Odgovorno s hrano

LIKOVNI NATEČAJ - PREDNOVOLETNI ČAS

LIKOVNI NATEČAJ - PREDNOVOLETNI ČAS

Razpisujemo  izvedbo likovnega natečaja za najlepše risbe na temo 'Prednovoletni čas' in zimski motivi ter
projekt "Prednovoletni čas in natečaj za najlepše okrašene prostore"  v vrcih.

I. Likovni natečaj za najlepšo risbo na temo zimski motivi je oblika ustvarjalnega likovnega delovanja otrok. Tematsko naj likovna dela in izdelki obravnavajo zimske motive, prednovoletni čas ter božične in novoletne simbole.

Prejeta likovna dela bomo ocenjevali  in izbirali v naslednjih kategorijah:

A)     izbrane risbe v različnih dimenzijah in izdelki kot klasična likovna dela v različnih tehnikah
B)    
izbrana likovna dela in izdelki z uporabo odpadnih oz. recikliranih materialov
C)    
izbrana likovna dela in izdelki z uporabo naravnih materialov

Likovnim mentorjem priporočamo, da glede na povečano širino razpisa upoštevajo še možnost uporabe naravnih ali recikliranih materialov, možnost likovnih del ali izdelkov v obliki ciklusa ter da naredijo notranji izbor likovnih del ter izdelkov. Priporočamo, da likovni mentorji in koordinatorji ekošol pošljejo le najkvalitetnejša dela.

Vsa likovna dela, ki bodo primerna za tisk na voščilnice ali kot motivi na božično-novoletnih voščilnicah, bodo ponujena v Oskrbovalcu v oblakih (na spletni strani jazon.oskrbovalec.si) in bodo namenjena za zbiranje ekoevra z možnostjo sledljivosti. Del sredstev od prodaje bo nakazan na račun ekošole, ki jo obiskuje avtor. 

Strokovna komisija bo v finalnem izboru izbrala okrog 100 likovnih del in nekaj originalnih izdelkov bomo razstavili na konferenci kordinatorjev (september 2014) podelili nagrade in priznanja.

Izvedbeni roki likovnega natečaja:

  • 01.03.2014 – pričetek zbiranja likovnih del
  • 31.03.2014 – zadnji rok za oddajo likovnih del in zaključek razpisa
  • junij 2014 - strokovni izbor
  • september 2014 – objava rezultatov natečaja, razstava in podelitev nagrad in priznanj (Konferenca koordinatorjev september 2014)

Vsaka prijavljena ekošola lahko na natečaj pošlje skupno največ 10 likovnih del oz. izdelkov iz vseh prijavljenih skupin. Likovna dela so izbrana na podlagi vašega  internega izbora najboljših likovnih del in izdelkov, skladno s prednostnimi področji inovativnosti in uporabe naravnih ali odpadnih materialov.

Na hrbtni strani vsake risbe zapišite, ime in priimek avtorja,starost (učenca, dijaka ali skupine), oddelek, tehniko risanja, material, ki je uporabljen pri izdelavi ter ime in naslov ustanove in ime priimek likovnega mentorja.

Poleg poslanih likovnih del posredujte tudi SOGLASJE STARŠEV   oz. zakonitih zastopnikov: 

Likovna dela se zbirajo od  01. marca  do vključno 31. marca 2014 na naslovu:

DOVES - PROGRAM EKOŠOLA
ZAVRTI 2
1234 MENGEŠ
 s pripisom Likovni Natečaj - "Prednovoletni čas"


II. Natečaj za najlepše okrašene prostore v vrtcih
Razpisujemo natečaj za najlepše prednovoletne okrašene prostore oz. igralnice v vrtcih, po možnosti z uporabo naravnih ali reciklikranih materialov. Koordinatorji ali vodje projekta fotografirajte svojo igralnico (do 5 fotografij ene igralnice) posredujete na spletni portal programa Ekošola. Prejete fotografije bomo ocenjevali in izbrali v dveh kategorijah:
- 3 najlepša igralnice v vrtcu in
- 1 igralnico, ki bo okrašena z uporabo recikliranih ali naravnih materialov.

Rok za oddajo fotografij je 31. december 2013.

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL