Odgovorno s hrano

MLADI POROČEVALCI - VSE BARVE NAŠE ŠOLE

MLADI POROČEVALCI - VSE BARVE NAŠE ŠOLE

V okviru projekta Mladi poročevalci, mlade spodbujamo pri iskanju odgovorov in samoiniciativnem iskanju rešitev okoljskih izzivov. V okviru projekta se naučijo razumeti lokalne okoljske težave, ki so povezane z globalnimi okoljskimi izzivi.  Pridobljene informacije lahko nato na ustrezen način predstavijo lokalnemu okolju v obliki časopisnih člankov, radijskega ali televizijskega poročanja ali v obliki javne razstave.

Učenci in dijaki v okviru projekta pripravijo prispevke v obliki člankov, fotografij, radijskih ali televizijskih oddaj na temo globalnih okoljskih izzivov sodobne družbe. Globalne okoljske izzive sodobnega časa namreč lahko razumemo zgolj, če spoznamo primerljive lokalne izzive. Zato je poudarek na tem, da se osredotočijo na lokalne izzive na področju okolja in tako poskušajo razumeti tudi pomembnejše izzive globalnega okolja na različnih področjih.

Video prispevki naj pri tem poudarijo barvitost, pestrost, raznolikost in okoljsko dinamičnost svoje ekošole (tako dobri kot slabi primeri).

Raziščite svoje okolje, pišite in fotografirajte!

Teme, o katerih mladi poročajo, so: kmetijstvo, poseljenost, biotska raznovrstnost, podnebne razmere, energija, gozdovi, voda, odpadki, prevoz, industrijsko onesnaževanje, naravne nesreče, trajnostna potrošnja, morja in jezera, ter trajnostni razvoj.

Sodelovanje v projektu
Skozi projekt Mladi poročevalci se lahko priključite mednarodni skupini Mladih poročevalcev. Postopek je naslednji:

  • priprava člankov oziroma gradiva za radijsko in/ali televizijsko poročanje,
  • priprava fotomateriala za javno razstavo (izdelava fotografij, pošiljanje fotografij v digitalni obliki itd.

Med vsemi prejetimi, objavljenimi deli bomo izbrali najboljše prispevke, ki bodo prejeli praktične nagrade, ter jih prijavili na Mednarodno tekmovanje (www.youngreporters.org ).

Aktivnosti pisanja člankov in objavljanja fotografij potekajo čez celo šolsko leto. Šole lahko same svobodno izberete termin poteka projekta.

Edina časovna omejitev je prijava na mednarodno tekmovanje. Na nacionalno spletno stran lahko do konca marca 2014 oddate članke, ki jih pregleda in oceni komisija (vodja projekta in izbrani strokovnjaki). Komisija izbere 3 članke (v angleščini)  in 5 fotografij, ki jih nato prijavi na mednarodni izbor, ki poteka v mesecu maju. O natančnih datumih vas bomo še naknadno obveščali.

Več informacij in dodatna vprašanja
Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na navedenem e-naslovu in mobilni številki. Več o dogajanju na globalni ravni pa je na voljo na www.youngreporters.org

Prispevke dijaki in učenci objavijo na družbenem omrežju Facebook www.facebook.com/MladiPorocevalciZaOkolje, ter tako postanejo pravi novinarji in fotoreporterji, odgovorni za vsebine, ki jih pripravijo.
Preko elektronskega naslova
Druga možnost je, da se gradivo posreduje na naš internetni naslov info@mladiporocevalci.si in ga bomo mi objavili.

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL