovanje in poimenski seznam 
 Izjava staršev o sodelovanju dijaka na državnem tekmovanju


 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL