Odgovorno s hrano

Eko-paket 2011/12 - pravilno ravnanje s kartonsko embalažo za mleko in sokove


Delovni list, navodila in nasveti za OŠ in SŠ
Delovni list, navodila in nasveti za vrtce

Vodja projekta: Tomaž Pajnič
elektronski naslov: info@eko-paket.si
tomaz.pajnic@ekosola.si

Projekt Eko-paket je namenjen ozaveščanju in spodbujanju ločenega zbiranja in odlaganja odpadne kartonske embalaže za mleko in sokove (KEMS) v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter drugih ustanovah. V šolskem letu 2011/12 bo organiziran že šesto leto zapored.

Projekt se deli na dva dela:

a)      obvezni del: ločeno zbiranje odpadne kartonske embalaže za mleko in sokove (KEMS) na vaši ustanovi in odlaganje v zabojnik za odpadno embalažo ter

b)      neobvezni del: nagradni natečaj »Kreativno ustvarjanje iz KEMS«.
Če boste Eko-paket izbrali kot enega izmed treh projektov, ki jih je treba izvesti kot pogoj za pridobitev zelene zastave, morate torej izvajati obvezni del projekta (ločevanje odpadne KEMS), medtem ko je sodelovanje v nagradnem natečaju neobvezno, lahko pa pridobite nagrade.

a)     Obvezno ločeno zbiranje in odlaganje KEMS na vaši ustanovi
Na vaši ustanovi morate odpadno KEMS ločeno zbirati in odlagati v zabojnik za odpadno embalažo (oziroma odpadno plastiko). S tem omogočate recikliranje vseh sestavnih delov odpadne KEMS ter zmanjšujete obremenjevanje okolja. Za to na vaši ustanovi ni treba vzpostaviti posebnega sistema ločevanja odpadkov, temveč samo prilagodite obstoječega, ki bo omogočal čim lažje in čim bolj praktično izvajanje te aktivnosti. Za pravilno in učinkovito ravnanje z odpadno KEMS pa morate otroke, učence ali dijake tudi izobraževati in ozaveščati o pomenu ločenega zbiranja in odlaganja KEMS v pravi zabojnik. S tem namenom je pripravljena posebna spletna stran projekta, na voljo pa vam je več informativnih in izobraževalnih gradiv.

b)     Nagradni natečaj »Kreativno ustvarjanje iz KEMS«
Neobvezni del projekta pa je nagradni natečaj, v katerem otroci, učenci in dijaki pod vodstvom mentorjev kreativno ustvarjajo iz odpadne KEMS. Nagrade bomo podelili v štirih tekmovalnih (starostnih) skupinah. Za vsako skupino sta razpisani tema in tehnika ustvarjanja:

 1. skupina (vrtci): izdelava kolaža na temo najljubših pravljičnih oz. risanih junakov ali izdelava igrice spomin na temo »Mleko/sadni sok« iz odpadne embalaže alpskega mleka;
 2. skupina (1.-3. razred OŠ): izdelava kolaža na temo najljubših pravljičnih oz. risanih junakov ali izdelava igrice spomin na temo »Mleko/sadni sok« iz odpadne embalaže alpskega mleka;
 3. skupina (4.-6. razred OŠ): izdelava makete slovenske ali svetovne znamenitosti (npr. Triglav, Blejski otok, Eifflov stolp, stolp v Pisi, sydneyjska opera, Kip svobode) iz odpadne embalaže alpskega mleka;
 4. skupina (7.-9. razred OŠ ter SŠ): izdelava plakata ali foto stripa na temo “Življenje KEMS« (krogotok: izdelek – uporaba – odpadek – recikliranje – nov izdelek).    

V okviru nagradnega natečaja ni predviden poseben prijavni obrazec. Upoštevali bomo poročila o izdelkih (ali skupini izdelkov), ki bodo napisana na obrazcu »Kreativni natečaj Eko-paket 2011/12 - poročilo«, dostopnim na spletnem mestu www.eko-paket.si. Izpolnjene obrazce oddajte v elektronski obliki na naslov: info@eko-paket.si. Rok za oddajo poročil je petek, 2. marec 2012.

Pomembno: izdelke, ki jih boste prijavili na nagradni natečaj, lahko uporabite kot del ozaveščevalne akcije o pravilnem ravnanju s KEMS na vaši ustanovi (izvedba vsaj ene ozaveščevalne akcija na ustanovi je pogoj za pridobitev zelene ustanove).

 Izobraževalna in ozaveščevalna gradiva za pomoč delu mentorjev

Ker želimo vaše delo čim bolj olajšati, smo pripravili gradivo in materiale, s katerimi boste lažje motivirali otroke in izvajali aktivnosti v projektu Eko-paket. S tem namenom smo pripravili:

 • za ločevanje KEMS na posamezni ustanovi:
  • rumene vreče za ločeno zbiranje odpadne KEMS v vaši ustanovi (sicer lahko način zbiranja izberete oziroma prilagodite, kot vam najbolj ustreza),
  • samolepilne nalepke: DA za označevaje zabojnikov, v katere lahko odlagate KEMS, in nalepke NE za označevanje zabojnikov, kamor KEMS ne spada;
 • za delo z otroki:
  • plakat, ki predstavlja pravilno in napačno odlaganje KEMS,
  • DVD o ravnanju z odpadno KEMS;
 • informativno gradivo:
  • mapa z informacijami o KEMS,
  • zaznamek za knjige.

 Vsa gradiva so prejeli udeleženci nacionalne konference koordinatorjev programa Ekošola na Brdu pri Kranju. Med šolskim letom bomo pripravili še dodatna gradiva, vsa pa so dostopni tudi na spletni strani projekta www.eko-paket.si. Prav tako bodo med šolskim letom organizirani še manjši kreativni natečaji, o katerih boste sproti obveščeni.
Več o projektu Eko-paket: www.eko-paket.si.

 

NOSILEC PROJEKTA:

Tetra Pak


Partner projekta:

Ljubljanske mlekarne

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL