Odgovorno s hrano

EKOKVIZ ZA SREDNJE ŠOLE 2017/2018

Razpisujemo tekmovanje v ekoznanju za srednješolce
S tem razpisom želimo srednješolcem, njihovim učiteljev in staršem predstaviti drugačen pogled na spreminjanje okolja, predstaviti možne vzroke in spodbuditi dijake k zaimanju za okolje in k sodelovanju pri reševanju okoljskih problemov. V letošnjem gradivu Ekokviz za srednje šolse se bodo dijaki podrobneje seznanili z učinkovito rabo energije in obnovljivimi viri energije, trajnostno mobilnostjo in gorskemu ekosistemu.
Želimo, da bi srednješolci ob pomoči zbranih gradiv pridobili veliko novega znanja in začeli razmišljati o priložnostih, ki jih njim ali njihovim najbližjim v domačem kraju oziroma v širšem okolju ponuja narava

Tekmovanje bo potekalo na šolskem in državnem nivoju v treh kategorijah: dijaki srednjega poklicnega izobraževanja (SPI), dijaki srednjega in poklicno – tehničnega izobraževanja (SSI in PTI) in dijaki strokovnih in splošnih gimnazij. Dijaki bodo pisali test v treh kategorijah, na katerem bo skupaj trideset vprašanj iz vseh treh vsebin. Trije prvouvrščeni dijaki na vsakem nivoju izobraževanja, se bodo uvrstili na državno tekmovanje v ekoznanju, ki bo potekalo v soboto, 3. februarja 2018 na Biotehniškem centru Naklo. Na državnem tekmovanju bodo dijaki pisali test, vsaka kategorija zase.
Mentorje in koordinatorje sodelujočih ekošol bomo o poteku državnega tekmovanja obvestili po elektronski pošti.

EKOKVIZ ZA SREDNJE ŠOLE 2017/2018

 

V letošnjem gradivu Ekokviz za srednje šole bodo dijaki v gradivu URE in OVE spoznali z vsebinami učinkovite rabe energije, načine učinkovite izrabe energetskih sredstev in novostmi na področju obnovljivih virov.

 

V drugem gradivu Trajnostna mobilnost  bodo predstavljeni različni pogledi na mobilnost, spremembi vzorcev vedenja, ki lahko vplivajo na rešitev vprašanj o tem, kako naj bo mobilnost človeka čim bolj trajna in čim bolj uporabna za vsakdanje potrebe posameznika. 

V gradivo Gozdovi in Alpski svet bodo dijaki bodo spoznavali lepote in značilnosti slovenskih gozdov, alpskega sveta in biodiverziteto.

PLANINEC, ZA HIP POSTOJ IN SE OZRI OKROG SEBE

AKTIVNOST TERMIN OPOMBA
gradivo za tekmovanje 25.10.2017 po elektronski pošti, spletna stran
šolsko tekmovanje 13.12.2017 naloge in rešitve prejmejo vodje tekmovanja 8.12.2017 po elektronski pošti
poročilo o šolskem tekmovanju, poimenska prijava tekmovalcev 22.12.2017 po elektronski pošti na naslov info@ekosola.si 
državno tekmovanje 3.2.2018 BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO

 Pravilnik za sodelovanje in tekmovanje na Ekokvizu SŠ 2017/2018
 Zapisnik šolskega tekmovanja in seznam dijakov z njihovimi dosežki
 Prijavnica na državno tekmovanje
 Izjava staršev o sodelovanju dijaka na državnem tekmovanju
  Prijava na tekmovanje 

  

 

       

 

             
                 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL