Odgovorno s hrano

VODA

LUTRA - POSKUSI Z VODO
MALI ZNANSTVENIK - Voda teče nič ne reče

DOKUMENTARNI FILM O VODI
NAVODILA VODNI DAN
NAVODILA VODNI KOTIČEK

Vodja projekta: Blaž Mikuž
Elektronski naslov: blaz.mikuz@gmail.com
Telefon: 031/339 051

 

Voda je življenjskega pomena za vsa živa bitja. Pomen vode za življenje na Zemlji bi lahko razdelili na fiziološki, higienski in ekonomski. Voda omogoča funkcioniranje živega organizma in je hkrati življenjski prostor za številne živali in rastline. Pomembna je tudi za vzdrževanje higiene. Za ta namen porabimo precej več vode kot za fiziološke potrebe. Največ vode pa se porabi v industriji, prometu, kmetijstvu in drugih gospodarskih panogah, torej za ekonomski namen. K ekonomskemu pomenu bi lahko prišteli tudi kopalne vode, saj je teh glede na onesnaževanje vse manj.  

S projektom bomo nadaljevali lanski projekt »Voda kot življenjska vrednota«, ki ga bomo razširili. Poleg fiziološkega pomena vode se bomo lotili tudi analize porabe vode  in iskanju rešitev za zmanjšanje le te. Tako bomo dobili podatke o porabi vode na širšem območju Slovenije in hkrati osveščali prebivalstvo o nujnosti varčevanja z vodo. Kopanje ni varno povsod ampak le na površinah, ki so temu namenjene, vendar  le redko zasledimo informacije o tem, kje se je mogoče kopati, še redkeje pa podatek o kakovosti vode. Zato bomo iskali rešitve, kako lahko ekovrtec kot tudi posameznik prispeva k varnemu in zdravemu kopanju.

Cilj celotnega projekta je torej celovit vpogled v ekosistem reke, jezera ali mlake, spoznavanje glavnih onesnaževalcev vode, razumevanje pomena vode za živa bitja, ter seznanjanje z dejstvom, da porabimo mnogo več vode, kot jo dejansko potrebujemo.   

CILJI PROJEKTA

 • Spodbujati otroke k razmišljanju o pomenu vode
 • Iskati izvirne ideje za zmanjšanje porabe vode.
 • Povečati zavest o varčevanju z vodo in navajati otroke  na varčevanje z vodo.
 • Spoznavati živa bitja ob vodi in v njej.
 • Spodbujati ustvarjalnost in ekološko osveščenost otrok.


Predvidene aktivnosti:

Obvezne aktivnosti:

 • Organizirati »vodni dan« (svetovni dan vode?), kjer bodo otroci svojim staršem predstavili pomen vode (razstava, igre, pesmice, poskusi…)
 • Ureditev  »vodnega kotička«, kjer se tekom leta zbirajo članki na temo vode, plakati, kjer otroci lahko najdejo slikanice na temo voda, ter narediti pravila o varčevanju z vodo in jih obesiti na vidno mesto.
 • Za umivalnike v razredih in na WC-jih izdelati oznake, ki bodo opozarjale na zapiranje vode in varčevanje z vodo. Zaželene so čim bolj izvirne oznake iz eko materialov.

Neobvezne aktivnosti:

 • Spodbujanje otrok k doslednemu zapiranju vode.
 • Poskusi z vodo.
 • Ozaveščevalna gradiva (pobarvanka, naloge, igre) na temo vode.
 • Pogovor znotraj skupine/razreda na temo varčevanje z vodo. Razpravljanje o načinih varčevanja z vodo, o pomenu vode za življenje, o vodi kot sestavnem delu organizmov, o pomenu vode za razvoj civilizacije, iskanje velikih porabnikov vode v gospodinjstvih…
 • Pogovor o preživljanju poletja, o tem, kje so bili otroci na morju, kakšna je bila voda, kaj je bilo dobro, kaj bi bilo lahko bolje.

TRAJANJE PROJEKTA

Od začetka novembra 2010 do konca maja 2011. 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL