Odgovorno s hrano

MLADI V SVETU ENERGIJE

Namen projekta »Mladi v svetu energije« izobraževanje in ozaveščanje mladih in njihovih mentorjev o:

  • pomenu energije in še posebej električne energije v vsakdanjem življenju,
  • trajnostnih virih energije,
  • načinih proizvodnje električne energije,
  • oskrbi z električno energijo in njeni rabi,
  • ukrepih za učinkovito rabo energije,
  • prihodnosti oskrbe z električno energijo – v Sloveniji in svetu.

S pomočjo strokovnih in celovitih vsebin bomo uresničevali in širili naše poslanstvo povečanja energetske pismenosti (ozaveščenosti) med učenci in dijaki in povečanja zanimanje mentorjev za energetske teme.

Nagradni natečaj je v šolskem letu 2013/14 razpisan za tri starostne skupine :

Skupina Starostna skupina Vrsta Vrsta izdelkov
MALČKI 1. - 3. razred OŠ Likovni natečaj Risba, slikanica, lepljenka ipd.; maketa
GLAVCE 4. - 9. razred OŠ Likovno kontekstualni natečaj Družaba igra o energiji
RAZISKOVALCI 8. in 9. razred OŠ in Srednja šola Novinarski natečaj Novinarski prispevek (besedilni ali video

Opomba. 8. in 9. Razredi imajo možnost izbire dveh projektov (ali se pridružijo mlajši ali starejši skupini)

MALČKI - 1.-3. razred OŠ
Ali veste kaj je to električna energija in zakaj jo potrebujemo? Še več, kako sploh v hišo prihaja elektrika in le kaj se skriva za vtičnico? Si predstavljate življenje brez elektrike, predvsem brez naprav, ki jih poganja elektrika?
Ko vas bo radovednost pripeljala do odkritja, da elektrika nastaja v posebnih tovarnah, imenovanih elektrarne, se poglobite v zanimiv svet energetike in skupaj z učiteljicam pobrskajte kje v Sloveniji nastaja elektrika. Katere elektrarne proizvajajo največ elektrike, v slovenskem in svetovnem merilu. Vaše popotovanje o energetiki se naj nadaljujejo prav po žicah elektrike in raziskujte kako točno pride elektrika do vaših domov in katere so vmesne postaje vse do vaše vtičnice pod posteljo, kamor vključite svojo nočko svetilko.

LIKOVNI NATEČAJ: Izdelajte najboljši plakat ali maketo o energiji!
Skupaj z učiteljico se pogovorite o zanimivi energetiki in poskušajte odgovoriti na zgornja vprašanja in izdelajte risbe/slikanice/plakate/kolaže ali pa sestavite makete o energiji.

ŽELEN FORMAT/ VELIKOST
Plakati naj bodo v formatu A3, maketa pa naj bo velika maksimalno 1mx1m.

PRIJAVITE IZDELKE NA NATEČAJ MladiVSE
Na razpis MladiVSE se prijavite kot razred, izpolnete prijavni obrazec in nam pošljite fotografije vaših izdelkov. Prijavni obrazec je objavljen na spletnem mestu www.mladi-svet-energije.si.

OCENJEVANJE IZDELKOV
Strokovna komisija bo ocenjevala kreativnost, izvirnost in strokovno točnost.

OBJAVA NAJBOLJŠIH IZDELKOV
Najboljše izdelke bomo objavili v razstavi v našem interaktivnem centru za obiskovalce Svet energije v Krškem in na spletni strani projekta. Projekt Mladi v svetu energije se bo v novem šolskem letu pridružil tudi družabnem omrežju Facebook – kjer bo na svoji strani redno objavljal dogajanja v zvezi s tekmovanje, ob koncu pa veselo objavil vaše kreativne izdelke.

NAGRADA ZA NAJBOLJŠE IZDELKE
Razredu z najboljšimi izdelki bomo podarili nagradni izlet v Krško z okolico. Drugo in tretje mesto pa bomo nagradili s praktičnimi nagradami.

GLAVCE - 4. – 9. razred OŠ
Zagotovo ste se že srečali s pojmom energetika in proizvodnjo električne energije in verjamemo, da si brez elektrike, recimo brez računalnika sploh ne znate predstavljati svojega družabnega življenja.
Pa ste seznanjeni z načini proizvodnje električne energije v Sloveniji in po svetu, ali veste kakšno imamo energetsko mešanico v Sloveniji in po svetu? Ali pa recimo kateri viri električne energije vsebujejo največ energije, kateri najmanj glede na enoto mase? Ste vedeli, da jedrska energija spada med trajnostne vire električne energije. Ste kdaj preučevali prednosti in slabosti različni virov energije, od termo, jedro, hidro, sončne, vetrne in ostale proizvodnje električne energije?

LIKOVNO KONTEKSTUALNI NATEČAJ: Izdelajte svojevrstno družabno igro o energiji!
Povežite se z učenci in v razredu razvijete družabno igro o energiji. Preučite zgornja vprašanja, pobrskajte mnogo o energetiki in sestavite in izdelajte svojevrstno družabno igro o energiji. Igra je lahko popolnoma nova, lahko pa preuredite že znana družabne igre kot so Spomin, Človek ne jezi se, Črni Peter, Monopoly, Activity in še veliko več. Način in vrsto igro si lahko izberete popolnoma sami, edini pogoj je, da se je lahko igrata dva ali več igralca.

PRIJAVITE IZDELKE NA NATEČAJ MladiVSE
Na razpis MladiVSE se prijavite kot razred in izdelajte kratko poročilo in nam pošljite fotografijo vašega izdelka. Prijavni obrazec je objavljen na spletnem mestu www.mladi-svet-energije.si.

OCENJEVANJE IZDELKOV
Strokovna komisija bo ocenjevala kreativnost, izvirnost in strokovno točnost.

OBJAVA NAJBOLJŠIH IZDELKOV
Najboljše izdelke bomo objavili v razstavi v našem interaktivnem centru za obiskovalce Svet energije v Krškem in na spletni strani projekta. Projekt Mladi v svetu energije se bo v novem šolskem letu pridružil tudi družabnem omrežju Facebook – kjer bo na svoji strani redno objavljal dogajanja v zvezi s tekmovanje, ob koncu pa veselo objavil vaše kreativne izdelke.

NAGRADA ZA NAJBOLJŠE IZDELKE
Razredu z najboljšimi izdelki bomo podarili nagradni izlet v Krško z okolico. Drugo in tretje mesto pa bomo nagradili s praktičnimi nagradami. V primeru izredno kvalitetnega izdelka in ideje, se bo družabna igra izdala.

RAZISKOVALCI - 8. in 9. razred OŠ, Srednja šola
Električna energija je ena temeljnih dobrin sodobne družbe, zanesljivost oskrbe z električno energijo pa je ključni dejavnik ekonomskega razvoja in blagostanja državljanov. V Sloveniji proizvajamo električno energijo na več načinov, ki se medsebojno dopolnjujejo.

V svojem raziskovanju se osredotočite na široko polje razumevanja energetike. Z zanimivimi in praktičnimi pristopi poskusite preučiti osnovne lastnosti energentov (dostopnost, predvidljivost, energetska vsebnost..), preučite energijo in moč v elektroenergetskemu sistemu (zloraba pojma moč elektrarne in njene povprečne proizvodnje izražene v MWh). Enako zanimivo in aktualno je področje problema »back-up elektrarn« pri povečanem deležu obnovljivih virov v elektroenergetskem sistemu ali pa poraba materiala (okoljski odtis) pri različnih elektroenergetskih objektih in problem električnih avtomobilov (izkoristek, doseg, energije za polnjenje baterij….). Če ste usmerjeni bolj družboslovno vas gotovo zanima zakaj je pomembno, da je država energetsko neodvisna in kako je razvoj gospodarstva povezan z električno energijo.

NOVINARSKI NATEČAJ: Izdelajte novinarsko raziskovalni prispevek !
Povežite se v skupino ali raziskujte posamično. Izberite si eno izmed tem zgoraj in jo razdelajte. Postanite pravi novinar ali poročevalec in pripravite novinarski prispevek. Prispevek je lahko obliki članka (besedilni prispevka) ali kot video prispevek

PRIJAVITE IZDELKE NA NATEČAJ MladiVSE
Na razpis MladiVSE se prijavite kot razred ali posameznik in nam elektronsko pošljite vaše izdelke. Prijavni obrazec je objavljen na spletnem mestu www.mladi-svet-energije.si.

OCENJEVANJE IZDELKOV
Strokovna komisija bo ocenjevala strokovno točnost, aktualnost  in izvirnost.

OBJAVA NAJBOLJŠIH IZDELKOV
Najboljše izdelke bomo objavili v razstavi v našem interaktivnem centru za obiskovalce Svet energije v Krškem in na spletni strani projekta. Projekt Mladi v svetu energije se bo v novem šolskem letu pridružil tudi družabnem omrežju Facebook – kjer bo na svoji strani redno objavljal dogajanja v zvezi s tekmovanje, ob koncu pa veselo objavil vaše kreativne izdelke.

NAGRADA ZA NAJBOLJŠE IZDELKE
Razredu z najboljšimi izdelki bomo podarili nagradni izlet v Krško z okolico. Drugo in tretje mesto pa bomo nagradili s praktičnimi nagradami.

Obiščite interaktivni center za obiskovalce o energetiki Svet energije v Krškem. www.svet-energije.si

 PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL