Odgovorno s hrano

DEJAVNOSTI ZA ODKRIVANJE BIOTSKE PESTROSTI

Dodano: 2015-12-08 12:29:30
Na voljo so gradiva za različne dejavnosti za raziskovanje biotske raznovrstnosti.

Biotska raznovrstnost pomeni raznolikost živih organizmov iz vseh virov, ki zajemajo med drugim kopenske, morske in druge vodne ekosisteme ter ekološke komplekse, katerih del so; to vključuje raznovrstnost samih vrst, med vrstami in raznovrstnost ekosistemov. Predstavljajte si življenje brez te raznovrstnosti! Življenje na Zemlji bi prenehalo obstajati!

S pomočjo različnih dejavnosti z otroki odkrivajte biotsko raznovrstnost ekosistemov in jih spodbudite k razmišljanju kako je med seboj vse povezano in prepleteno.

 

Mreža učenja, kjer učenci spoznavajo povezanost in povezave med elementi ekosistema.

 

Odkrivanje »malih zverinic« v soseski, ko učenci opazujejo življenjski prostor, njihove značilnosti, obnašanje, število in izdelujejo ali odkrivajo habitat.


Hotel za žuželke, kjer se žuželkam nudi prostor, obenem pa učenci spoznajo iz česa se ga naredi, kam ga postaviti, kako zapolnjevati odprtine, katere naravne materiale uporabiti in tako nuditi čim boljše pogoje za določeno vrsto živali.

 

Izdelovanje zemljevida habitata, s katerim prikažemo geografsko porazdelitev različnih življenjskih okolij (habitatov) in v njih živeče vrste, na določenem področju.

 

Doživljajski sprehod po gozdu, je niz dejavnosti, namenjenih opazovanju narave z vsemi čutili.

 

Biotska raznovrstnost – kaj to sploh je, zakaj je tako pomembna, katere biološke storitve zagotavljajo ekosistemi, kaj ogroža biotsko raznovrstnost.

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL