Odgovorno s hrano

440 UDELEŽENCEV NA KONFERENCI KOORDINATORJEV PROGRAMA EKOŠOLA 2013

Dodano: 2013-10-25 11:47:29
Na Brdu pri Kranju je v ponedeljek, 23. septembra 2013 potekala konferenca koordinatorjev, ki se jo je udeležilo 440 koordinatorjev iz vse Slovenije.

Na  konferenci, koordinatorjev ekovrtcev in ekošol, mentorjev, vodij projektov in ravnateljev s cele Slovenije, ki so se zbrali na Brdu pri Kranju, je imel uvodno besedo dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport. Poudaril je, da Ekošola predstavlja izjemen program ozaveščanja o trajnostnem razvoju, ki širi znanje o okolju in okoljskih problemih, pri čemer je ključna aktivna vloga pedagogov. Posebej je izpostavil, da lahko program Ekošola povezujemo z etiko odgovornosti: do samega sebe, do drugih ljudi in do okolja. »Do prostora, kjer živimo, moramo imeti oseben odnos in osebno odgovornost. Zato je pomembno, da tudi v Sloveniji naredimo korak naprej, da preidemo z etike kontrole in nadzora v etiko odgovornosti. Vsak je odgovoren za to, kar počne,« je poudaril dr. Jernej Pikalo. Udeležence je spodbudil, da etiko pokažejo z lastnim ravnanjem, saj so odrasli prvi zgled otrokom, ter dodal: »Okolja se je treba zavedati in ga hkrati tudi živeti odgovorno do nas samih in do zanamcev.«

Udeležence je nagovorila tudi v.d. generalne direktorice Direktorata za kmetijstvo na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, mag. Tadeja Kvas Majer. Poudarila je, da na MKO že vrsto let spremljajo uspešno delo in aktivnosti programa Ekošola. Teme, ki jih program vključuje, so za ministrstvo, pristojno za varovanje okolja, zelo pomembne. Hkrati pa je pristojno tudi za proizvodnjo varne in zdrave hrane. S tem namenom izvajajo številne aktivnosti, ki spodbujajo večjo samooskrbo. Začeli so s promocijo hrane iz naše bližine ter projektom zagotavljanja kratkih oskrbovalnih verig s hrano v javnih zavodih. Pri tem je poudarila: »Veseli nas, da lokalni hrani namenjate veliko pozornosti tudi v programu Ekošola in da vanj vključujete projekt 'Šolska VRTilnica'.« Poleg tega program spodbuja tudi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk in Shema šolskega sadja.

Največji poudarek so na konferenci namenili predstavitvi programa dela in projektov za novo šolsko leto. Ena najbolj pozitivnih odzivov pa je prejelo predavanje ddr. Barice Marentič Požarnik, ki je pokazalo, da program Ekošola uresničuje vsa načela in cilje o vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj.

Podeljene so bile zelene zastave, ki jih je letos prejelo deset ustanov (Ekonomska šola Celje, Gimnazija Jožeta Pleččnika, JVIZ Mozirje OE Mozirje in DE Rečica, Vrtec Apače, OŠ Livada, OŠ Šmarje pri Jelšah – POŠ Mestinje, Otroški vrtec Metlika, Center za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan in Srednja šola Domžale.

V raziskavi kakšen je vpliv programa Ekošola na trajnostni odnos do vode  so učenci visoko osveščeni in ravnajo okoljsko odgovorno. Med ekošolami in ostalimi šolami prihaja do razlik v znanju o okoljskih vsebinah, kar nakazuje, da so učitelji v ekošolah uspešni pri podajanju znanja. Prednosti so vidne tudi pri izvajanju različnih okoveljavstvenih ukrepov, ki ponujajo učencev vzgled odgovornega ravnanja in prostor za razvijanje kritičnega mišljenja. Velik del okoljske odgovornosti, osveščenosti in odgovornega ravnanja je še vedno v družini, šola pa ponudi še dodatne možnosti. Posebno pozornost na konferenci je bila namenjena  pomenu lokalne hrane, samooskrbe, uravnoteženi prehrani in zdravemu življenjskemu slogu.
V drugem delu konferenca so potekale delavnice za koordinatorje OŠ, SŠ in vrtcev, kjer je energetski svetovalec predstavil enostavne  ukrepe za bolj učinkovito rabo energije.  Med najenostavnejšimi ukrepi kot so stalno preverjanje temperature v prostoru, ugašanje luči, ko ni nikogar v prostoru, izklapljanje aparatov iz stanja pripravljenosti, so le nekatere aktivnosti, pri kateri lahko zmanjšamo porabo od 10. do 15 odstotkov. Pomen znižanja temperature v prostoru in s tem nižjo porabo energentov  vpliva tudi na počutje otrok in učencev, kajti pogosto se dogaja, da ostane temperature tudi po sanaciji stavbe na isti temperature in so previsoke.

Na delavnicah OŠ in SŠ so potekale predstavitve primerov dobrih praks, pri vrtcih pa so se seznanili z aktivnostmi in postopki prepariranja rastlin.

Kdo ima koga za norca - Marinka Istenič, OŠ 8 talcev Logatec 
Odprte oči in napeta ušesa učencev v naravi - Rebeka Žagar, OŠ Vojnik 
Eko tabor - Renata Sužnik, OŠ Mladika Ptuj 
Raziskovalna dejavnost o trajnostni mobilnosti učencev OŠ Polje - Tatjana Pecin Završan, OŠ Polje
Nabiranje in prepariranje rastlin - Dane Katalinič
Računalniki in električna energija -  Franci Jereb, Test IT d.o.o. 
Kaj danes pomeni biti "EKO" za jutri? - ddr. Barica Marentič Požarnik 
Zdrav življenski slog v Ekošolah in vrtcih - Dane Katalinič 
Vpliv programa Ekošola na trajnostni odnos do vode - Martina Vitanc, magistrsko delo 
Pomen lokalno pridelane hrane -  mag. Tadeja Kvas Majer, Direktorat za kmetijstvo
Delavnica za srednje šole - mag. Darja Silan, koordinatorica za srednje šole 
Udobje in energija - Davor Kravanja, energetski svetovalec ENSVET, GI ZMRK 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL