Odgovorno s hrano

CIILJI EKOVRTCA


  • Vzgoja za okoljsko odgovornost
  • Razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov
  • Vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju (uvajanje ekološko predelane hrane, pitniki, gibanje)
  • Spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej
  • Učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)
  • Povezovanje med ekovrtci doma, v okviru EU in širše
PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL