Odgovorno s hrano

HRANA NI ZA TJAVENDAN 2017/2018

Ali ste vedeli, da v Sloveniji zavržemo preko 150 tisoč ton hrane, kar pomeni, da jo vsak Slovenec letno zavrže približno 72 kilogramov?

72 kg hrane zavržemo v celotni verigi proizvodnje,  v povprečnem gospodinjstvu pa smo odgovorni za približno tretjino zavržkov (24 kilogramov na prebivalca). Hrana, ki jo zavržemo, predstavlja zavrženo vodo, energijo in naravno bogastvo. Zato bi morali iskati rešitve, da odpadkov ustvarimo čim manj - tudi na področju prehrane.

Vabimo vas, da se v sklopu programa Ekošola pridružite projektu Hrana ni za tjavendan in ugotovite, ali je zavržena hrana problem tudi v vašem vrtcu ali šoli. Spodbudite otroke, učence, dijake, zaposlene in starše k razmišljanju o socialnih, okoljskih in ekonomskih problemih, povezanih z zavrženo hrano.

Z izvajanjem različnih aktivnosti na temo zmanjševanja zavržene hrane, boste po korakih prišli do uporabnih rešitev na sistemski in ozaveščevalni ravni. Mentorji oziroma vodje projekta boste prejeli gradivo, v katerem bodo navedeni koraki dela, možne aktivnosti, dnevnik zavržene hrane ter nekateri predlogi za zasnovo izboljšav. Tekom leta bomo pripravili tudi brezplačno delavnico za mentorje projekta.

Cilji projekta

 • Zmanjšati in preprečiti nastajanje zavržene hrane doma in v šoli (hrana ni in ne sme biti odpadek).                                                                                                             
 • Spodbuditi praktično uporabo neporabljene hrane in prikazati pravilen način shranjevanja prehranskih izdelkov (kuharski mojster ni tisti, ki dobra kuha ter ustvarja veliko odpadkov, temveč tisti, ki premišljeno nakupuje in uporabi vse sestavine).
 • Pravilno reciklirati in odlagati ostanke hrane (kompostiranje in ločeno odlaganje v zabojnik za biološke odpadke).
 • Povečati zavedanje o odgovornem ravnanju s hrano.                                               
 • Skrbeti in krepiti izobraževanje o odgovornem ravnanju s hrano in zavrženo hrano.

VSEBINE IN POTEK PROJEKTA

 

 

 

 

 

VRTCI IN UČENCI PRVE TRIADE
     (1. do 3. razred)
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

• Knjižica Kuhla
Otroci se bodo na pot raziskovanja problematike zavržene hrane odpravili z glavno junakinjo Kuhlo (lutka iz kuhalnice, ki jo otroci lahko naredijo). Njena posebnost je velik žep, v katerem skriva recepte starih jedi, različne nasvete, namige …  Kuhla bo otroke usmerjala v različne dejavnosti in jim zastavljala naloge. Otroci bodo imeli v knjižici prostor dodati svoje fotografije, risbe, komentarje, rešitve problemov …
Vabimo vas, da knjižico dopolnite s svojimi dejavnostmi.
Vaše končno poročilo projekta bo pravzaprav knjižica, ki jo boste ustvarili skupaj z otroki in gospo Kuhlo.

• Meritve hrane
V oddelku/učilnici pripravite projektni kotiček z mizico, kjer boste prek tedna spremljali količino zavržene hrane. Količino zavržene hrane merite ves čas z isto posodo. Pripravite plakat, na katerega boste tedensko prikazovali vrsto in količino zavržene hrane v oddelku ali razredu. Trajanje spremljanja prilagodite interesu otrok. Priporočamo, da plakat razdelite na dneve v tednu in obroke, ki jih boste spremljali npr. malica ter kosilo. Pod obrok narišite/prilepite sliko prazne posode, otroci pa naj pobarvajo količino zavržene hrane za posamezni obrok. Pod pobarvano posodo nalepijo/narišejo živila, ki so jih zavrgli. Na koncu s pomočjo simbola (npr. smeško) ocenijo, koliko hrane so zavrgli. Način merjenja lahko prilagodite starosti otrok.

Kaj boste spremljali?
Malica/kosilo:
Katera hrana največkrat pristane v košu za odpadke? Solata, juhe, kosmiči …? Katere pijačo največkrat zavržete?                                                          
Količina: Spremljajte vso zavrženo količino hrane. Sličice s prazno posodo pobarvajte do nivoja zavržene hrane tistega dne.
Odkrijte vzrok: Zakaj hrana ostaja in se meče stran? Morda otrokom ni všeč okus (slanost, sladkost …) ali hrane ne poznajo – je še niso jedli …
Gradivo za mentorje: Knjižica Kuhla, Navodila za mentorje, Delavnica za mentorje

UČENCI OŠ
     (4. do 9. razred) 

 

• "Dnevnik hrane"
Učenci bodo s pomočjo Dnevnika hrane opravljali meritve zavržene hrane, ugotavljali katera hrana se na šoli in doma zavrže največkrat, zbirali bodo recepte babic in dedkov za pripravo jedi iz nepriljubljenih živil, ustvarjali bodo nove recepte, iskali rešitve za zmanjšanje količine zavržene hrane in možnost povečanja priljubljenosti zavrženih obrokov in živil, ter svoje ugotovitve in rešitve predstavili s pomočjo stripov, plakatov, kolažev, fotografij, videoposnetkov (reportaže, oddaje, videospote, intervjuje ..) … Priporočamo, da za namene projekta na ustanovi pripravite tudi poseben projektni kotiček.
Vabimo vas, da dnevnik dopolnite s svojimi aktivnostmi.

Gradivo za mentorje: Dnevnik hrane, Navodila mentorjem, Delavnica za mentorje

UČENCI ŠOL S POSEBNIMI POTREBAMI
 

  Knjžica kuhla    Knjižica kuhla
  
Navodila mentorjem

• Knjižica Kuhla
Otroci se bodo na pot raziskovanja preoblematike zavržene hrane odpravili z glavno junakinjo Kuhlo (lutka iz kuhalnice, ki jo otroci lahko naredijo). Njena posebnost je velik žep, v katerem skriva recepte starih jedi, različne nasvete, namige …  Kuhla bo otroke usmerjala v različne dejavnosti in jim zastavljala naloge. Otroci bodo imeli v knjižici prostor dodati svoje fotografije, risbe, komentarje, rešitve problemov …
Vabimo vas, da knjižico dopolnite s svojimi dejavnostmi.

Vaše končno poročilo projekta bo pravzaprav knjižica, ki jo boste ustvarili skupaj z otroki in gospo Kuhlo.

•Meritve hrane
V oddelku/učilnici pripravite projektni kotiček z mizico, kjer boste prek tedna spremljali količino zavržene hrane. Količino zavržene hrane merite ves čas z isto posodo. Pripravite plakat, na katerega boste tedensko prikazovali vrsto in količino zavržene hrane v oddelku ali razredu. Trajanje spremljanja prilagodite interesu otrok. Priporočamo, da plakat razdelite na dneve v tednu in obroke, ki jih boste spremljali npr. malica ter kosilo. Pod obrok narišite/prilepite sliko prazne posode, otroci pa naj pobarvajo količino zavržene hrane za posamezni obrok. Pod pobarvano posodo nalepijo/narišejo živila, ki so jih zavrgli. Na koncu s pomočjo simbola (npr. smeško) ocenijo, koliko hrane so zavrgli. Način merjenja lahko prilagodite starosti otrok.

Kaj boste spremljali?
Malica/kosilo: Katera hrana največkrat pristane v košu za odpadke? Solata, juhe, kosmiči …? Katere pijačo največkrat zavržete?                                                          
Količina: Spremljajte vso zavrženo količino hrane. Sličice s prazno posodo pobarvajte do nivoja zavržene hrane tistega dne.
Odkrijte vzrok: Zakaj hrana ostaja in se meče stran? Morda otrokom ni všeč okus (slanost, sladkost …) ali hrane ne poznajo – je še niso jedli …
Gradivo za mentorje: Knjižica Kuhla, Navodila za mentorje, Delavnica za mentorje

     SREDNJE ŠOLE

 

 • Meritve zavržene hrane, aktivnosti za manj zavržene hrane

Dijaki bodo opravljali meritve zavržene hrane, ugotavljali ktera hrana se na šoli in doma zavrže največkrat, zbirali bodo recepte za pripravo jedi iz nepriljubljenih živil, ustvarjali bodo nove recepte iskali rešitve za zmanjšanje količine zavržene hrane in možnost povečanja priljubljenosti zavrženih obrokov in živil, ter svoje ugotovitve in rešitve predstavili s pomočjo stripov, plakatov, kolaev, fotografij), videoposnetkov (reportaže, oddaje, videospote, inervjuje..) ... Priporočamo, da za namene projekta na ustanovi pripravite tudi poseben projektni kotiček. 
Vabimo vas, da dnevnik dopolnite s svojii aktivostmi. 

• Gradivo za mentorje: Navodila mentorjem, Delavnica za mentorje

•Filmček na temo zavržene hrane
Bodite kreativni in pripravite video film z lastnim scenarijem, zgodbo in kostumografijo. Dijaki lahko s pomočjo pametnega telefona, videokamere … izdelajo 1 do 4 minutni film (igra, reportaža, videospot …) na temo zavržene hrane.

 1. Dijaki naj svoje video posnetke naložijo prek osebnega YouTube računa. Ko je film naložen, na usenicnik.tina5@gmail.com  pošljite link s povezavo na film ter svoje podatke: ime avtorjev, ime ustanove, ime mentorja, naslov videa, kratek opis videa in povezava s temo. Video ob oddaji ne sme biti starejši od enega šolskega leta. Video lahko oddate do 28.4.2018.
 2. Dolžina video posnetka ne sme presegati štirih minut.
 3. Vsebina filma naj obravnava temo zavržene hrane.
 4. Kvaliteta videa mora biti HD ali SD.
 5. Video film mora biti originalno delo avtorjev.

Zmagovalni trije filmi, se bodo predstavili na zaključnem srečanju projekta ter na Konferenci koordinatorjev 2018/2019.

V letošnjem šolskem letu projekt HNZT nadgrajujemo. V ta nam iščemo pet pilotnih ustanov s katerimi bi tesneje sodelovali, jim pomagali pri izvedbi projekta in organizirali predavanje za starše. Ključni cilj nadgradnje je tesneje spremljati količine zavržene hrane in spremljanje ukrepov z namenom zmanjševanja ter razširiti sodelovanje udi na družine otrok.
Za sodelovanje potrebujemo:
- en vrtec
- eno šolo z otroki s posebnimi potrebami
- eno šolo (prva triada)
- eno šolo (druga triada)
- eno srednjo šolo

V koliko si želite sodelovati kot pilotna ustanova, se prijavite na info@ekosola.si. V pilotni projekt bomo sprejeli ustanovo, ki se prva prijavi v posamezni kategoriji. 

 

DODATNE AKTIVNOSTI
• Nagradni natečaj Reciklirana kuharija 
V okviru projekta »Hrana ni za tjavendan« bomo izvedli nagradni natečaj »Reciklirana kuharija«, kjer bodo otroci, učenci in dijaki raziskovali inovativne načine ponovne uporabe živil in zbirali recepte svojih babic, v katerih so uporabile preostanek živil ali obrokov. Natečaj bo potekal kot ena od dejavnosti projekta, za katero ob izvedbi ustanove dobijo dodatno točko pri končnem ocenjevanju.
Oddaja izdelkov: Ob oddaji mentor pošlje recept v doc. ali pdf. obliki. Receptu naj bo priložena fotografija/risba/fotostrip jedi in postopek priprave jedi.
Ocenjevanje izdelkov: Strokovna komisija bo ocenjevala inovativnost v povezavi z gospodarnostjo, keativnostjo in strokovno točnostjo.
Pogoj za sodelovanje na nagradnem natečaju je, da so udeleženci oziroma njihovi zastopniki, starši seznanjeni z natečajem in soglašajo z objavo del. Šteje se, da s sodelovanjem na nagradnem natečaju sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro. Nakup v poslovalnicah organizatorja ni pogoj za sodelovanje na nagradnem natečaju.

•Nagradni natečaj Kuhlina zgodba
Udeleženci nagradnega natečaja prejmete veliko kuhalnico iz katere boste oblikovali svojo lutko gospe Kuhle. Poleg fotografije vaše kuhle, nam pošljite kratko zgodbo.

Udeleženci nagradnega natečaja prejmete veliko kuhalnico in katere boste oblikovali svojo lutko gospe Kuhle. Poleg fotografije vaše kuhle, nam pošljite kratko zgodbo.

• Dan brez zavržene hrane
Vabimo vas, da na ustanovah načrtujete in izvedete Dan brez zavržene hrane (npr. na Tradicionalni slovenski zajtrk izvedete dejavnosti, ki bodo usmerjene k raziskovanju problematike zavržene hrane, načrtovanju jedilnika, izdelavi koledarja sezonskih živil/jedi, pozivu vseh otrok/učencev/dijakov, da se boste s skupnimi močmi trudili, da na ta dan ne zavržete hrane …).

• Delavnica za mentorje projekta 
V februarju bo izvedena  delavnica za mentorje projekta, kjer bodo predstavljene letošnje novosti projekta, izmenjava dobrih praks, krajše predavanje in delavnica. 

Nagrade za zmagovalne ekipe
Vaš trud in trud vaših ekip bomo tudi nagradili. Nagrade smo pripravili za vse štiri starostne skupine, in sicer:
VRTCI IN UČENCI PRVE TRIADE
1. mesto: 1 x Lidlova darilna kartica v vrednosti 300 EUR
2. mesto: 1 x Lidlova darilna kartica v vrednosti 150 EUR
3. mesto: 1 x Lidlova darilna kartica v vrednosti 80 EUR

UČENCI OŠ
1. mesto: 1 x Lidlova darilna kartica v vrednosti 300 EUR
2. mesto: 1 x Lidlova darilna kartica v vrednosti 150 EUR
3. mesto: 1 x Lidlova darilna kartica v vrednosti 80 EUR

OTROCI, UČENCI, VAROVANCI USTANOV S PRILAGOJENIM PROGRAMOM
1. mesto: 1 x Lidlova darilna kartica v vrednosti 300 EUR
2. mesto: 1 x Lidlova darilna kartica v vrednosti 150 EUR
3. mesto: 1 x Lidlova darilna kartica v vrednosti 80 EUR

SREDNJE ŠOLE
1. mesto: 1 x Lidlova darilna kartica v vrednosti 300 EUR
2. mesto: 1 x Lidlova darilna kartica v vrednosti 150 EUR
3. mesto: 1 x Lidlova darilna kartica v vrednosti 80 EUR

Mentorji iz zmagovalnih šol projekt Hrana ni za tjavendan prejmejo še Lidlovo darilno kartico v vrednosti 30 EUR (1 darilna kartica na zmagovalno šolo).

NAJBOLJŠE KUHLE IN KUHLINE ZGODBE: Zmagovalec v vsaki kategoriji prejme praktično nagrado podjetja Lidl Slovenija v vrednosti 20 EUR.

KONTAKT
Tina Hribar
hribar.tina5@gmail.com
040/206-933

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL