Odgovorno s hrano

EKO-PAKET

 

Vodja projekta: Tomaž Pajnič
Elektronski naslov: tomaz.pajnic@ekosola.si

EKO-PAKET
Projekt Eko-paket je namenjen ozaveščanju o pomenu odgovornega ravnanja, t.j. zlaganja, zbiranja, ločevanja in odlaganja kartonske embalaže za mleko in sokove (KEMS), še posebej med mladimi, njihovimi učitelji in starši. Z odgovornim ravnanjem s KEMS omogočamo nadaljnjo predelavo embalaže, zmanjšujemo količine končno odloženih odpadkov na odlagališčih, zmanjšujemo obremenitve okolja in ohranjamo naravne vire.

Projekt je razdeljen na obvezni del (ločeno zbiranje in odlaganje KEMS) in neobvezni del (nagradni natečaj).
Tudi v letošnjem šolskem letu k sodelovanju v nagradnem natečaju vabimo tudi družine in gospodinjstva.

Projekt Eko-paket v šolskem letu 2013/14  sestavljajo trije deli. Za ustanove, ki si v okviru Ekoakcijskega načrta izberejo projekt Eko-paket, je obvezno izvajanje prvega (I.) dela  projekta,  medtem ko se za sodelovanje pri nagradnih natečajih (II. in III.) vsaka  ustanova odloči glede na svoje potrebe ali izzive v lokalni skupnosti:

I.Ločeno zbiranje in odlaganje KEMS
Na vaši ustanovi morate odpadno KEMS ločeno zbirati in odlagati v zabojnik za odpadno embalažo (oziroma odpadno plastiko). Za to ni treba vzpostaviti posebnega sistema ločevanja odpadkov, temveč samo prilagodite obstoječega, ki bo omogočal čim lažje in čim bolj praktično izvajanje te aktivnosti. Ob tem morate otroke, učence ali dijake tudi izobraževati in ozaveščati o pomenu ločenega zbiranja in odlaganja KEMS v pravi zabojnik in o recikliranju KEMS.

 II.Nagradni natečaj »Kreativno ustvarjanje iz KEMS« v tri starostne skupine:

Učenci od 1. do 3. razreda OŠ: »Življenje v gozdu«podobe in izdelki iz odpadne KEMS, ki lahko prikazujejo rastlinske in živalske vrste v gozdu, pravljična bitja v gozdu, delo v gozdu itd.; tehniko ustvarjanja določi tekmovalna skupina sama.

Učenci od 4. do 6. razreda OŠ:
tema 1: priprava ozaveščevalne akcije o ravnanju s KEMS za lokalno skupnost, družine; ali
tema 2:  raziskovalna naloga na temo recikliranja KEMS »Od drevesa do kuhinjske brisače«,

Učenci od 7. do 9. razreda OŠ in dijaki:
tema 1: priprava ozaveščevalne akcije o ravnanju s KEMS za lokalno skupnost, družine; ali
tema 2:
  raziskovalna naloga na temo recikliranja KEMS »Od drevesa do kuhinjske brisače«. 

III. Nagradni natečaj »Kako s KEMS ravnamo pri nas doma? Dopoldan učenec, popoldan učitelj!«
Učenci k sodelovanju povabite vaše starše, člane širše družine, pa tudi prijatelje, sosede in druge. S tem delom projekta želimo v šoli pridobljeno znanje prenesti tudi na druge in spodbuditi razmišljanje, kako vsak ravna s KEMS doma. Pripravite lahko kratek film (1-2 minutni), reportažo, fotoreportažo ali trip, izdelate plakat, pripravite dogodek.

Predloge objavite na Facebook profilu projekta Eko-paket ali pa jih pošljite na info@eko-paket.si.  Svoje predloge Prijave na nagradno tekmovanje potekajo v obliki kratkih (1-2 minutnih) filmov, fotoreportaž ali plakata z objavami na facebook, oddate pa jih lahko tudi v elektronski obliki na naslov: info@eko-paket.si. Podrobnejša navodila: www.eko-paket.si in na Facebook profilu.

Prijava kreativnih del in izdelkov in rok za oddajo poročila
V okviru nagradnega natečaja ni predviden poseben prijavni obrazec. V Ekoaplikaciji boste navedli le, da boste sodelovali v nagradnem natečaju. Poročilo o izdelkih (ali skupini izdelkov) z naslovom »Kreativni natečaj Eko-paket 2013/14 boste oddajali v razdelku Poročilo EKO-PAKET 2013/14.
Rok za oddajo poročil je  petek, 28. februarja 2014.                                                               

Potek ocenjevanja in kriteriji za ocenjevanje
Kreativna dela bo ocenjevala strokovna komisija na podlagi naslednjih kriterijev:

  • vsebinska ustreznost (skladnost z razpisano temo za posamezno starostno skupino),
  • kreativnost in inovativnost (idejna domiselnost),
  • dovršenost (estetski vidik),
  • sodelovanje otrok oziroma šolarjev (v načrtovanje in oblikovanje kreativnega dela, sodelovanje pri pripravi poročila),
  • uporaba izdelka v katere druge namene (pri drugem predmetu, dramska uprizoritev ipd.),
  • vključevanje vrstnikov, staršev ali lokalne skupnosti.

V vsaki tekmovalni skupini bo strokovna komisija izbrala tri najboljša kreativna dela, ki bodo prejela praktične nagrade. Najboljša dela bodo razstavljena tudi v okviru drugih aktivnosti partnerjev projekta (razstave, sejmi itd.).

Objava projekta na spletnem mestu in na razstavi
S prijavo na nagradni natečaj se prijavitelji strinjate, da je predstavitev kreativnega dela (pisni del, avdio/video priloge ipd.) objavljena na spletnem mestu www.eko-paket.si in na razstavi ob zaključku nagradnega natečaja ter da prijavljena dela postanejo last nosilca projekta Eko-paket.

Dodatne informacije
Dodatne informacije o nagradnem natečaju, pripravi poročil ali drugih vsebinah o ravnanju s KEMS: tomaz.pajnic@ekosola.si ali info@eko-paket.si.

O dogajanju v zvezi s projektom bomo redno poročali tudi na spletni strani Eko-paket www.eko-paket.si in  facebook strani Eko-paket.

 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL