Odgovorno s hrano

Konferenca in predavanja

 

 

 

Povezave ekošol z lokalno skupnostjo na Hrvaškem - doc. dr. sc. Ante Kutle, predsednik Združenja Lijepa naša
Okoljsko ozaveščanje v Makedoniji- Vase Ackoska, predstavnica programa Ekošol
Globalni izzivi  in izobaževanje za trajnostni razvoj - Barbara Tauscher, WWF Austria
Kakovost programa Ekošola - Dane Katalinič, koordinator za vrtce

Predstavitev mednarodnih projektov

Kolpa - naša čista reka.si - Dijana Grgurić Vidic, Gimnazija Kočevje
Okolje in inovacija - Tomaž Pajnič, koordinator za OŠ
U4energy - Tanja Pirih, Gimnazija Idrija 

 

Ekošola prihodnosti - globalni izzivi lokalnih skupnosti - Melita Ficko Sapač, regijska koordinatorka
Kako "lahko" je biti ekokoordinator - Lili Vavžik, regijska koordinatorka
Ogledi šol - Nataša Anderlič, regijska koordinatorka
  

 

Ekoakcijski načrt 2012/13 (spletna ekoaplikacija)

Navodila: http://www.ekosola.si/uploads/2010-08/Navodila_za_izpolnjevanje_ekoakcijskega_nacrta_Sept_2012.pdf

Šifrant aktivnosti: http://www.ekosola.si/uploads/2010-08/Sifrant_aktivnosti_Sept_2012.pdf

 


PREDSTAVITEV PROJEKTOV

EKO - PAKET
VODNI DETEKTIV
POT OD IZDELKA, PREKO ODPADKA, DO NOVEGA IZDELKA
MLADI V SVETU ENERGIJE
ŠOLSKA VRTILNICA
RECIKLIRAJ KONZERVO

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL