Odgovorno s hrano

Ekobranje za ekoživljenje

Vodja projekta: mag. Nataša Cotman
elektronski naslov: natasacotman@yahoo.com

V današnjem času raznovrstnih informacijsko - komunikacijskih tehnologij, je ohranjanje odnosa do knjige še posebej nujno in pomembno. Tudi v letošnjem šolskem letu si želimo, da bi z branjem še naprej na najučinkovitejši način, preko ustvarjalnega mišljenja, krepili ekološko zavest s pomočjo knjige. Zaradi široke naravnanosti vam projekt EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE nudi veliko možnosti za kreativnost. Pomeni eno od poti za vzpodbujanje otrok k branju tovrstne literature z ekološko tematiko in s tem prispeva k razvoju okoljskega izobraževanja slovenskih ekovrtcev.

Projekt ekobranje za ekoživljenje je namenjen predšolskim otrokom vrtcev. Otroci, vzgojitelji, starši, ki se bodo vključili v projekt, bodo s pomočjo ekološke litarature razvijali indivdualno kreativno mišljenje, se aktivno vključevali v okolje, svoje znanje bodo lahko povezovali in izmenjavali izkušnje in ustvarjali izdelke (plakate, zgodbe, izdelke, risbe….) 

Vodja projekta v ekovrtcu izvaja vključitev dejavnosti med redne dejavnosti ekovrtca, poskrbi za organizacijo in koordinacijo, vodi ustrezno evidenco o številu sodelujočih otrok, odgovoren je za dosego ustreznih rezultatov projekta in ob zaključku sestavi vsebinsko poročilo. V posameznem ekovrtcu, kjer bo vključenih veliko otrok je lahko več vodij – največ trije. Vsak vodja pripravi in odda svoje vsebinsko poročilo.

Vsi ustvarjalci eko bralne značke si želimo, da bi z branjem ekoloških vsebin obogatili razumevanje okolja, ki bi otroke spodbudila k ustvarjalnosti in glede na starost spodbujala njihov kritični odnos do okoljske problematike, ki bi jo znali opaziti v domačem kraju.

KRITERIJI za projekt EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE

Predlagamo, da vzgojiteljice posameznih skupin glede na starost otrok presodijo, kako so se otroci zmožni seznaniti s skrbjo za naravo. Dovolj bi bilo, če v skupini skupaj preberejo dve izmed predlaganih knjig, ki so predstavljene na seznamu.(Lahko tudi kakšno drugo knjigo, za katero menijo, da je primerna in je njim bližja.) Navadno so otroci zelo ustvarjalni – po pogovoru o tematiki, ki jo boste spremljali s pomočjo knjige, lahko otroci na izbrano temo kaj poustvarjajo – morda iz eko materialov (zamaški, plastenke, škatle, reklamni papir) in iz tega morda naredijo kaj uporabnega.

Predlagamo, da otrokom vzgojiteljice predstavite en članek, ki izpostavlja ekološko problematiko vašega kraja – in si greste morda to lahko na sprehodu ogledat. Ideja za sprehod v vrtcu –  OPAZOVALNI LIST – da otroci s križcem označijo, kaj izmed narisanega so opazili ob poti. Po prihodu nazaj se o tem lahko pogovorite.


EKO KNJIGE (Seznam lahko dopolnite glede na knjige, kijih imate v knjižnici):

 • Dane Zajc: Leteča hišica
 • Anja Štefan: Čez griček v gozdiček
 • Yoko Imoto: Igraj se z mano
 • Ljudska: Pravljica o Dravi
 • Mojiceja Podgoršek: Potovanje v pravljično deželo
 • Geraldine Elschner: Mali indijanček Padajoči sneg
 •                              Mala indijančica Plešoči list
 • Eveline Hasler: Mesto cvetja
 • Mateja Arhar: Zaljubljeni zvonček
 • Shel Silverstein: Drevo ima srce
 • Tatjana Kokalj: Vremenske pravljice
 • Bernardette: Mestna miška in poljska miška
 • M. Reba: Jurček in packarija
 • Jana Stržinar: Vilinka
 • Tanja Novak: Ježek Snežek in poplava
 • Jana Stržinar: Pravljica o brezi (tudi DVD)
 • Udo Weigelt: V gozdu je prostora za vse
 • J. Donaldson: Polž n potepu na kitovem repu
 • F. Levstik: kdo je napravil Vidku srajčico

OPAZOVALNI LIST

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL