Odgovorno s hrano

EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE

Vodja projekta: mag. Nataša Cotman
Elektronski naslov: natasacotman@yahoo.com

EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE
V današnjem času raznovrstnih informacijsko - komunikacijskih tehnologij, je ohranjanje odnosa do knjige še posebej nujno in pomembno. Tudi v letošnjem šolskem letu 2013/2014 si želimo, da bi z branjem še naprej na najučinkovitejši način, preko ustvarjalnega mišljenja, krepili ekološko zavest s pomočjo knjige. Zaradi široke naravnanosti vam projekt EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE nudi veliko možnosti za kreativnost. Pomeni eno od poti za vzpodbujanje otrok,  učencev in dijakov k branju tovrstne literature z ekološko tematiko in s tem prispeva k razvoju okoljskega izobraževanja slovenskih ekošol.

 Učenci/dijaki, ki se bodo vključili v projekt, bodo s pomočjo ekološke literature razvijali individualno kreativno mišljenje, se aktivno vključevali v okolje, svoje znanje bodo lahko medpredmetno povezovali in izmenjavali izkušnje, izvajali aktivnosti z ekološkimi vsebinami in ustvarjali konkretne izdelke (plakate, zgodbe, predstavitve, odrske predstavitve, risbe …).

Vsako leto mentorji izkažete neverjetno ustvarjalnost in mnogi si želite izmenjati primere dobre prakse. Vabljeni, da nam posredujete primere, na katere ste ponosni, in z veseljem jih bomo pripeli na spletno stran in morda tako komu posredovali ustvarjalno idejo.

Projekt EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE spada med kriterije za pridobitev oz. potrditev ekozastave v šolskem letu 2013/2014. Uspešen zaključek bralne značke lahko pomeni prikaz osvojenega znanja skozi pogovor, zapis kratkih zgodb oz. obnov in ustvarjalnih izdelkov (risba, sporočilni plakat, zgodbica, kiparski izdelek, fotostrip, obnova, pesmica, dramski nastop, razstava člankov iz časopisov in revij na razpisano tematiko okoljske problematike, zbiranje medijskih prispevkov in dokumentarnih filmov ter predstavitve sošolcem …).

Vsi ustvarjalci ekobralne značke si želimo, da bi s svojimi vsebinami obogatila vaš pouk in učence ter dijake spodbudila k ustvarjalnosti in glede na starost tudi spodbujala njihov kritični odnos do okoljske problematike, ki bi jo znali opaziti v domačem kraju.  

KRITERIJI  

Predlagamo, da vzgojiteljice posameznih skupin glede na starost otrok presodijo, kako so se otroci zmožni seznaniti s skrbjo za naravo. Dovolj bi bilo, če v skupini skupaj preberejo dve izmed predlaganih knjig, ki so predstavljene na seznamu v 1. triadi. (Lahko tudi kakšno drugo knjigo, za katero menijo, da je primerna, je otrokom bližja in vam dosegljiva.) Navadno so otroci zelo ustvarjalni – po pogovoru o tematiki, ki jo boste spremljali s pomočjo knjige, lahko otroci na izbrano temo kaj poustvarjajo – morda iz eko materialov (zamaški, plastenke, škatle, reklamni papir) in iz tega naredijo kaj ponovno uporabnega.

Predlagamo, da otrokom vzgojiteljice predstavite en članek, ki izpostavlja ekološko problematiko vašega kraja – in si greste morda to na sprehodu ogledat. Ideja za sprehod v vrtcu – list v prilogi – da otroci s križcem označijo, kaj izmed narisanega so opazili ob poti. Po prihodu nazaj se o tem lahko pogovorite.

 IDEJE, KI UTEGNEJO PRITI PRAV

Če se vam bodo med šolskim letom zvrstile zanimive debate in predstavitve knjig in člankov je škoda, da bi jih videli le otroci v vašem vrtcu. Predlagamo vam, da lepih stvari, ki bodo nastale, ne pozabite, ne zavržete, ampak shranite in otroke spodbudite k dodelavi predstavitve – za zaključno predstavitev ali literarni natečaj.

Zaključek projekta in predstavitve lahko izvedete 21. februarja, ko je dan maternega jezika ali 21. marca, ko je svetovni dan poezije.

Nekateri ste se lansko leto pohvalili z idejami, ki so jih otroci  lepo sprejeli: potovanje ekotorbe ali ekozvezka, kar so otroci z veseljem prebirali in soustvarjali. Dobri zgledi vlečejo, morda se bo še kdo odločil za kaj podobnega.

SEZNAM KNJIG 2013/14

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL