Odgovorno s hrano

Metodologija ekošole: Sedem korakov

7 KORAKOV ZA EKOŠOLO

 7 korakov je postopek dela posamezne ustanove, da pridobi zeleno zastavo (kot priznanje oziroma znak, da spada v mednarodni program Ekošola). V spodnji shemi so povzete ključne značilnosti in aktivnosti posameznega koraka, v nadaljevanju dokumenta pa je vsak korak podrobneje opisan.  

1.  EKO-ODBOR (pdf):

 • vzpostavitev (na začetku)
 • po vzpostavitvi: delovanje in redna srečanja celotnega eko-odbora

2. OKOLJSKI PREGLED (pdf) / OCENA OKOLJSKEGA VPLIVA ŠOLE:

 • 8 področij:energija, odpadki, voda, transport, zdravje in dobro počutje, okolica šole, biotska raznovrstnost, drugo
 • OKOLJSKI PREGLED

3. EKO-AKCIJSKI NAČRT (pdf):

 • jedro dela za šolsko leto
 • določanje aktivnosti
 • obvezna področja: voda energija, odpadki
  • dodatni projekti: najmanj 3 (razpisani ali po izbiri)
  • Izpolniti:  – EKO-AKCIJSKI NAČRT 

4. NADZOR IN OCENJEVANJE (pdf):

 • spremljanje in merjenje uspešnosti zastavljenih ciljev
 • obisk regijskega koordinatorja

5. KURIKULUM -  DELO PO UČNEM NAČRTU (pdf):

 • vključevanje okoljskih vsebin v šolske predmete oziroma učni načrt

6. OBVEŠČANJE IN OZAVEŠČANJE (pdf):

 • v šoli, ustanovi
 • v lokalni oziroma širši skupnosti

7. EKO-LISTINA (pdf):

 • izjava o eko-poslanstvu
 • obliko eko-listine izbere ustanova sama

ZELENA ZASTAVA 
(z opravljenimi 7 koraki postane ustanova ekošola in pridobi zeleno zastavo)

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL