Odgovorno s hrano

EKOKVIZ ZA SŠ 2014/15

EKOKVIZ ZA SŠ 2014/15 - ENERGIJA NA ZALOGO

V gozdu ne boste našli brezžične povezave (wi-fi).
Obljubim pa vam, da boste po sprehodu skozenj čutili boljšo povezavo.
(Neznani avtor)

Ves čas poslušamo kako dragocena je energija. Ves čas skušamo iz naravnih energetskih virov pridobiti čim večjo količino energije. V Sloveniji dobro izkoriščamo energijo vode, posamezniki pa tudi energijo sonca s svojimi sončnimi elektrarnami. Tako naravi vrnemo vsaj nekaj, ne pa samo jemljemo. Z uporabo alternativnih energetskih virov varčujemo predvsem pri plinih, ki krepijo učinek tople grede, povzročajo kisle padavine in razkrajajo ozonsko plast.

Februarja 2014 je žledolom uničil in poškodoval veliko število dreves, katastrofalne posledice pa so ostale v gozdovih. Veliko lastnikov gozdov je s sanacijo začelo takoj, vendar jim kljub vsemu do meseca maja ni uspelo pospraviti vsega podrtega lesa, zato bomo morali biti še toliko bolj pozorni na hiter razvoj podlubnikov v smrekovem gozdu. Veliko prebivališč in zavetij pa so izgubile tudi živali, ki se včasih zaradi tega pogosteje zadržujejo v bližini človeških bivališč.  

Gospodinjstva, kjer izkoriščajo energijo biomase, so morala vložiti veliko energije, da so podrti les nažagali, odpeljali v bližino doma, nato pa so ga morali še spraviti na primerno mesto, da se bo posušil, šele nato ga bodo lahko uporabili kot gorivo za pridobivanje toplote. Ves les ni primeren za vse. Bukov les je trd in težak, zato se najkakovostnejši uporablja za izdelavo pohištva in vezanih plošč, medtem ko se macesnov les uporablja v gradbeništvu za stavbno pohištvo.

Zaradi naravnih nesreč so pogosto prizadete tudi čebele. Čebele nam ne dajejo le svojih izdelkov, kot so med, propolis, cvetni prah, ampak nam dajejo mnogo več. So glavni opraševalci in za nas pomemben vir energije, saj ravno zaradi svojega letanja s cveta na cvet, prenašajo cvetni prah in oprašujejo jablane, hruške, breskve, marelice in še veliko drugih. 

Program Ekošola
razpisuje tekmovanje v ekoznanju za srednješolce

S tem razpisom želimo srednješolcem, njihovim učiteljem in staršem predstaviti drugačen pogled na energijo, njene vplive, pridobivanje, porabo in varčevanje.

Želimo, da bi srednješolci ob pomoči zbranih gradiv pridobili veliko novega znanja in začeli razmišljati o priložnostih, ki jih njim ali njihovim najbližjim v domačem kraju oziroma v širšem okolju ponuja narava.

UČNO GRADIVO
Kot pripravo na tekmovanje smo vam pripravili učno gradivo na temo energije z naslovom »Energija na zalogo«, ki je objavljen na spletni strani Ekošole.Tekmovanje bo potekalo na šolskem in državnem nivoju v treh kategorijah: dijaki srednjega poklicnega izobraževanja (SPI), dijaki srednjega in poklicno – tehničnega izobraževanja (SSI in PTI) in dijaki strokovnih in splošnih gimnazij. Dijaki bodo pisali test v treh kategorijah, na katerem bo skupaj trideset vprašanj iz vseh treh vsebin. Trije prvouvrščeni dijaki na vsakem nivoju izobraževanja, se bodo uvrstili na državno tekmovanje v ekoznanju, ki bo potekalo v torek, 10. marca 2015 na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Celje. Na državnem tekmovanju bodo dijaki pisali test, vsaka kategorija zase.
Mentorje in koordinatorje sodelujočih ekošol bomo o poteku državnega tekmovanja obvestili po elektronski pošti.

 

               
                RAČUNALNIK                      ROČEN VPIS

TERMINSKI PLAN

AKTIVNOST TERMIN OPOMBA
gradivo za tekmovanje 8.12.2014 po elektronski pošti, spletna stran
šolsko tekmovanje 4.2.2015 naloge in rešitve prejmejo vodje tekmovanja 30.1.2015 po elektronski pošti
poročilo o šolskem tekmovanju, poimenska prijava tekmovalcev 13.2.2015 po elektronski pošti na naslov info@ekosola.si 
državno tekmovanje 10.3.2015 Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje

Pravila sodelovanja in tekmovanja
Zapisnik šolskega tekmovanja in seznam dijakov z njihovimi dosežki
Prijavnica na državno tekmovanje
Izjava staršev o sodelovanju dijaka na državnem tekmovanju

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL