Odgovorno s hrano

LDN 2010/11 VRTCI

Ustanova:

Spoštovani koordinatorji,

pred vami je vsebina LDN, ki ga prosimo izpolnite skladno s kriteriji in navodili za pridobitev zelene zastave.


1. CILJI, ki jih uresničuje program ekošola (označite cilje, ki jih uresničuje vaš vrtec):

Razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov in pomoč pri odpravi revščine
Vzgoja za zdrav način življ. v zdravem okolju (uvajanje ekološko predelane hrane, pitniki, gibanje)
Spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej
Učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)
Povezovanje med ekovrtci doma, v okviru EU in širše

2. Za pridobitev ekozastave mora vsak vrtec izvesti en tematski sklop iz zgodnjega naravoslovja (označite temo, ki jo boste izvajali):

Vodne kapljice in voda okrog nas
Iz bližnjega živalskega sveta »sosed s hišico na hrbtu«
Čebele in cvetovi
Ekoopazovalni dnevnik
Drevo od brsta do ploda
Naš vrt
Rastline in živali mojega kraja skozi letne čase

3. Za pridobitev ekozastave za šolsko leto 2010/11 je potrebno sodelovanje v treh projektih (ODPADKI in VARČEVANJE IN NARAVNI VIRI sta obvezna):

Ime in priimek vodje projekta:
E-naslov vodje projekta:
Telefon vodje projekta:

Ime in priimek vodje projekta:
E-naslov vodje projekta:
Telefon vodje projekta:

TRETJI PROJEKT IZBERITE MED NASLEDNJIMI:

FESTIVAL ALTERMED (tema ZDRAVO ŽIVLJENJE)

4. Prostovoljne aktivnosti (označite tiste, ki jih boste izvajali):

Obisk ekokmetije / Naravoslovni tabor
Akcija zbiranja manjših električnih in elektronskih aparatov ter baterij
Zbiranje tonerjev

5. Ekoprogramski svet

Imena in priimki članov ekoprogramskega sveta:

Zapisnik ekoprogramskega sveta:

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL