Odgovorno s hrano

STAR PAPIR ZBIRAM, PRIJATELJA PODPIRAM 2017/2018


V šolskem letu 2017/2018 se program Ekošola pridružuje projektu Fundacije PISMO SRCA in družbe Dinos. Sodelujte v ozaveščevalno humanitarnem projektu, ker vsak kilogram šteje.

K projektu vabimo vse vzgojno-izobraževalne ekoustanove v programu Ekošola iz vse Slovenije. Ekovrtci in ekošole boste skozi celo šolsko leto tekmovali v zbiranju starega papirja, najuspešnejši pa boste nagrajeni na veliki zaključni prireditvi. 

Koncept projekta: 90 % prihodkov od zbranega starega papirja v posamezni ustanovi bo družba Dinos nakazala na transakcijski račun te ustanove, 10 % prihodkov pa na transakcijski račun Fundacije PISMO SRCA za zagotavljanje štipendij. Prijava za štipendijo

S sloganom STAR PAPIR ZBIRAM, PRIJATELJA PODPIRAM mlade, mlajše in najmlajše spodbujamo in ozaveščamo, da z aktivnim zbiranjem starega papirja pomagajo svojim vrstnikom, hkrati pa skrbijo za čistejše okolje, za ohranjanje naravnih virov ter izražajo socialni čut, solidarnost in dobrodelnost.  

Vabimo Vas, da se v vseslovenski ozaveščevalno-humanitarni projekt vključi tudi vaša ustanova.
Z organiziranimi akcijami zbiranja starega papirja si tako za svoj namen zagotovite prihodke od prodaje starega papirja (90 %), Fundaciji PISMO SRCA pa sredstva za štipendije mladih (10 %).

 Kaj prinaša projekt STAR PAPIR ZBIRAM, PRIJATELJA PODPIRAM?

 • Več zbranega starega papirja.
 • Več štipendij za socialno ogrožene mlade.
 • Možnost štipendiranja vašega učenca ali dijaka.
 • Ohranjanje naravnih virov in čistejše okolje.
 • Večji prihodek v šolski sklad ali sklad vrtca.
 • Točke za napredovanje mentorja.
 • Sodelovanje na dogodkih in v TV oddajah na nacionalni televiziji: ŠPORTin ŠPAS ter ŽOGARIJA.

SKUPAJ SMO DOSLEJ PODELILI ŽE 386 ŠTIPENDIJ.

KAKO BO POTEKALA AKCIJA?

 • Vsi zainteresirani odgovorite na to povabilo: interes izkažete s sporočilom na e-naslov info@ekosola.si.
 • POMEMBNO! Ustanova se po elektronski poti prijavi k sodelovanju z naslednjimi podatki: ime ustanove, naslov ustanove, število učencev, ime in priimek kontaktne osebe, telefonska številka in e-naslov.
 • Akcija zbiranja poteka celo šolsko leto, ustanova pa organizira eno ali več zbiranj starega papirja.
 • Termin in lokacijo akcije sporočitena naslov najbližnje enote družbe Dinos (kontakti enot družbe Dinos in www.dinos.si).
 • V dogovorjenem terminu in na dogovorjeno lokacijo družba Dinos dostavi ustrezen zabojnik in ga po končani akciji odpelje; količino in vrednost zbranega papirja sporoči na naslov fundacije in ustanove, ki je akcijo izpeljala.
 • Star papir lahko ustanove tudi same dostavite na najbližjo enoto družbe Dinos.
 • 90 % sredstev od vsake akcije družba Dinos nakaže na TRR ustanove, ki je zbrala star papir, in 10 % na TRR Fundacije PISMO SRCA za zagotavljanje štipendij; Fundacija PISMO SRCA te podatke objavi na svoji spletni strani.
 • Vsaka ustanova, ki bo v okviru tega projekta v šolskem letu 2016/2017 zbirala star papir, sme za šolsko leto 2017/2018 predlagati svojega kandidata za štipendiranje. Rok za oddajo je 30. september za tekoče leto. Pravilnik in kriteriji za dodelitev štipendij.

Zbiranje starega papirja je vsebinsko vključeno v dva projekta in oddaje na Radioteleviziji Slovenija:

 • ŠPORT in ŠPAS – DRUŽENJE IN GIBANJE VSEH GENERACIJ,
 • ŽOGARIJA.
 •  PRIJAVNICA

 Projekt podpirajo:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za javno upravo, Olimpijski komite Slovenije, Zavod MEDIA ŠPORT.

Obseg, dinamiko in tudi učinke projekta STAR PAPIR ZBIRAM, PRIJATELJA PODPIRAM bomo sproti objavljali na spletnih straneh www.ekosola.si in www.pismosrca.si.

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL