Odgovorno s hrano

LETNI DELOVNI NAČRT ZA EKOVRTCE ŠOLSKO LETO 2010/11


1. Ekovrtec je sestavni del projekta EKOŠOLE, ki skozi celo leto s konkretnimi projekti  uresničuje cilje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. Najpomembnejša naloga ekovrtca je naravoslovje v srečanju z okoljem v katerem se otroci gibajo in živijo. V tem okolju otroci začnejo odkrivati, doživljati in spoznavati okolje hkrati z razvojem lastnih miselnih sposobnosti in osebnostnim razvojem.


CILJI, ki jih uresničuje  ekovrtec.
 
2. Za pridobitev ekozastave mora vsak vrtec izvesti en tematski sklop iz zgodnjega naravoslovja:

3. Za pridobitev ekozastave za šolsko leto 2010/11 je potrebno sodelovanje v treh projektih. 

Dva sta obvezna:

 1. ODPADKI
 2. VARČEVANJE in NARAVNI VIRI
  - Voda
  - Energija
 3. PO IZBIRI 
  - EKO BRANJE ZA EKO ŽIVLJENJE
  - FESTIVAL ALTERMED
  - LIKOVNI NATEČAJ "PREDNOVOLETNI ČAS"


4. Prostovoljne aktivnosti. Tiste, ki jih boste izvedli označite.


5. Ekoprogramski svet

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL