Odgovorno s hrano

MLADI V SVETU ENERGIJE 2014/2015

Razpis nagradnega natečaja MladiVSE 2014/2015
1. Namen projekta
V okviru komunikacijskega projekta »Mladi v svetu energije« smo razpisali vseslovenski šolski natečaj o energiji MladiVSE. Namen projekta »Mladi v svetu energije« je ozaveščanje učencev in dijakov, učiteljev, profesorjev oziroma mentorjev slovenskih osnovnih in srednjih šol o pomenu energije in različnih virih energije (s poudarkom na trajnostnih virih energije), o načinih proizvodnje električne energije, o oskrbi z električno energijo in njeni rabi, o ukrepih za učinkovito rabo energije in o prihodnosti oskrbe z električno energijo v Sloveniji in svetu. Natečaj MladiVSE izvajamo v sodelovanju s programom Ekošola.

2. Poslanstvo projekta
Povečanje energetske pismenosti (ozaveščenosti) med učenci in dijaki in povečanje zanimanja mentorjev za energetske teme.

3. Kdo lahko sodeluje?
V vseslovenskem natečaju MladiVSE lahko sodelujejo: osnovne šole, srednje šole, šolski centri in dijaški domovi. Sodelujejo lahko tako zavodi, ki so vključeni v program Ekošola, kot tudi drugi zavodi, ki niso vključeni v ta program.

 4. Starostne skupine in razpisani projekti nagradnega natečaja v šolskem letu 2014/2015
Nagradni natečaj je v šolskem letu 2014/2015 razpisan za tri starostne skupine:

 

5. Rok za prijavo projekta 
Prijavo in izdelke oddajte najkasneje do petka, 24. aprila 2015.

 6. Naslov in način oddajanja projektov

  • Projekte oddajte v elektronski obliki na naslov na naslov info@mladi-svet-energije.si ali pošljite na naslov: GEN energija, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško, s pripisom »za MladiVSE« 
  • Prijavni obrazec izpolnite na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani www.ekosola.si in www.mladi-svet-energije.si.
  • Videoposnetke, fotografije in PPT predstavitve pošljite zraven poročila (kot prilogo e-pošti). Izdelke (risbe, slike, plakate, makete, foto stripe itd.) fotografirajte, da jih boste prav tako lahko poslali v elektronski obliki (kot prilogo e-pošti). Opozorilo: Shranite originalne izdelke vsaj do razglasitve rezultatov, saj bomo najboljše izdelke razstavili v multimedijskem centru Svet energije v Krškem.

7. Izbor najboljših projektov

  • Najboljše tri projekte za vsako starostno skupino bo izbrala strokovna komisija, ki jo sestavljajo predstavniki nosilca projekta (GEN energija), Ekošole in zunanji strokovni sodelavci.
  • Merila za ocenjevanje so določena za vsako starostno skupino posebej.
  • Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad v skladu z nagradno shemo bo predvidoma v maju 2015.
  • Nagradni izlet za najboljše v vsaki starosti skupini se lahko prenese v naslednje  šolsko 2015/2016 leto ali se izkoristi še v mesecu maju oziroma juniju 2015.
  • Nagrajeni zavod je o nagradi dolžan obvestiti vse fizične osebe, sodelujoče v projektu. 

8. Nagrade
Učenci oziroma dijaki ter njihovi mentorji, ki bodo pripravili in prijavili tri najboljše ocenjene projekte v vsaki starostni skupini, bodo nagrajeni.
Nagrada za najboljši projekt v vsaki starosti skupini: Nagradni izlet za en avtobus v Svet energije in Krško z okolico. (zmagovalna šola lahko poleg sodelujočega razreda poljubno napolni avtobus), mini praktične nagrade
Drugo in tretje mesto v vsaki starosti skupini: Praktične nagrade
Mentorji zmagovalnih projektov: Naročnina na določeno znanstveno revijo.

9. Zaključna prireditev in razglasitev rezultatov
Najboljših devet šol je ob koncu natečaja vabljenih na posebno podelitev v Krško. Na zaključku se sodelujoči srečajo z organizatorji natečaja in prejmejo diplome in praktične nagrade.

9. Izjava o zbranih soglasjih in osebnih podatkih sodelujočih oseb
Zavod, iz katerega mentor s skupino učencev/dijakov prijavlja projekt v okviru nagradnega natečaja »Mladi v svetu energije«, mora zagotoviti pisno soglasje zakonitih zastopnikov udeležencev (učencev/dijakov) in mentorja za udeležbo na natečaju, s tem povezano objavo rezultatov ter zbiranjem, obdelavo in uporabo osebnih podatkov izključno za namene nagradnega natečaja.

Sodelujoči zavod nosilcu projekta pošlje podpisano izjavo, s katero jamči, da hrani zbrana pisna soglasja vseh sodelujočih fizičnih oseb (v primeru mladoletnih oseb takšno soglasje podpišejo starši oz. zakoniti zastopnik). Vsi obrazci, vključno z vzorcem pisnega soglasja za fizične osebe, so objavljeni na spletnem mestu www.ekosola.si in www.mladi-svet-energije.si oziroma se nahajajo na koncu tega dokumenta.  

10. Objava projektov in avtorske pravice
Prijavitelji projektov in avtorji se s prijavo projekta strinjajo, da je projekt (pisni del ter morebitne grafične in avdio/video priloge) objavljen na spletnem mestu www.mladi-svet-energije.si in da bodo materiali uporabljeni tudi v morebitne promocijske aktivnosti v okviru projekta »Mladi v svetu energije« in družbe GEN energija, d.o.o.
Najboljše izdelke bomo objavili v razstavi v interaktivnem centru za obiskovalce Svet energije v Krškem in na spletni strani projekta. Projekt Mladi v svetu energije se je v novem šolskem letu pridružil tudi družabnem omrežju Facebook – kjer bo na svoji strani redno objavljal dogajanja v zvezi s tekmovanje, ob koncu pa objavil najboljše kreativne izdelke.
V primeru, da predstavlja šolski projekt avtorsko delo mentorja in njegove skupine (v nadaljevanju: soavtorji), mentor jamči, da je šolski projekt njihovo avtorsko delo in da lahko z njim prosto razpolagajo. V primeru, da bi se kasneje izkazalo, da soavtorji niso imetniki materialnih avtorskih pravic oziroma da z njimi ne morejo prosto razpolagati, je mentor odgovoren za vso škodo, ki jo bo zaradi tega imel nosilec. V primeru, da bo nosilec projekta šolski projekt želel uporabljati, bo mentorju v podpis posredoval sporazum o prenosu materialnih avtorskih pravic, s katerim bodo soavtorji na nosilca projekta prenesli izključno, časovno in materialno neomejeno, vse materialne avtorske pravice, vključno s pravico predelave in uporabe avtorskega dela v predelani obliki.

Priloga1:Prijavni obrazec na natečaj
Priloga2:Izjava o zbranih soglasjih in osebnih podatkih sodelujočih oseb
Priloga 3: Soglasje o sodelovanju pri projektu "Mladi v svetu energije" 

 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL