Odgovorno s hrano

Partnerji

 


Partner projekta
RAZISKOVALCI BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI 2017-2018


Partner projekta
EKOKVIZ ZA OSNOVNE ŠOLE 2017-2018 




Generani sponzor
16. tekmovanja EKOKVIZ ZA SREDNJE ŠOLE  2017-2018

 

Gen energija   

Partner projekta
MLADI V SVETU ENERGIJE 2017-2018

 


Partner projekta
HRANA NI ZA T
JAVENDAN v šolskem letu  2017-2018

 

Tetra Pak

Partner projekta
EKO-PAKET v šolskem letu 2017-2018

 

Semenarna Ljubljana

   
Partnerja projekta
ŠOLSKA VRTILNICA v šolskem letu 2017-2018
 

 

Partner projekta
EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE v šolskem letu 2017-2018

   

Partner projekta STAR PAPIR ZBIRAM, PRIJATELJA PODPIRAM  2017-2018
Partner projekta JAZ, TI, MI ZA SLOVENIJO 2017-2018

 

 

Partner projekta
TRAJNOSTNA MOBILNOST 2017-2018

 

       

Mednarodni projekt WE EAT RESPONSIBLY! / ODGOVORNO S HRANO!

 

 

 

Podpornik projekta
EKOSKLADOVNICA 
Energetska pismenost - vzpostavitev spletne platforme za ozaveščanje, izobraževanje in promocijo URE in OVE

 

                       
 

 

 

Podporniki

   

 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL