Odgovorno s hrano

ENERGIJA

 Vodja projekta: Franci Dovč
elektronski naslov: dovc@siol.net
mobitel:031 313 292

S projektom Učinkovita raba energije (URE) v vrtcu želimo tudi najmlajše ekošolarje spodbujati k razmišljanju in bolj varčni rabi energije tako v vrtcu kot tudi doma. Strokovnjaki ugotavljajo, da v vsaki šoli, vrtcu in drugi javni ustanovi lahko brez dodatnih stroškov zmanjšajo porabo energije za 10 do 15 odstotkov. To je tudi naš cilj v prihodnje.

 Za dosego tega cilja smo pripravili navodila, na osnovi katerih bodo tudi najmlajši ekošolarji in njihovi vzgojitelji skozi različne igrice, pobarvanke, animacije in drugimi aktivnostmi pridobili veliko novega znanja in izkušenj o URE. Z ugašanjem luči, pravilnim prezračevanjem, zamenjavo navadnih svetilk z varčnimi sijalkami in podobno pa prispevajo svoj delež pri varčevanju z energijo in manjšemu onesnaževanju okolja. Na enak način lahko otroci v sodelovanju s starši pripomorejo tudi k znižanju izdatkov za energijo pri sebi doma.

Slovenske ekošole želimo biti na tem področju zgled vsem ostalim šolam in drugim javnim ustanovam v Sloveniji.

Namen in cilji projekta:

 1. Na zanimiv in atraktiven način spoznati vlogo in pomen učinkovite rabe energije.
 2. Spoznavanje različnih možnosti varčevanja z energijo.
 3. Spoznati razlike med varčnimi in navadnimi žarnicam
 4. Ugotavljati, katere naprave v vrtcu za delovanje potrebujejo elektriko.
 5. Obisk kurilnice v vrtcu oz. šoli.
 6. Pripraviti dan energetske učinkovitosti v vrtcu.

OPIS PROJEKTA

V letošnjem šolskem letu se bodo tudi otroci v slovenskih ekovrtcih in njihovi vzgojitelji vključili v prizadevanja za bolj učinkovito rabo energije. Najprej bodo s pomočjo različnih animacij, pobarvank in računalniških igric na zelo poučen in zabaven način pokukali v svet URE. Skupaj z vzgojitelji bodo ugotavljali, katere luči in druge naprave v vrtcu gorijo po nepotrebnem, učili se bodo, kako pravilno in kdaj prezračevati prostore. Obiskali bodo kurilnico v vrtcu ali na šoli in ugotavljali, katere vrste goriva uporabljajo za ogrevanje.  Vsa svoja opažanja in ugotovitve bodo predstavili na plakatih. Ob koncu šolskega leta oz ob kakšnem drugem dogodku (Dnevu Zemlje, eko dnevu in podobno) bodo povabili tudi svoje starše in jim predstavili vse, kar so se med letom naučili o URE.

AKTIVNOSTI

 • Animacije, pobarvanke, slike
 • Igrice za vrtce
 • Energetski detektivi
 • Izdelava nalepk za stikala
 • Izdelava plakata
 • Dan energetske učinkovitosti.


Trajanje projekta: od oktobra 2010 do konca aprila 2011

Obveznosti: vsak vrtec mora izvesti najmanj tri izmed naštetih aktivnosti po lastni izbiri. V vsaj eni od naštetih aktivnosti mora sodelovati celoten vrtec.

 Poročanje o izvedbi projektov: Na koncu šolskega leta bo vsak vrtec izpolnil spletni obrazec in ga oddal v zaprtem delu spletne strani ekošole.

 

 OPIS AKTIVNOSTI

 1. Animacije, pobarvanke, slike

http://www.learn-energy.net/kidscorner/sl/u11/u11.html

Na omenjeni spletniu povezavi je na voljo več animacij, pobarvank, slikic o URE in podobno. Vzgojitelji naj se preko interneta povežejo z omenjeno spletno stranjo in skupaj z otroki izvajajo različne aktivnosti ter se o tem pogovarjajo.

 

 2. Igrice za vrtce

http://www.learn-energy.net/kidscorner/sl/o11/games.html

Na omenjeni spletni strani je na voljo kar nekaj igric. Vzgojitelji naj glede na interes otrok izberejo posamezne igrice, ki jih otroci lahko igrajo tudi doma in na zanimiv način spoznavajo številne novosti.

 

3. Energetski detektivi

Otroci in vzgojitelji bodo hodili po vrtcu in ugotavljali v katerih prostorih so po nepotrebnem prižgane luči in drugi porabniki električne energije ter o tem opozarjali tudi druge otroke in vzgojitelje. Za lažje spremljanje na steno nalepite karton in po mesecih (tednih) spremljajte, kako ste bili uspešni. Na karton lahko lepite plastične zamaške – rdeča barva naj označuje dneve, ko so luči gorele po nepotrebnem, zelena pa dneve, ko niste ugotovili nepravilnosti.

Na manjšo porabo energije zelo vpliva tudi odpiranje oken. Strokovnjaki priporočajo, da okna v šolskih učilnicah odpiramo vsako uro (med odmori), in sicer jih odpremo na stežaj. V zimskem času (december, januar, fabruar) jih odpremo za 4-6 minut, marca in novembra pa od 6 do 8 minut, v ostalih mesecih pa lahko učilnice prezračujemo dalj časa.

Skupaj obiščite šolsko kurilnico in ugotovite katere vrste goriva uporabljate za ogrevanje. Hišnik naj na kratko predstavi delovanje kurilnice in ogrevanje vrtca. Vprašajte ga tudi, kaj lahko stori za manjšo porabo energije?

4. Izdelava nalepk za stikala

Nalepke nad stikali za luči so lahko zelo učinkovito motivacijso orodje za opozarjanje in predstavljajo velik ustvarjalni izziv. Otroci naj tako narišejo nalepke, najboljše pa izberite in jih nalepite nad stikala. Podobno lahko naredite tudi za vodo. Na koncu šolskega leta lahko naredite razstavo nalepk ali pa izbor predstavite tudi na eko kotičku.

5. Izdelava plakata

Na osnovi naštetih aktivnosti se bo nabralo veliko znanja in informacij. Izdelajte plakat in na njem predstavite najpomembnejše ugotovitve iz posameznih dejavnosti.

6. Dan energetske učinkovitosti!

Ob koncu šolskega leta oz. ob drugih priložnostih (Dan Zemlje, ekodan in podobno) vsem otrokom iz vrtca in njihovim staršem predstavite rezultate projekta. Najbolj zanimive in pomembne informacije lahko predstavite tudi na posebni zgibanki in jo razdelite vsem otrokom in njihovim staršem.

 

Z igro do varčevanja!

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL