Odgovorno s hrano

Ohranjanje čiste vode in vodnih virov - BMW Ekoregata

Vodja projekta: Urška Galien
elektronski naslov: urska.galien@ekosola.si
telefon: 051/712 122

EKOREGATA 2012

BMW Ekoregata je športno-ekološki dogodek, na katerem tudi letos z veseljem sodeluje program Ekošola, skupaj z mednarodno okoljevarstveno organizacijo WWF (Svetovni sklad za naravo). S ciljem, da pripomoremo k ozaveščanju varovanja in izboljšanja kakovosti različnih voda in posledično tudi različnih živalskih, rastlinskih vrst in habitatov, vabimo otroke, učence, dijake in njihove mentorje, da se z izvirnimi izdelki, maketami in fotografijami, predstavite na zaključni prireditvi, ki bo v soboto, 19. maja 2012, na Bledu. Letošnja tema so vodni ekosistemi.

Komu je projekt namenjen?
Otrokom vrtcev, učencem osnovnih šol, dijakom srednjih šol in njihovim mentorjem.

Cilji projekta
Cilja projekta sta dva.
1. Poznavanje trenutnega stanja lokalnih vodnih ekosistemov.
2. Ustvarjanje neokrnjenih vodnih ekosistemov.
Uresničevanju ciljev so namenjeni enodnevno izobraževanje za učitelje, zaključna prireditev in predvsem raziskovanje in ustvarjanje po vrtcih in šolah. Več o vsebini boste izvedeli na izobraževanju učiteljev.

Kaj vam ponujamo?
Za mentorje bomo 16. februarja 2012 organizirali enodnevno izobraževanje (mednarodno
konferenco), na katerem vam bomo podrobno predstavili cilje projekta in zaključni dogodek. V začetku
maja bomo na podlagi rezultatov vašega raziskovalnega in ustvarjalnega dela izbrali 32 vrtcev in šol,
ki se bodo udeležili zaključne prireditve 19. maja 2012. Na njej bo bogat kulturno-umetniški, športni
in znanstveno-raziskovalni program
, kjer želimo v vlogi glavnih nastopajočih videti vaše otroke, učence in dijake. Za 32 izbranih vrtcev in šol, ki boste sodelovali na fotografskem natečaju, ponujamo brezplačno izdelavo fotografij in njihovo razstavo na zaključnem dogodku. 32 izbranim vrtcem in šolam, ki boste sodelovali na zaključnem dogodku, bomo omogočili brezplačni avtobusni prevoz (1 avtobus na ustanovo) za 50 otrok, učencev ali dijakov z zadostnim številom spremljevalcev (lahko starši). Če boste želeli dodatne informacije ali posvet z vodjo projekta, vam bo ta na voljo po elektronski pošti, telefonu ali z osebnim obiskom.

Kaj pričakujemo od vas?
1. Prijavo ustanove na projekt in mentorja na izobraževanje do 3. 2. 2012. Nato želimo, da se v
    čim večjem številu udeležite enodnevnega izobraževanja, ki bo 16. 2. 2012 (lokacija bo javljena
    kasneje). Na njem vam bomo podrobneje predstavili projekt in sodelujoče partnerje, projekti pa naj  
    bodo zaključeni do prvomajskih počitnic (do 26. 4. 2012).
2. V spomladanskih mesecih želimo, da ustvarjate in raziskujete vse, kar je povezano z vodnimi
    ekosistemi. Najmlajši naj imajo poudarek na igrah, glasbenem in likovnem ustvarjanju. Osnovnošolci
    naj izvajajo preproste eksperimente, izdelujejo makete čistilnih in filtrirnih naprav, raziskujejo vode v
    naravi in življenje okrog njih. Srednješolci naj izvajajo zahtevnejše kemijske analize, raziskave
    preteklih posegov v vodotoke in načrtujejo njihovo revitalizacijo. Vse, na kar boste naleteli pri svojem
    delu, lahko fotografirate in tako predstavite svoj odnos do vode, z nastalimi fotografijami pa sodelujete
    na foto natečaju (pošljete lahko največ 10 fotografij, izdelali bomo 6 najboljših). Vaše dejavnosti v 
    okviru Ekoregate lahko priključite že obstoječemu projektu ali nadgradite redni šolski program.
3. Pričakujemo tudi sodelovanje pri športnih dogodkih. Dijaki in učenci zadnje triade se bodo lahko
    pomerili v veslanju, vsi pa bodo lahko sodelovali na igrah brez meja. V ta namen pričakujemo, da
    srednje šole in osnovne šole sestavijo vsaj eno ekipo s šestimi člani, ki se bodo pomerile v veslanju.
    Prav tako želimo, da sestavite še eno ekipo s šestimi člani, ki se bo udeležila iger brez meja.

Kako lahko sodelujete na projektu?
Na razpisu lahko sodelujete tako, da pošljete PRIJAVNICO z naslednjo vsebino:
1.)    polni naziv in naslov šole,
2.)    ime in kontaktni podatki glavnega mentorja projekta,
3.)    izjavo, da bo vaša šola sodelovala v celotnem projektu


Prijavo posredujete najkasneje do 3. februarja 2012 na elektronski naslov urska.galien@ekosola.si, kamor lahko pošljete tudi dodatna vprašanja.

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL