Odgovorno s hrano

JAZ, TI, MI ZA SLOVENIJO 2017/2018Vseslovenski oko
ljsko-humanitarni projekt 
Jaz, ti, mi za Slovenijo - Stara plastenka za novo življenje

 →Kaj?

Cilji projekta:

 • dosledno ločevanje odpadnih slovenskih plastenk PET z namenom usmerjanja v predelavo za recikliranje in izdelavo novih, recikliranih plastenk PET,
 • ozaveščanje o krogotoku/zapiranju snovnih tokov: nastajanje plastenk® dosledno ločevanje ®zbiranje® recikliranje® novi, reciklirani izdelki,
 • povečati zavedanje, kako z doslednim ločevanjem odpadne embalaže omogočamo izdelavo sekundarnih surovin in recikliranih izdelkov ter tako ohranjamo naravne vire,
 • spodbujati ustvarjalnost in raziskovalno delo mladih,
 • ločeno zbrati čim več plastenk za humanitarni namen,
 • združevati slovenske vzgojne in izobraževalne ustanove, podjetja, druge organizacije in posameznike pri ohranjanju naravnih virov in humanitarnosti.

 Didaktično gradivo za mentorjePLAKAT - "Jaz, ti, mi za Slovenijo" - Stara plastenka za novo življenje

    

 PRIJAVNICAPRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNEM  USTVARJALNEM IN RAZISKOVALNEM NATEČAJU

Mladi v nagradnem ustvarjalnem in raziskovalnem natečaju sodelujejo v treh starostnih skupinah:

 • vrtec in 1. triada OŠ – SLIKARČKI/IGRALČKI:
 • risanje, slikanje in druge slikarske tehnike, ustvarjanje figur in skulptur, fotografiranje,
 • pisanje pesmic ali zgodbic,
 • dramatizacija pesmic ali igric,
 • kakršnokoli drugo ustvarjanje

... o nastajanju, zbiranju, doslednem ločevanju, predelavi plastenk PET ter izdelavi recikliranih plastenk.

 • 2. triada OŠ –USTVARJALCI/IGRALCI:
 • ustvarjanje ali izvajanje literarnih del (pesmi, zgodb, iger, stripov, plakatov itd.),
 • različne slikarske in kiparske tehnike,
 • fotografija ali video posnetek

... o nastajanju, zbiranju, doslednem ločevanju, predelavi in izdelavi recikliranih plastenk.

 • 3. triada OŠ, srednje šole in fakultete – SNOVALCI /RAZISKOVALCI:
 • ustvarjanje literarnih del (pesmi, zgodb, iger, stripov, plakatov itd.),
 • različne slikarske in kiparske tehnike,
 • fotografija ali video posnetek,

... o nastajanju, zbiranju, doslednem ločevanju, predelavi in izdelavi recikliranih plastenk,

 • raziskovanje in priprava projektne naloge zapiranja snovnih tokov, še posebej plastenke PET, lahko pa tudi druge odpadne plastične embalaže.

Vsaka starostna skupina lahko sodeluje v naslednjih kategorijah ustvarjalnega in raziskovalnega natečaja:

 • Literarni natečaj
 • Likovno – kiparski natečaj
 • Foto – video natečaj

Ustvarjate lahko tudi tako, da združujete in raziskujete različne vrste odpadne embalaže.Natečaj se začne decembra 2017.  Sodelujejo lahko posamezniki ali skupine do največ 5 sodelujočih.

Literarna dela bo ocenjevala strokovna komisija po kriterijih, ki bodo objavljeni na spletnih straneh www.ekosola.si in www.bogastvozdravja.si/odnosi-in-druzina/jaz-ti-mi-za-slovenijo. Oddati jih je treba najkasneje do 22. 4. 2018. Do vključno tega datuma jih v elektronski obliki pošljete na naslov info@ekosola.si.

Kriterij za zmago v slikarskem, kiparskem, foto- ter video ustvarjalnem delu natečaja bo ocenjevala strokovna komisija po kriterijih. Kriterij za izdelke, ki jih bodo ustvarjali srednješolci pa je največje število všečkov. Objava del bo potekala od 1. 1. 2018 do 22. 4. 2018 na FB profilu Jaz, ti, mi za Slovenijo. Glasovanje (všečkanje) bo na omenjenem FB profilu potekalo do vključno 3.5. 2018.
Kriteriji za ocenjevanje na natečaju

Sodelujoči bodo vsak posamezen izdelek fotografirali in fotografijo v jpg formatu poslali na naslov info@ekosola.si.

Video posnetek naj bo v video formatih, ki jih je mogoče naložit na Facebook (priporočen je format MP4). Prav tako se ga pošlje na naslov info@ekosola.si. Če bo datoteka večja od 5 MB, se jo bo poslalo preko spletne aplikacije WeTransfer.

Izdelki bodo ažurno (vsaj 2-krat tedensko) objavljeni na FB profilu akcije Jaz, ti, mi za Slovenijo.  Zbiranje všečkov se začne takoj, ko je delo objavljeno. 

Ob oddaji fotografije (izdelka) je treba OBVEZNO navesti:

 • ime in priimek avtorja/avtorjev,
 • starost,
 • oddelek, ki ga obiskuje/jo,
 • uporabljeno tehniko,
 • material, ki je uporabljen pri izdelavi,
 • ime in naslov ustanove,
 • ime in priimek mentorja,
 • v katero kategorijo ustvarjalnega in raziskovalnega natečaja spada izdelek.

Posameznik ali skupina lahko v natečaju sodeluje z več kreacijami, prejme pa samo eno nagrado v posamezni kategoriji natečaja. V tem primeru se pri določanju nagrajencev upošteva en izdelek z največ všečki. 
Zmagovalce med prispelimi projektnimi raziskovalnimi nalogami bo izbrala strokovna komisija po kriterijih, ki bodo objavljeni na spletnih straneh www.ekosola.si in www.bogastvozdravja.si/odnosi-in-druzina/jaz-ti-mi-za-slovenijo.  Oddati jih je treba najkasneje do 22. 4. 2018. Do vključno tega datuma jih v elektronski obliki pošljete na naslov info@ekosola.si.

Zmagovalci v vseh kategorijah bodo razglašeni najkasneje 31. maja 2018 in bodo o tem pisno obveščeni. Povabljeni bodo na slovesen zaključni dogodek akcije, kjer bodo prejeli simbolne nagrade.

Na pobudo organizatorja bodo sodelujoči v natečaju poslali originalne izdelke (v fizični obliki).

Za ustrezna soglasja staršev ali zakonitih zastopnikov otrok, učencev in dijakov za javno objavo njihovih imen, ustvarjalnih del in fotografij s podelitve nagrad poskrbijo vzgojno-izobraževalne ustanove.PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL