Odgovorno s hrano

Ekoakcijski načrt za ekovrtec

V letošnjem šolskem letu uvajamo nekatere vsebinske in organizacijske prilagoditve programa Ekošola. Pomemben cilj teh prilagoditev je zmanjšanje število vnaprej predpisanih projektov, hkrati pa vam omogočiti, da izberete in izvajate tiste aktivnosti, ki jih sami prepoznate kot najbolj pomembne za vas in vašo okolico.

V središče delovanja postavljamo t.i. metodologijo 7 korakov na kateri sicer temelji program Ekošola tudi v mednarodnem pogledu. Vsebina dela in področja programa ostajajo nespremenjeni – energija, odpadki, voda. Ekovrtec bo z vsebinami zgodnjega naravoslovja, kot s svojo programsko dejavnostjo vplival na vzgojno – izobraževalno delo otrok in učencev. Ena od najpomembnejših vrednot je odnos do narave, okolja in družbe. Program in vsebina zgodnjega naravoslovja poteka v naravi, v katerem otrok živi. Projektni pristop omogoča proučevanje naravoslovnih vsebin s poudarkom na problemskih vsebinah iz lastnega okolja.

Za pridobitev oz. potrditev zelene zastave v šolskem letu 2011/12 je potrebno izvesti najmanj en tematski sklop iz zgodnjega naravoslovja:

 • OKOLJSKI PROBLEMI MOJEGA KRAJA
 • VREMENSKI POJAVI V MOJEM KRAJU
 • RAZISKOVANJE TRAVNIKA Z VSEMI ČUTI
 • ČEBELNJAK SKOZI LETNE ČASE
 • NAŠ VRT
 • NAŠA HRANA
 • EKOOPAZOVALNI DNEVNIK »MOJE DREVO» (otroci – starši – vzgojitelji)
 • EKOKOTIČEK ZA MOJ FIŽOLČEK (otroci – starši – vzgojitelji)

sodelovati v dveh tematskih sklopih, ki sta obvezna, in sicer:

 • ODPADKI - poudarek je na navajanju ločevanja odpadkov, prispevanju koristne izrabe odpadkov, odlaganje odpadkov na ekološke otoke, sodelovanje v humanitarnih zbiralnih akcijah …
 • RAVNANJE Z ODPADKI NAJ POSTANE VSAKODNEVNA RUTINA - Vrste zbiranja odpadkov in temo projektnega sklopa določi ekovrtec.
 • VARČEVANJE IN NARAVNI VIRI:
  - ENERGIJA - varčevanje z energijo. Ekovrtec določi eko-stil življenja ekovrtca ter aktivnosti in oblike. Temo projektnega sklopa določi ekovrtec.
  - VODA - ekovrtec opredeli vsakodnevne aktivnosti in oblike varčevanja z vodo. Temo projektnega sklopa določi ekovrtec.
Rok za oddajo programa dela je 30. oktober 2011.
PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL