Odgovorno s hrano

PROGRAM LEAF - ZNANJE O GOZDOVIH

                                                                                                                     

Program LEAF
Ponovno povezovanje z našo gozdno dediščino

Znanje o gozdovih je program, katerega cilj je, da bi se ljudje znova povezali s svojo gozdno dediščino. Mladostnike spodbuja, da zopet dobijo občutek povezanosti z okoljem, ki se premnogokrat kar izgubi nekje v času odraščanja. Ta ponovna povezava z okoljem, naj bi spodbudila idejo, da so naši gozdovi naravna dobrina, ki jo moramo ceniti in varovati za prihodnje generacije, idejo, ki jo že desetletja zanemarjamo, med tem ko naša drevesa spodbujajo gospodarsko rast in nam izboljšujejo življenjski slog. Otrokom lahko predstavimo nešteto načinov, s katerimi gozdovi kažejo pozitiven vpliv na naše življenje. Prvi korak, ki ga moramo storiti pa je, da otroke čim bolj pogosto odpeljemo v gozd, kjer se iz lastnih izkušenj lahko učijo o pomembnosti »pljuč našega planeta«.

Ponovno povežite
Program Učenje o gozdovih pri otrocih spodbuja občutek lastništva njihovega naravnega okolja, v njih prebuja občutke o čudežnosti narave in jih opominja na pomen, ki ga okolje igra v naših življenjih. 

Izobražujte
Program LEAF izobražuje o vseh vidikih gozda, otroke pa spodbuja k razumevanju in sodelovanju z okolico.

Navdihnite
Znanje o gozdovih poizkuša spodbuditi učence k uporabi gozda in ceniti vse čudovite stvari, ki nam jih gozd daje, od lesa, ki ga uporabljamo do kisika, ki ga dihamo.

Varujte
Otroke s pomočjo dela na terenu spodbujamo, da se zavejo, kako pomembno je zaščititi in izboljšati gozdove. Prav trajnost h kateri spodbuja tudi FEE, je središče tega programa.

 Cilj programa LEAF

 • Povečati stopnjo ozaveščenosti in znanja o ključni vlogi gozdov pri trajnostnem življenju na našem planetu.
 • Spodbujati dejavnosti, ki bodo učencem pomagale doseči večjo stopnjo okolijske zrelosti, ne glede na starost in predznanje.
   

Cilj in naloge

 • Omogočiti učencem, da se bodo naučili uživati na prostem, izkusiti in opazovati naravo. Spodbujanje pozitivnih izkušenj na prostem in razvijanje pozitivnega odnosa do okolja in gozdov. Pomagati učencem dvigniti splošno zanimanje za naravo in interakcijo z gozdovi.
 • Omogočiti učencem razumevanje ekološkega spleta. Pomembno je razumevanje ekologije gozdov. To znanje vodi k boljšemu razumevanju procesov narave.
 • Omogočiti učencem razumevanje medsebojnega delovanja človeka in narave. Program obravnava vse funkcije gozda: kulturno, ekološko, ekonomsko in socialno. Razumevanje ravnovesja med njimi je ključnega pomena pri razumevanju potencialnega konflikta interesov, ki obstajajo med različnimi interesnimi skupinami.
 • Učence usposobiti za sprejemanje odločitev o okolijskih vprašanjih. Z razumevanjem povezave med ljudmi in gozdom, lahko ugotovimo, da prihaja do nasprotij interesov. Sposobnost postavljanja vprašanj je ključnega pomena za zbiranje znanja in zanesljivih informacij. Učenci lahko sprejmejo dobre odločitve le na podlagi izobraževanja in znanja.
 • Pomagajmo učencem prevzeti odgovornost za svojo prihodnost. Vsak posameznik je odgovoren za svoja dejanja. Program LEAF in strukturiran pristop k izobraževanju in ozaveščanju o gozdovih ima potencial, da pomaga ustvariti bolj izobraženo, informirano in usposobljeno populacijo, s številnimi pridruženimi okolijskimi, ekonomskimi in socialnimi koristmi skozi boljše razumevanje gozda in bližnjih tem. 

Trenutno program vsebuje pet okvirnih tem:

 1. gozd in biotska raznovrstnost,
 2. gozd in podnebje,
 3. gozd, izdelki in storitve,
 4. zakoni in pravila v gozdu ter
 5. gozdni miti.

 

       

Letošnje šolsko leto bo namenjeno temi GOZD IN BIOTSKA RAZNOVRSTNOST.

Viri s katerimi si lahko pomagate:

DEJAVNOSTI ZA ODKRIVANJE BIOTSKE PESTROSTI  
AKCIJSKI NAČRT

- Doživljajski sprehod
- Hotel za žuželke
- Izdelovanje zemljevida habitata
- Kaj je biotska raznovrstnost
- Male zverinice
- Mreža življenja 

   

Nagrada LEAF
Za nagrado LEAF morajo šole v enem šolskem letu izvesti t.i. gozdni cikel, ki je v Sloveniji usklajen z metodologijo sedmih korakov programa Ekošola. Ko dokončajo gozdni cikel, šole kot nagrado za njihovo delo prejmejo certifikat.

Gozdni cikel

 1. ustanovitev skupine za gozdove,
 2. raziskovanje,
 3. akcijski načrt,
 4. preverjanje in poročanje o napredku,
 5. obveščanje in vključevanje ter
 6. Ekolistina – izjava o gozdovih.

 

Gozdni cikel je osnova za spremembo vedenja učencev in poglablja zavedanje o ključni vlogi, ki jo imajo gozdovi v življenju na našem planetu.

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL