Odgovorno s hrano

LIKOVNI NATEČAJ - PREDNOVOLETNI ČAS

LIKOVNI NATEČAJ - PREDNOVOLETNI ČAS

Razpisujemo izvedbo likovnega natečaja za najlepše risbe na temo 'Prednovoletni čas' in zimski motivi  "Prednovoletni čas in natečaj za najlepše okrašene razrede"  ter projekt "Vse barve naše šole - za srednje šole.

1. LIKOVNI NATEČAJ ZA NAJLEPŠO RISBO na temo zimski motivi je oblika ustvarjalnega likovnega delovanja učencev in dijakov. Tematsko naj likovna dela in izdelki obravnavajo zimske motive, prednovoletni čas ter božične in novoletne simbole v dveh kategorijah:

1. skupina Razredna stopnja osnovne šole (1. do 5. razred)
Predmetna stopnja (6., 7., 8. in 9. razred)
Šola s prilagojenim programom
CŠOD
2. skupina Srednje in poklicne ekošole
Dijaške domove

Prejeta likovna dela bomo ocenjevali  in izbirali v naslednjih kategorijah:

A)     izbrane risbe v različnih dimenzijah in izdelki kot klasična likovna dela v različnih tehnikah
B)    
izbrana likovna dela in izdelki z uporabo odpadnih oz. recikliranih materialov
C)    
izbrana likovna dela in izdelki z uporabo naravnih materialov
Likovnim mentorjem priporočamo, da glede na povečano širino razpisa upoštevajo še možnost uporabe naravnih ali recikliranih materialov, možnost likovnih del ali izdelkov v obliki ciklusa ter da naredijo notranji izbor likovnih del ter izdelkov. Priporočamo, da likovni mentorji in koordinatorji ekošol pošljejo le najkvalitetnejša dela.
Vsa likovna dela, ki bodo primerna za tisk na voščilnice ali kot motivi na božično-novoletnih voščilnicah, bodo ponujena v Oskrbovalcu v oblakih (na spletni strani jazon.oskrbovalec.si) in bodo namenjena za zbiranje ekoevra z možnostjo sledljivosti. Del sredstev od prodaje bo nakazan na račun ekošole, ki jo obiskuje avtor. 

Strokovna komisija bo v finalnem izboru izbrala okrog 100 likovnih del in nekaj originalnih izdelkov bomo razstavili na konferenci kordinatorjev (september 2014) podelili nagrade in priznanja.
Izvedbeni roki likovnega natečaja:
  • 01.03.2014 – pričetek zbiranja likovnih del
  • 31.03.2014 – zadnji rok za oddajo likovnih del in zaključek razpisa
  • junij 2014 - strokovni izbor
  • september 2014 – objava rezultatov natečaja, razstava in podelitev nagrad in priznanj (Konferenca koordinatorjev september 2014)

Vsaka prijavljena ekošola lahko na natečaj pošlje skupno največ 10 likovnih del oz. izdelkov iz vseh prijavljenih skupin. Likovna dela so izbrana na podlagi vašega  internega izbora najboljših likovnih del in izdelkov, skladno s prednostnimi področji inovativnosti in uporabe naravnih ali odpadnih materialov.
Na hrbtni strani vsake risbe zapišite, ime in priimek avtorja,starost (učenca, dijaka ali skupine), oddelek, tehniko risanja, material, ki je uporabljen pri izdelavi ter ime in naslov ustanove in ime priimek likovnega mentorja.

Poleg poslanih likovnih del posredujte tudi SOGLASJE STARŠEV   oz. zakonitih zastopnikov: Likovna dela se zbirajo od  01. marca  do vključno 31. marca 2014 na naslovu:

DOVES - PROGRAM EKOŠOLA
ZAVRTI 2
1234 MENGEŠ
 s pripisom Likovni Natečaj - "Prednovoletni čas"

 

2. NATEČAJ ZA NAJLEPŠE OKRAŠENE RAZREDE  - za OSNOVNE ŠOLE
Razpisujemo natečaj za najlepše prednovoletne okrašene prostore oz. razrede, po možnosti z uporabo naravnih ali recikliranih materialov. Koordinatorji ali vodje projekta fotografirajte svoje razrede (do 5 fotografij enega razreda) in jih posredujte na spletni portal programa Ekošola. Prejete fotografije bomo ocenjevali in izbrali v dveh kategorijah:
- 3 najlepše razrede
- 1 razred, ki bo okrašen z uporabo recikliranih ali naravnih materialov.
Rok za oddajo fotografij je 31. december 2013.


3. VSE BARVE NAŠE ŠOLE - za SREDNJE ŠOLE
Razpisujemo video natečaj za najbolj inovativen video posnetek na temo "Vse barve naše šole". Gre za obliko ustvarjalnega delovanja dijakov v srednih šolah v obliki kratkih video posnetkov, ki jih objavijo na You Tube. 
Namen projekta je poročanje o okoljskih izzivih na  šoli ali v lokalnem okolju, v iskanju odgovorov in v proaktivnem iskanju rešitev na opisane izzive.

Cilj projekta:
-
razumeti okoljske probleme na šoli in v lokalnem okolju, ki so povezane tudi z lokalnimi izzivi na področju
  okolja (razmišljaj globalno, deluj lokalno)
- spodbujati vpletene k drugačnemu razmišljanju, spodujati druge k razmišljanju o teh težav in iskati
   rešitve teh težav,
- prikazati primere dobrih in slabih praks na šoli ali v lokalnem okolu.

Navodilo za pripravo videa:
- dolžina video posnetka - maksimalna dolžina do 2 minuti,
- video mora vsebovati sporočilo povezano s tematiko natečaja, izpostavljene morajo biti vse vsebine, ki  
  se dotikajo okoljskih izzivov šole oziroma lokalnega okolja,
- video posnetek naložite na svoj You Tube kanal in posredujete povezavo na podstran spletnega mesta
   Ekošola,
- ob oddaji prispevka je potrebno navesti šolo, razred in argumentacijo oziroma kratko obrazložitev
  oddanega video izdelka.

Prijavljeni video prispevki naj pri tem poudarijo barvitost, pestrost, raznolikost in okoljsko dinamičnost svoje ekošole (tako dobri kot slabi primeri).

Strokovna komisija bo v finale izbrala tri video prispevke. Kriteriji za izbor bodo objavljeni naknadno.

Rok oddaje video posnetka je 31. marec 2014

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL