Odgovorno s hrano

EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE

 Potrdilo 2014 - ročno
 Potrdilo 2014 - računalnik

Vodja projekta: mag. Nataša Cotman
Elektronski naslov: natasacotman@yahoo.com

EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE
V današnjem času raznovrstnih informacijsko - komunikacijskih tehnologij, je ohranjanje odnosa do knjige še posebej nujno in pomembno. Tudi v letošnjem šolskem letu 2013/2014 si želimo, da bi z branjem še naprej na najučinkovitejši način, preko ustvarjalnega mišljenja, krepili ekološko zavest s pomočjo knjige. Zaradi široke naravnanosti vam projekt EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE nudi veliko možnosti za kreativnost. Pomeni eno od poti za vzpodbujanje otrok,  učencev in dijakov k branju tovrstne literature z ekološko tematiko in s tem prispeva k razvoju okoljskega izobraževanja slovenskih ekošol.

 Učenci/dijaki, ki se bodo vključili v projekt, bodo s pomočjo ekološke literature razvijali individualno kreativno mišljenje, se aktivno vključevali v okolje, svoje znanje bodo lahko medpredmetno povezovali in izmenjavali izkušnje, izvajali aktivnosti z ekološkimi vsebinami in ustvarjali konkretne izdelke (plakate, zgodbe, predstavitve, odrske predstavitve, risbe …).

Vsako leto mentorji izkažete neverjetno ustvarjalnost in mnogi si želite izmenjati primere dobre prakse. Vabljeni, da nam posredujete primere, na katere ste ponosni, in z veseljem jih bomo pripeli na spletno stran in morda tako komu posredovali ustvarjalno idejo.

 

Projekt EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE spada med kriterije za pridobitev oz. potrditev ekozastave v šolskem letu 2013/2014. Uspešen zaključek bralne značke lahko pomeni prikaz osvojenega znanja skozi pogovor, zapis kratkih zgodb oz. obnov in ustvarjalnih izdelkov (risba, sporočilni plakat, zgodbica, kiparski izdelek, fotostrip, obnova, pesmica, dramski nastop, razstava člankov iz časopisov in revij na razpisano tematiko okoljske problematike, zbiranje medijskih prispevkov in dokumentarnih filmov ter predstavitve sošolcem …).

Vsi ustvarjalci ekobralne značke si želimo, da bi s svojimi vsebinami obogatila vaš pouk in učence ter dijake spodbudila k ustvarjalnosti in glede na starost tudi spodbujala njihov kritični odnos do okoljske problematike, ki bi jo znali opaziti v domačem kraju.  

KRITERIJI  

OSNOVNA ŠOLA in SREDNJA ŠOLA

UČENCI PRVE TRIADE  morajo prebrati najmanj dve knjižni deli s seznama, kateremu lahko po vaši presoji dodate tudi drugo literaturo z ekološko tematiko, ki jo poseduje vaša šolska knjižnica. Vsebino knjig predstavijo sodelujoči učenci svojim mentoricam bodisi razredu preko pogovora, pripravijo si zapise, ilustracije v obliki plakata, miselne vzorce ali besedilne zapise o prebranem delu oz. lastna razmišljanja. Otrokom, ki še ne berejo, prebirajo dela starši. Seznanijo se tudi z vsaj enim člankom z ekološko tematiko. Morda lahko uporabite tudi idejo o sprehodu in opazovanju vašega kraja, ki jo predlagamo v vrtcu.

UČENCI DRUGE TRIADE morajo  prebrati najmanj dve knjigi, lahko pa tudi več in prebrati članek iz časopisov oz. revij, ki obravnavajo teme z ekološko vsebino.

UČENCI TRETJE TRIADE IN SREDNJEŠOLCI  morajo prebrati najmanj 2 knjigi in zavzeti stališče do 1 ekočlanka iz časopisa oz. revije. Lahko preberejo tudi 1 leposlovno delo in/ali 1 poučno strokovno delo, ki ga priporoči vaša šolska knjižnica.

 IDEJE, KI UTEGNEJO PRITI PRAV

Prepričana sem, da se vam bodo med šolskim letom zvrstile zanimive debate in predstavitve knjig in člankov. Škoda bi bilo, da bi jih videli le učenci vašega razreda, zato predlagam, da lepih stvari, ki bodo nastale, ne pozabite, ne zavržete, ampak shranite in otroke spodbudite k dodelavi predstavitve – za zaključno razredno ali šolsko predstavo ali literarni natečaj.

Predlagamo, da v razredu v 2. in 3. triadi učenci oblikujejo skupine 3-5 prijateljev, ki si za branje izberejo isto knjigo, ki si jo med seboj izmenjajo in predstavitev pripravijo projektno – problemsko. Spodbudite jih, naj v razmišljanje ob predstavitvi vključijo tudi sošolce, ki so poslušalci.

Vsak razred izbere najboljšo predstavitev, ki si jo izmenično ogledajo razredi iste generacije ali triade (glede na velikost šole). Če bodo predstavitve otroci ali dijaki oblikovali kot zaigrane prizorčke, odlomke iz knjige, jih lahko vodja ekobralne značke poveže v zaključno prireditev kot Zaključek ekobralne značke, ki ga lahko izvedete 21. februarja, ko je dan maternega jezika ali 21. marca, ko je svetovni dan poezije.

Nekateri ste se lansko leto pohvalili z idejami, ki so jih otroci in učenci lepo sprejeli: potovanje ekotorbe ali ekozvezka, kar so otroci z veseljem prebirali in soustvarjali. Dobri zgledi vlečejo, morda se bo še kdo odločil za kaj podobnega.

SEZNAM KNJIG 2013/14

 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL