Odgovorno s hrano

BIOTSKA RAZNOVRSTNOST

RAZISKOVALCI BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI
Veliki lov na rastline

Projekt Veliki lov na rastline ponuja varne in spodbujajoče priložnosti za šolsko poizvedovanje in raziskovanje čudovitih lokalnih rastlin in živali. Razumevanje domorodnega rastlinskega in živalskega sveta, raznolikost v posameznih vrstah ali med njimi, kako se rastline in živali prilagodijo svojemu okolju, je ključnega pomena za trajnostno upravljanje našega planeta.

Tako imajo vrtci priložnost, da pomagajo ustvariti edinstven znanstveni arhiv z raziskovalnim potencialom.

Projekt poteka v desetih evropskih državah, namenjen pa je otrokom od petega do enajstega leta. Priročnik, pripomočki in viri pomagajo pri številnih raziskovalnih dejavnostih.

Dejavnosti vsake starostne skupine sledijo trem stopnjam, ki se obravnavajo v petih ali šestih učnih urah. Uporabljajo znane učne procese, posebno izobraževanje in pomoč nista potrebna.

 

Cilji projekta

Pomoč mladim, da se razvijejo v zagovornike ohranjanja in promocije lokalnih ukrepov, za ohranitev  biotske raznovrstnosti.

Razvoj gradiv, v skladu z načeli  Konvencije o biotski raznovrstnosti (CBD), ki bi vzgojiteljem omogočal spodbujanje izobraževalnih aktivnosti s področja biotske raznovrstnosti.

Spoznavanje načel Kew/FEE:

 • preprosta uporaba,
 • spodbujanje kritičnega mišljenja in uporaba izkustvenih metod,
 • v skladu s CBD/Zeleni koridor.

Pomoč pri izpolnjevanju ciljev EU/ZN za izobraževanje o biotski raznovrstnosti. 

Razviti modul kot del FEE šolskih programov.

Izvedba projekta v vrtcih

Raziskovanje in vrednotenje sta za programe FEE zelo pomembna, saj tako ugotovimo uspešnost projekta. Vzgojitelji boste na začetku in koncu vsakega šolskega leta opravili pregled ozaveščenosti otrok.

 • Prvi korak: registracija
  Vrtci, ki želijo sodelovati, se morajo sprva registrirati pri nacionalnem koordinatorju (NO). NO registrira vrtce in jih vpiše v bazo podatkov FEE.
 • Drugi korak: pregled
  V vrtcih boste izvedli anketo o biotski raznovrstnosti in s tem proučili raven ozaveščenosti o okoliški biodiverziteti in njenem pomenu. Zaželeno je, da šole k dobljenim anketam dodate še svoj niz vprašanj. Ankete, ki jih boste prejeli, bodo upoštevale starost in sposobnost otrok. Rezultate morate beležiti in jih predstaviti.

Drug pomembni element pregleda je, da ustvarite zemljevid habitata okolice vašega vrtca in zabeležite prisotne vrste.

Identifikacijski ključi živali in rastlin, ki jih boste uporabljali vrtci, bodo prilagojeni tistim  iz Kewovega Velikega rastlinskega lova.

Vrtci bodo lahko izpolnili in ustvarili lastne identifikacijske ključe, temelječi na vrsti, ki jo boste našli. 

Načrtujemo postavitev evropske internetne baze podatkov o rastlinskih vrstah v okolicivrtcev, ki se bo v prihodnjih letih še širila.

 •  Tretji korak: ukrep
  Pregled vam bo pomagal identificirati nekaj problemov, ki se bodo nanašali na vrtec ali širšo skupnost.

S pomočjo ukrepov boste:

 • povečali raven zavedanja v vrtcu in v širši skupnosti;
 • povečali število (če je mogoče) avtohtonih vrst in vrstne pestrosti v okolici vrtca.

Dobre primere bomo objavili na skupni evropski spletni strani.

 • Četrti korak: spremljanje in vrednotenje
  Že od začetka morajo vrtci načrtovati, kako bodo merili uspešnost akcijskega načrta.  Pomembno je, da se spremembe v znanju in praktičnih ukrepih merijo v daljšem obdobju.

Ovrednotiti je treba stopnjo ozaveščenosti  s ponovno proučitvijo ankete o biodiverziteti, ki je bila opravljena na začetku leta.

Oceniti je treba napredek pri praktičnih izboljšavah:

 • ustvariti nov zemljevid, ki prikazuje vse praktične izboljšave;
 • preveriti je treba, ali se je vrstno bogastvo povečalo oz. se je povečalo število osebkov iste vrste.
 • Peti korak: poročilo
  Vrtci o napredku poročajo NO. Ta odda skupno poročilo na FEE.  

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL