Odgovorno s hrano

Konferenca in predavanja

5. oktober 2010
Vzpostavljanje trajnostnih regij z učilnico v naravi in nove priložnosti ekošole - (Učilnica v naravi) prof. ddr. Ana Vovk Korže
Podnebne spremembe in ekošola za trajnostni razvoj - dr. Dušan Plut
Refleksija trajnostnega razvoja v pojmovanju vzgoje in izobraževanja za trajnost v interakciji z ekošolo - prof. dr. sc. Vinka Uzelac

Gimnazija Jurija Vege kot ekošola - Tanja Pirih, Gimnazija Idrija
Šola, kjer je cool biti eko - Dijana Grgurić Vidic, Gimnazija Kočevje
Kako je rasla naša EKOšola - Mateja Trampuž, OŠ Zadobrova
Skozi prvo desetletje ekošole - Polona Mežnar, OŠ Marije Vere Kamnik
Če ne sedaj, kdaj? Če ne mi, kdo? - Brigita Vrenko Hribar, OŠ Notranjski odred Cerknica
V energetsko varčnem vrtcu Manka Golarja s sodobnimi pedagoško-didaktičnimi pristopi živimo in ustvarjamo za današnji in jutrišnji dan - Breda Forjanič, Vrtec Manka Golarja
Kaj lahko storimo za lepše okolje? - Branka Šamec, Vrtec Pobrežje
Pomoč slovenski šoli v Indiji - Nina Mikolič, Vrtec Mojca
Poskusi s snegom in vodo- Katja Rakovnik, Vrtec Pobrežje
Ekodnevnik - Katarina Rozmarič, Vrtec Murska Sobota
Kakovostno timsko načrtovanje in evalviranje - Mateja Funkl, Vesna Podboj Panič, Vrtec Galjevica
Integracija programa Ekošola z ostalimi programi in akcijami  (tekst)- Rosanda Leden, Frančiška Jagunič, Vrtec Vodmat

6. oktober 2010
Ekohiša – Po Kekčevih stopinjah do znanja - Milena Pollak, Viki Grošelj
Ptičji svet okrog nas – Dane Katalinič

Drevesa okrog nas – Pavel Urbanc, vrtec Pedenjped
Narava, vsak mesec drugačna – Dragica Lužar, OŠ Senovo – vrtec
Naš snežak – Lidija Jerše, Vrtec Kočevje
Ptice na našem igriču – Romana Obranovič, Vrtec Kočevje
Moja čebelja pravljica – Sandra Deumič, OŠ Log – Dragomer
Doživljanje narave v različnih okoljih skozi letne čase - Tjaša Hauptman, vrtec Litija
Kaj se skriva v zelenem nahrbtniku? – Violeta Kirbiš, Rebeka Kukolj, OŠ Miklavž na Dravskem Polju, Vrtec Vrtiljak
Travniške cvetice – zima - pomlad - poletje - jesen Katja Kotnjek, Vrtec Lendava
Doživljanje narave v različnih okoljih skozi letne čase – Mateja Grašič, OŠ Marije Vere Kamnik
Bolj zdravi – bolj veseli – Angeli Močnik, VVZ Antona Medveda Kamnik
Čarobno jabolko – Lidija Mali, VVZ Antona Medveda Kamnik
Lisjakova struga skozi letne čase – Martina Fekonja, Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
Potok Suhi Črnec – Petra Cigan, OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, Vrtec
Izdelava saditvene posode iz odpadne tetrapak embalaže - Mojca Buzeti, Borut Anželj, Vrtec Murska Sobota

Izklopi stikalo – možnosti za vključitev nadarjenih učencev – Boštjan Ketiš, OŠ Bratov Letonja Šmartno ob Paki
URE v gimnaziji – Tanja Pirih, Gimnazija Idrija
Flick the Switch na naši šoli – Mateja Trampuš, OŠ Zadobrova
Ugašanje luči v učilnici – Urška Brožič, OŠ Marije Vere Kamnik
Pilotni projekt Energija – Mitja Bončina, Gimnazija Kočevje
Z ločenim zbiranjem odpadkov do trikrat nižjih stroškov – Tomaž Pajnič, OŠ Preserje pri Radomljah
Revščina v svetu in pri nas – Tudi jaz lahko pomagam – Nataša Bergant, OŠ Domžale in PŠ Ihan
Bojevniki za otroški smeh – Maja Klančič, Nadja Seražin, Srednja zdravstvena šola Ljubljana
Dobrodelnost v praksi – Manica Marolt, OŠ Zadobrova
Tudi jaz lahko pomagam – Lili Vavžik, OŠ Grm, Novo mesto
Semena življenja – Robin Dewa, GCAP akcije v Sloveniji


ZAKLJUČNO POROČILO S KONFERENCE KOORDINATORJEV

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL