Odgovorno s hrano

EKOPROGRAMSKI SVET


Ekoprogramski svet usmerja vse dejavnosti ekovrtca, določi cilje delovanja in skrbi za vključevanje vseh otrok, učiteljev, vzgojiteljev, staršev, ostalega osebja šole in predstavnikov lokalne skupnosti. Prosimo vas, da pripravite kratko informacijo – ZAPISNIK vsebinskega programa, ki ga bo izvedel programski svet vašega vrtca.

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL